Hvorfor du bør investere i Ethereum nå

Johannes Jønsson Investere
hvorfor du bør investere i ethereum nå

Bitcoin og Ethereum regnes av de fleste som de sikreste og mest etablerte kryptovalutaene i markedet.

Av denne grunn er det mange som tar det for gitt at Ethereum ligger på et nivå der den har lagt den eksponensielle veksten bak seg. I denne artikkelen går vi inn på hvorfor vi tror dette ikke er tilfelle, og hvorfor investorer som er snare i snuen og investerer nå kan forvente seg en positiv overraskelse i tiden som kommer.

OBS: Dette er ikke finnansielle råd, men vår mening. Handel med kryptovaluta og all form for trading er svært risikabelt og du kan tape alle pengene du investerer.

En kurs klar for korreksjon

08.03.2022 Kursendringer siste 3 mnd – Kilde: Coinmarketcap

Prisen på kryptovalutaer er kjent for store svingninger.

Regelmessige svingninger er en del av hverdagen i alle markeder enten det er snakk om fiat valuta, aksjer, råvarer eller lignende. Det som gjør kryptomarkedet litt forskjellig er at markedet fortsatt er såpass nytt, relativt uregulert og med mange litt mer skvetne og uerfarne investorer som har lett for å henge seg på trender i stedet for å gjøre sin egen analyse av de ulike investeringene de gjør. Resultatet er at trender, positive såvel som negative, har en tendens til å bli forsterket. 

Kursen til Ether har vært på tur nedoverover det siste kvartalet. Dette kan blant annet forventes å ha med transaksjonskostnadene på Ethereum-nettverket å gjøre, som kanskje kan sies å ha vært ute av kontroll i det siste, med transaksjonskostnader som til tider har nådd over langt over 100 USD per transaksjon. 

Det ikke alle er klar over er at dette er et problem som faktisk i dag langt på vei allerede er løst med introduksjonen av Layer 2 løsninger, og som i tillegg regnes med å bli låst en gang for alle med Ethereum sin oppgradering til Proof of Stake konsensusmekanisme, som vil fullføres i 2022. 

Når dette skjer er det grunn til å tro at vi ikke bare kommer til å se en vanlig periodisk korreksjon i ETH kursen, men en langvarig vekstperiode med eksponensiell vekst i ETH kursen både på grunn av positive utsikter for ETH og som følge av oppdemmet vekst i den stadig mer populære DeFi og NFT markedene.   

Kjøp Ethereum hos eToro

Kryptovaluta investeringer er ikke regulert i noen EU land og Storbritannia. Ingen forbrukerbeskyttelse. Du risikerer din kapital.

Layer 2 løsninger – fremtidens løsning for skalering

Kilde. Eastshore

Ethereum sin layer 2 løsning, kalt Plasma kjeder, er uavhengige blokkjeder som er en slags mindre kopier av Ethereum blokkjeden, og som er forankret i Ethereum-blokkjeden. Denne typen blokkjede kalles også ofte for “child chains”, og har en del til felles med for eksempel Bitcoin sin Layer 2 solution kalt Lightning network

Fordelen med slike child chains er at de gjør det mulig å benytte seg av den sterke sikkerheten til Ethereum blokkjeden, samtidig som belastningen fra transaksjonsmengden spres ut over flere blokkjeder og derfor reduseres betraktelig på “moderkjeden”. Dette er fordi flere transaksjoner på en child chain kan skrives inn i Ethereum blokkjeden som en enkelt “rollup” transaksjon. 

Såkalte child chains gjør det også mulig å oppnå reduserte transaksjonskostnader på for eksempel DeFi plattformer, blokkjedebaserte spill, metaverse platformer og lignende. Bruk av Layer 2 løsninger på Ethereum har allerede started, men vi har enda ikke sett den fulle effekten av dette i markedet.   

