Non-fungible tokens (NFTs) – Kort forklart

Johannes Jønsson Forklart
NFT forklart

Hva er NFT?

NFTs er unike tokens som lagres digitalt på en blokkjede, og som kan kjøpes og selges av eierne på digitale markeder.

I dag forbindes NFTs ofte med digital kunst, men NFTs kan også assosieres med for eksempel en fil, et fysisk objekt, en aksje, eller til og med en person. Dette betyr at NFTs for eksempel kan brukes som et bevis for eierskap eller en lisens for bruk, eller for å bevise identitet.

Hva betyr Non-fungible?

“Fungible” betyr noe som kan erstattes med noe lignende. For eksempel kan en krone erstattes med en annen krone. “Non-fungible” betyr det motsatte, nemlig noe som ikke lett kan erstattes med noe annet. Eksempler på dette kan blant annet være kunstverk, der hvert kunstverk er unikt, og ikke uten videre kan erstattes med et annet.

Non-fungible tokens NFTs forklart

Historien til NFTs

colored bitcoins
Colored Coins

Colored Coins, som ble lansert i 2012, regnes som det første NFT-prosjektet. Dette prosjektet utvider bruksområdet til Bitcoin, slik at Bitcoin kan brukes til å representere eiendom av fysiske verdier på bitcoin-blokkjeden. For eksempel kan de brukes som bevis for eierskap av biler, aksjer, eiendom og mye mer.

I 2015 kom Spells of Genesis ut som det første blokkjedebaserte spillet. Spillet brukte også NFTs som bygget på Bitcoin. Dette ble etterfulgt etter flere bitcoin-baserte spill, men når Ethereum kom på banen skiftet fokusen til Ethereum sine ERC-721 tokens.

CryptoKitties
CryptoKitties

NFTs var en del av Ethereum-blokkjeden som som hadde fått lite oppmerksomhet fra størsteparten av kryptomiljøet før introduksjonen av CryptoKitties fra Dapper Labs i 2017. Det var med dette spillet folk for første gang begynte å se verdien potensialet til Ethereum sine NFT-tokens. CryptoKitties, som lar spillerne kjøpe, samle, avle og selge virtuelle katter, ble så populært at det resulterte i kapasitetsproblemer på Ethereum-nettverket allerede kort tid etter lanseringen i 2017.

Markedsverdi for transaksjoner globalt som involverer et Non-fungible tokens (NFT) fra 2018 til 2020

salg av NFTs
Bilde, Statista, 2021

Salget av NFTer tok endelig helt av i 2019-2020 med introduksjonen av en rekke nye markedsplasser for handel med digital kunst på blokkjeden. Dette har nå blitt til en viktig, og sterkt voksende nisje innen kryptoindustrien, som i 2020 var verdt over 338 millioner dollar.   

Slik virker NFTs

På mange måter fungerer NFTs på samme måte som andre krypto-tokens, men i motsetning til for eksempel Ethereum og ERC-20 tokens, der alle tokens er like og har samme verdi, kan NFT-tokens ikke uten videre byttes med hverandre, og har derfor ulik verdi.

En annen forskjell er at NFT-tokens ofte representerer underliggende verdier slik som for eksempel en eiendom, et kunstverk, en aksje, eller identiteten din, representerer de fleste vanlige krypto-tokens ingen underliggende verdier.

Sikret av blokkjeden

NFTs sikres av en blokkjede. Den vanligste å bruke er for tiden Ethereum, men Tezos, Zilliqa, Polkadok, og Binance Smart Chain er også blant blokkjedene som er kjent for å ha NFT-aktivitet. På grunn av at hash-funksjonen i blokkjeden, i likhet med alle typer tokens som brukes i blokkjeder, alltid inkluderer hash fra forrige blokk i blokkjeden er det umulig for utenforstående å snike inn en blokk i blokkjeden for å for eksempel endre eierskapet på en NFT.

NFT-tokens inneholder ofte lenker til eksterne steder på nettet der for eksempel et digitalt kunstverk er lagres. Av denne grunn ser mange ikke på NFTs som selve kunstverket, men som et sertifikat som beviser eierskapet av et kunstverk eller lignende.

Fra ERC721 til ERC1155

For mange er NFTs synonymt med ERC721 fra Ethereum blokkjeden. Det var denne standarden som blant annet ble brukt for det veldig populære CryptoKitties, og har siden den gang vært den mest brukte standarden for NFTs.

