Hva er Stablecoins?

Johannes Jønsson
Hva er stablecoins

Hva er stablecoins, og hvorfor brukes de?

Stablecoins er kryptografiske tokens med en verdi som er bundet til verdien til en fiat-valuta. Det finnes stablecoins som er bundet til forskjellige fiat-valutaer og andre verdier. Det vanligste er i dag stablecoins som er bundet til prisen på US Dollar, men mange andre finnes også, slik som for eksempel stablecoins som er bundet til UK Pound, Norske kroner, Euro, Gull, olje og mer.

Ved bruk av stablecoins reduseres risikoen med prissvingninger i kryptovaluta-markedene.

Hvordan stablecoins backes, og hvordan mekanismen for justering fungerer kan variere en del. Det er vanlig å kategorisere stablecoins som stablecoins backet av Fiat-valuta, Wrapped tokens, Desentraliserte stablecoins og Stablecoins uten backing. Du kan finne ut mer om hver av disse typene i denne artikkelen.

Hva er stablecoins

Hvordan stablecoins virker 

Stablecoins virker slik at de holder en verdi som følger verdien til en fiat-valuta slik som for eksempel USD i et 1:1 forhold. Det er muligheter for at dette forholdet til tider endrer seg litt, særlig dersom etterspørselen etter stablecoins er høyere enn de mengdene som er tilgjengelige i markedet, men disse små variasjonene vil være kortvarige.  

De aller fleste stablecoins er garantert av forskjellige typer fiat-valuta eller andre verdier. Dette betyr at stablecoins selvfølgelig kan stige eller synke i verdi i forhold til andre Fiat- eller kryptovalutaer, men de vil fortsatt ha et 1:1 forhold til den fiat-valutaen de er bundet til.

Hvordan verdien av stablecoins garanteres, og hvordan den justeres kan variere mye mellom de forskjellige typene stablecoins. Det er viktig å ha klart for seg hvordan disse er forskjellige, hvordan de virker og hva forskjellene betyr for deg som eier av den enkelte stablecoin før du kjøper dem. Under finner du en gjennomgang av de forskjellige kategoriene av stablecoins som du vil finne i markedet i dag.

Stablecoins backet av Fiat-valuta

Stablecoins som er bundet til fiat-valuta er de mest populære i markedet. Utstederen av slike stablecoins vil vanligvis garantere at alle utstedte coins backes av fiat-valuta i et 1:1 forhold. Det finnes mange forskjellige stablecoins av denne typen, men hvor transparente de er når det gjelder fiat-valuta beholdningen varierer en del.

Noen bruker eksterne revisorer som rapporterer på beholdningen, mens andre beskyldes for å holde ting litt for hemmelig, slik at mange mistenker dem for å fuske med tallene. Blant stablecoins backet av fiat-valuta finner du Tether(USDT), True USD(TUSD) USD Coin(USDC), Paxos Standard Token(PAX), Binance GBP Stablecoin(BGBP), Binance USD(BUSD) med flere.

Stablecoin Dollar

Wrapped Tokens

Wrapped Tokens slik som for eksempel Wrapped Bitcoin(WBTC) er en ny type stablecoins som har entret markedet som et resultat av revolusjonen som har skjedd innenfor DeFi. Med wrapped tokens kan en Bitcoin-eier bruke sine Bitcoins i DeFi applikasjoner på Ethereum-blokkjeden eller andre lignende blokkjeder med DeFi applikasjoner.

Rent praktisk gjøres dette ved at en bitcoin låses inn i en smartkontrakt, der den for eksempel sitter i på en adresse hos BitGo Trust, mens en WBTC frigjøres i form av et ERC-20 token på Ethereum-blokkjeden der den kan brukes i en rekke DeFi applikasjoner.

Desentraliserte Stablecoins

Etter hvert som folk får stadig større tro på kryptomarkedet har det også dukket opp desentraliserte stablecoins som er backet av andre kryptovaluta. Den mest kjente av disse er i dag DAI, en stablecoin som er knyttet til US Dollar, men som kan backes av forskjellige kryptovalutaer. Man kan i dag utstede DAI ved å låse inn WBTC, ETH, BAT, og USDC. 

DAI utstedes automatisk av den desentraliserte organisasjonen MakerDAO, og virker slik at nye DAI tokens blir utstedt når tokens av en godkjent type låses inn i en smartkontrakt, eller et “lån” som det kalles. Verdiene som kreves innelåst i DAI tilsvarer 150% av USD verdien på DAI som utstedes. Dette kommer av at DAI tar høyde for de potensielt store prissvingningene i kryptomarkedet.