Oppgradering til Proof of Stake gir en mye raskere og mer miljøvennlig blokkjede

Kilde: blog.ethereum.org

Layer 2 løsninger tar seg i stor grad av skaleringsproblemet, men Ethereum-blokkjeden trenger fortsatt å øke hastigheten på blokkjeden. I tillegg lider, Ethereum, i likhet med alle Proof of Work blokkjeder i dag, av mye negativ oppmerksomhet på grunn av den unødvendig store mengden av elektrisitet som brukes på å gjennomføre hver transaksjon. 

Ethereum er i ferd med å løse begge disse problemene på en gang ved å endre Ethereum sin konsensusmekanisme fra Proof of Work (PoW) til Proof of Stake (PoS). Dette er ingen liten endring, og det krever forsiktighet fra Ethereum sin side, men dette er en løsning som nå allerede har vært under utvikling i mange år. 

Allerede i desember 2020 started Ethereum med “Beacon chain” som var en slags testkjede for å løse problemer før full implementering av PoS kunne bli gjennomført. Testingen har gått bra, og nå er Ethereum endelig klar for å flytte hele blokkjeden over til PoS konsensusmekanisme 2022. 

Det er god grunn for å tro at denne lenge etterlengtede oppgraderingen kommer til å føre til mye optimisme og fornyet interesse rundt Ethereum, og som et resultat av det også en økt verdi. I tillegg vil transaksjoner bli mye billigere å gjennomføre etter PoS oppgraderingen. Dette kan ifølge Vitalik Buterin forventes å føre til en mye lavere inflasjon på mellom 0,5% og 2%

EIP-1559 reduserer allerede i dag Ether i omløp

Til forskjell fra Bitcoin, som har en begrenset total mengde på 21 millioner og som derfor er en deflasjonsvaluta, så er Ethereum en inflasjonsvaluta med en total mengde som i teorien ikke er begrenset. Mengden med ny Ethereum som utstedes har en årlig begrensning, og dette har så langt ført til en inflasjon som synker jevnt hvert år, men som likevel har vært relativt høy.         

EIP-1559 er en nylig implementert Ethereum-oppgradering som har fått lite omtale, men som forventes å få stor innvirkning på ETH-investeringen din på lang sikt. Dette er nemlig en oppdatering som “brenner” transaksjonsgebyrene i stedet for å gi disse til såkalte “miners/validators” 

Dette er en revolusjonerende endring av Ethereum ettersom det legger grunnlaget for å potensielt gjøre om Ethereum til en deflasjonsvaluta etter at introduksjonen av PoS oppgraderingen er gjennomført. 

Les vår kjøpeguide for Ethereum

Kjøp Ethereum hos eToro:

Kryptovaluta investeringer er ikke regulert i noen EU land og Storbritannia. Ingen forbrukerbeskyttelse. Du risikerer din kapital.

Oppsummering 

Ethereum er i dag en “gammel” kryptovaluta, og mange ser seg om etter nye konkurrenter som kommer til å ta over for Ethereum på grunn av blokkjeden sine problemer med skalering, altfor høye priser, trege transaksjoner og altfor høyt forbruk av elektrisitet. 

Samtidig er Ethereum et av de aller største og mest aktive økosystemene i kryptoindustrien, og det er veldig mye som skjer for øyeblikket selv om den massive størrelsen på blokkjeden gjør at implementering av ny teknologi må gjøres forsiktig og gradvis. 

I denne artikkelen har vi sett på hvordan nye oppgraderinger slik som Layer 2 løsninger, oppgradering til Proof of Stake, og EIP-1559 i den nære fremtiden (og til en viss grad allerede i dag) byr på effektive løsninger på de mest alvorlige problemene Ethereum sliter med.

Det er derfor god grunn til å se Ethereum som en langsiktig god investering som det er verd å sikre seg nå, før de mer uerfarne investorene forstår hva som er i ferd med å skje.

I denne guiden