Med den stadig økende bruken har det kommet frem stadig flere svakheter med denne standarden, og dette har derfor ført til utviklingen av ERC1155 standarden. Noen av de største forbedringene som ble introdusert i den nye ERC1155 standarden er:

  • Kan brukes som både fungible og non-fungible, og kan endres frem og tilbake mellom disse.
  • Kan brukes til å sende mer enn et token om gangen, slik at brukere kan spare tid og penger på network fees.
  • Flere typer tokens kan inkluderes i den samme smarte kontrakten.
  • ERC1155 tokens kan ikke sendes til en smart kontrakt som ikke støtter standarden.
  • Smarte kontrakter kan startes ved å sende et ERC1155 token
  • Støtter bruk av forskjellige språk
  • Støtter lettere og mer bruk av eksterne linker  

Mange potensielle bruksområder for NFTs

Det meste av fokuset rundt NFTs har den siste tiden vært på spill og kunst, men NFTs kan gjøre så mye mer enn bare dette. NFTs kan være hva som helst som trenger historie. Under finner du et par av de mest interessante potensielle bruksområdene som har blitt identifisert så langt. Det er stor sjanse for at du kommer til å høre mye mer om disse og mange andre nye bruksområder for NFTs i de kommende årene.

Eiendom

I eiendomsbransjen hender det noen steder at det tukles med registreringene av eierskap. Dette kan for eksempel være en del av den typiske svindelen der man blir solgt en eiendom som selgeren ikke selv eier.

Non-Fungible tokens (NFTs) er en type tokens der hvert token er unikt. Slike unike tokens kan benyttes for å representere unike eiendommer. I et system der eierskap lagres på blokkjeden vil en kjøper kunne gå og sjekke på den offentlige blokkjeden om eiendommen virkelig tilhører selgeren, samt se hele historien for kjøp og salg av eiendommen

Blokkjede-baserte smartkontrakter muligheten er også forventet å kunne drastisk redusere hvor lang tid administrasjonen rundt en transaksjon i eiendomsmarkedet tar. Det finnes allerede prosjekter i Sverige, Russland og Ghana som tester blokkjedeteknologi som en løsning for boligmarkedet.

Identifikasjon

En stadig større andel av transaksjoner og interaksjon skjer på nettet, og mange av disse er i tillegg internasjonale. Samtidig øker presset om KYC fra myndigheter rundt over hele verden. Problemet mange bedrifter sliter med er å forsikre seg med at den personen man er i kontakt med faktisk er en ekte person, og at de faktisk er den personen de påstår at de er. 

I dag brukes en rekke forskjellige prosesser for dette der brukere for eksempel sender inn bilder og privat informasjon for å bevise at man er den man er, men problemet her er at hvem som helst egentlig kan sitte med falske identifikasjonspapirer. Et annet problem er at hver gang du sender identitetspapirene dine et sted øker sjansen for at de kopieres og brukes til uønskede aktiviteter.

En løsning som bruker NFTs er en mye sikrere måte å bevise at man er den som kontrollerer identiteten. Med blokkjeden til for eksempel Ethereum vil man kunne sikre mot tyveri av identiteten sin, og du kan for eksempel holde identitetstokenet ditt i en hardware wallet slik som for eksempel TREZOR, som ikke er tilkoblet internett og ikke kan hackes.

Med NFTs kan du som bruker også bevise at det er du som er eier av identiteten uten at du trenger å gi fra deg nøkkelen til den.

Slik kommer du i gang med NFTs

Det å komme i gang med NFTs er omtrent like lett som å bruke vanlig kryptovaluta. Nedenfor går vi gjennom hvordan det gjøres. 

Kryptolommeboken

En digital lommebok, eller en kryptolommebok, er det første du trenger for å komme i gang med å samle NFTs. Dette er fordi det er i kryptolommeboken du lagrer NFTene dine. Det er ikke alle kryptolommebøker som er kompatible med NFTs.

Noen av de mest populære kryptolommebøkene som er kompatible med NFTs er Metamask, Enjin, Math Wallet, Trust Wallet, og AlphaWallet. Metamask og Math wallet kan brukes på datamaskiner og installeres i nettlesere, så det er disse som er mer populære blant kunstnere og andre som lager NFTs, mens alle ovenfor passer for deg dersom du kun ønsker å kjøpe for å samle.  

Husk at du må ha en kryptolommebok som er kompatibel med den blokkjeden du kjøper NFTs fra. Per i dag er det absolutt på Ethereum-blokkjeden at mest skjer når det gjelder NFTs, men Tezos, Zilliqa, og Binance Smart Chain er også blokkjeder med en del NFT-aktivitet.   

Kjøpe NFTs

Når du allerede har et sted å lagre NFTene dine kan du sette i gang med å kjøpe NFTs. for å kunne gjøre dette er det vanlig at du trenger å kjøpe Ether eller en annen kryptovaluta. Du kan gjøre dette på en rekke forskjellige kryptobørser og tjenester inkludert Coinbase, Binance, Kraken, eToro, Coinmama og MiraiEx.