Når du er ferdig med å bruke dine DAI kan du veksle dem inn for å få tilbake din opprinnelige kryptovaluta minus et såkalt “stability fee” som MakerDAO bruker til å holde prisen på DAI stabilt festet til US Dollar. Når du tar ut kryptovalutaen din igjen vil mengden med DAI som du gir tilbake bli ødelagt. 

Stablecoins backet av gull og andre verdier

For de som tenker med lengsel tilbake til gullstandarden på 1930-tallet finnes det i dag gode alternativer i kryptomarkedet. Blant utvalget av stablecoins finner du nemlig også stablecoins som er backet av gull. Noen av de mest populære eksemplene på dette er Paxos Gold(PAXG) og Tether Gold(XAUT). I tillegg finnes det også andre tokens som er backet av alt fra olje til eiendom.  

Stablecoins uten backing

En annen, type stablecoins er de som ikke backes av noe som helst, men her skal man være veldig forsiktig. Slike stablecoins krever at alle de som holder kryptovalutaen har stor tro på prosjektet. Så lenge folk fortsetter å kjøpe går ting bra, men så snart folk begynner å miste troen på prosjektet vil prisen fort gå til null, slik som for eksempel var resultatet for Basecoin, som i sin tid var et av de mer høyt profilerte prosjektene av denne typen.

Derfor er stablecoins så viktige for kryptoindustrien

De store svingningene i kryptomarkedene er et problem som har plaget kryptoindustrien helt siden den dukket opp som et resultat av introduksjonen av Bitcoin i 2008. De store svingningene gjør det risikabelt for tradere å holde verdiene sine i kryptovaluta, samtidig har det tradisjonelt sett ikke alltid vært lett å overføre kryptovaluta til fiat-valuta.

Stablecoins fungerer som en parkeringsplass for tradere. Med andre ord gir de kryptovaluta-tradere muligheten til å sikre verdiene sine mot store uventede prissvingninger uten å trenge å ta verdiene ut av kryptomarkedet.

Et problem med svingningene i kryptomarkedet er at en ustabil valuta er uegnet som betalingsmiddel innen vanlig forretningsvirksomhet enten det nå gjelder blokkjede-baserte DeFi tjenester, eller betalinger for produkter og tjenester i vanlige butikker.

Stablecoins gjør det mulig å drive mange forskjellige blokkjede-baserte DeFi prosjekter som ellers ikke hadde vært praktisk mulig. I tillegg kan stablecoins etter hvert vise seg å være en del av løsningen for å gjøre bruk av kryptovaluta mer utbredt i dagligdagse “offline”-transaksjoner.       

Viktige stablecoins

Det finnes mange stablecoins, men det er ikke alle disse som er viktige i dagens marked, og det er definitivt ikke alle disse som er verdt å putte pengene dine i. Under går vi inn på noen av de mest nevneverdige.

tether USDT

Tether (USDT)

Tether sin stablecoin ble lansert i 2014 under navnet Realcoin. Navnet ble senere endret til Tether, og er i dag den klart største i stablecoin-markedet, med en total mengde som overstiger 66,4 milliarder USD i omløp. Dette er til tross for mye kontroversielle nyheter rundt Tether sin backing.

I utgangspunktet skal Tether være backet med USD i et 1:1 forhold, men i 2019 ble dette endret til at Tether, i tillegg til kontanter og lignende verdier, også i stor grad er backet av lån til andre enheter. Det er uklart hvilke enheter dette dreier seg om.   

Tether brukes i dag til både handler og transaksjoner på alt i fra nettbutikker, buffer for crypto-trading, og spill som Norgesautomaten.

Binance USD (BUSD)

BUSD er en fiat-backet stablecoin i ERC-20 form som har vært tilgjengelig siden 2019. Den totale sirkulerende mengden ligger rundt 12,5 milliarder dollar, som gjør BUSD til en av de største i stablecoin-markedet. BUSD prosjektet er et samarbeid mellom Binance og Paxos, og er både godkjent og regulert av New York State Department of Financial Services (NYDFS).

USD Coin (USDC)

USD Coin, som utstedes av Coinbase, er en av markedets mest troverdige stablecoins. Alle brukere med en amerikansk bankkonto kan når som helst ta ut pengene fra USDC til en kurs av 1:1. USDC backes av dollar, eller tilsvarende verdier.

DAI

Dai, som kontrolleres av den desentraliserte organisasjonen MakerDAO, skiller seg ut fra de ovenfor nevnte stablecoins ved at den er desentralisert. Dette er mulig siden den ikke er backet direkte av fiat-verdier, men i stedet backes 100% av et utvalg av kryptovaluta-verdier. Prisen på Dai justeres automatisk ved hjelp av smartkontrakter slik at den alltid ender opp på en dollar.

Pax Dollar (USDP)

Pax Dollar er en stablecoin fra Paxos som er backet 1:1 med faktiske US Dollar eller tilsvarende verdier, slik at de når som helst kan veksles om til dollar dersom man skulle ønske det. Backingen til Pax Dollar oversees av New York State Department of Financial Services, som betyr at USDP er blant de aller beste når det gjelder åpenhet og overholdelse av regler og forskrifter. 

Pax Gold (PAXG)

Pax Gold er en ERC-20 basert stablecoin med en verdi som er knyttet til gull, og som er backet av fysisk gull. Når du kjøper en Paxos Gold er denne verdt 1 fine troy ounce (31,1034768 gram) med gull. Gullet holdes av Paxos Trust Company i form av gullbarrer som lagres i Brink’s vaults.

Ulemper og risikoer med stablecoins

En av ulempene med stablecoins som er backet av fiat valuta er at de må være sentraliserte. Dette er på grunn av at utstederen må oppbevare fiat-valuta i en bankkonto, og derfor må forholde seg til alle de aktuelle reglene i det tradisjonelle banksystemet.

En risiko med stablecoins er også at det ofte er veldig vanskelig å fastslå om utstederne faktisk har den mengden fiat-valuta som de sier at de har. Den kontroversielle situasjonen rundt Tether er et godt eksempel på dette, og er en situasjon som alle som vurderer å bruke Tether bør sette seg inn i. 

Heldigvis begynner vi nå også å se desentraliserte stablecoins som er basert på kryptovaluta, og som bidrar til å redusere avhengigheten av det tradisjonelle finanssystemet, samtidig som det også gir bedre innsikt i verdiene som garanterer den stabile kursen til kryptovalutaen.

Vanlige spørsmål om Stablecoins

Hva er stablecoins?

Stablecoins er kryptografiske tokens som reduserer risikoen med prissvingninger i kryptovaluta-markedene ved hjelp av en verdi som er bundet til verdien til en fiat-valuta (oftest USD), eller andre verdier slik som for eksempel gull eller olje.

Hvorfor bruke stablecoins?

Stablecoins reduserer risikoen med prissvingninger i kryptovaluta-markedene. De er også en forutsetning for å drive mange forskjellige blokkjede-baserte DeFi prosjekter.

Hvordan virker stablecoins?

Stablecoins er designet for å holde en verdi som følger verdien til en fiat-valuta eller andre typer verdigjenstander i et tilnærmet 1:1 forhold. Hvordan dette oppnås kommer an på hvilken type stablecoin det er snakk om. Med en tradisjonell stablecoin som er backet av fiat-valuta gjøres dette ved at tokens utstedes etter at penger er satt inn på en konto.

Hvilke typer stablecoins finnes?

I dag finnes det i hovedsak 4 forskjellige typer stablecoins. Disse er:
● Stablecoins backet av Fiat-valuta
● Wrapped tokens
● Desentraliserte stablecoins
● Stablecoins uten backing

Hvorfor er stablecoins viktige for kryptomarkedet?

Stablecoins fungerer som en “parkeringsplass” som tradere kan bruke til å sikre verdiene sine mot store uventede prissvingninger uten å trenge å ta verdiene ut av kryptomarkedet. I tillegg gjør stablecoins det mulig å drive DeFi prosjekter som ellers ikke hadde vært mulige.

Hvorfor forekommer det fortsatt svingninger i prisen til stablecoins?

Dersom etterspørselen etter stablecoins er høyere enn de mengdene som er tilgjengelige i markedet er et mulig at folk er villige til å kjøpe stablecoins til en pris som ligger litt over markedsprisen. Samtidig kan det også hende at folk som vil komme seg fort ut av markedet er villige til å akseptere en litt lavere stablecoin-verdi. Disse små variasjonene er kortvarige.

I denne guiden