Deretter er du klar for å sjekke ut de forskjellige NFT-markedsplassene. Opensea.io, Rarible, og Foundation er noen av de best kjente markedsplassene for NFTs.

Begrensninger, svakheter og risikoer

Når NFTs brukes i sammenheng med digital kunst, som for øyeblikket er ett av de viktigste bruksområdene for NFTs, lagres ikke kunstverket på blokkjeden. Dette er fordi bilder og annen grafikk er for store til å kunne lagres på blokkjeden.

Dette betyr derfor at NFT-Tokenet på en måte fungerer som et slags bevis på eierskap, der tokenet kun inkluderer en nettadresse som inneholder kunstverket. Med andre ord risikerer du at du kan miste kunstverket ditt dersom dette for eksempel flyttes fra den nettadressen der det opprinnelig befant seg.

Det forekommer også svindel på forskjellige NFT-markedsplasser. en av måtene du kan svindles på er for eksempel ved at du selges et digitalt produkt som selgeren faktisk ikke selv eier, og som de selger uten tillatelse fra den personen som har opphavsretten. Det er også i dag foreløpig få måter handelsplattformene kan sikre kjøpere på plattformene sine.

En av måtene markedsplassene kan sikre kundene bedre vil være dersom de verifiserer identiteten til selgere, men det varierer mye mellom de forskjellige plattformene hvordan dette gjøres. Hverken OpenSea eller Rarible krever for eksempel verifisering av identitet for selgere.

Oppsummering

Kryptografiske non-fungible tokens har eksistert siden 2012 da Colored Coins ble introdusert på Bitcoin-blokkjeden, men det var først etter lanseringen av CryptoKitties i 2017 at interessen for NFTs meldte seg generelt i kryptomiljøet. Siden den gang har veksten i denne typen tokens vært helt eventyrlig.

NFTs virker i stor grad på samme måte som andre kryptografiske tokens, med den viktige forskjellen at de er unike, og derfor kan brukes til mange forskjellige bruksområder der andre typer tokens ikke kan brukes. Noen eksempler på slike bruksområder er NFTs som representerer eiendommer, kjøretøyer, aksjer eller kunstgjenstander. Bruk av NFTs som en løsning for sikker identifisering på internett er også noe som har fått en del oppmerksomhet. 

Du kan kjøpe NFTs for kryptovaluta på egne markedsplasser slik som for eksempel  Opensea.io, Rarible, og Foundation, men før du kjøper NFTs trenger du en kompatibel kryptolommebok å oppbevare dem i. Noen av de mest populære er Metamask, Enjin, Math Wallet, Trust Wallet, og AlphaWallet.

Vanlige spørsmål om Non-fungible tokens (NFTs)

Hva er et non-fungible token?

NFT står for “non-fungible token”. Det betyr at et slikt token er unikt, og derfor kan representere et unikt objekt som ikke nødvendigvis kan sammenlignet med et annet NFT-token. NFT-tokens kan for eksempel brukes til å representere kunst, eiendommer, eller identiteten til en person.

Hvordan er NFTs forskjellige fra andre tokens?

Hovedforskjellen mellom NFTs og andre tokens er at NFTs er unike. Et vanlig “fungible token” kan erstattes med et annet token på samme måte som en krone kan erstattes med en annen krone. Et NFT kan ikke uten videre kan erstattes med et annet NFT, og to individuelle NFTs kan ha veldig forskjellig verdi.

Hvorfor kjøres NFTs på en blokkjede?

NFTs kjøres på en desentralisert blokkjede for å forsikre at det er umulig for utenforstående å endre eierskapet av et NFT.

Hva er ERC721 og ERC1155?

ERC721 er den best kjente og mest brukte standarden for NFTs på Ethereum blokkjeden, og ble blant annet brukt i CryptoKitties. ERC1155 er en nyere og oppgradert standard for NFTs. Denne standarden er også kompatibel med Ethereum-blokkjeden, og har en del fordeler og tilleggsfunksjoner i forhold til ERC721.

Hvor kan jeg kjøpe NFTs?

Opensea.io, Rarible, og Foundation er noen av de best kjente markedsplassene for NFTs.

Hvordan lagrer jeg NFTs?

For å lagre NFTs trenger du en kryptolommebok som er kompatibel med NFTs fra den aktuelle blokkjeden. Metamask, Enjin, Math Wallet, Trust Wallet, og AlphaWallet er noen av de mest populære kryptolommebøkene for NFTs.

I denne guiden