Polkadot pris nå
kr 103.20 4.61%

Hva er Polkadot? Lær deg alt om Polkadot(DOT)

Polkadot (DOT) er en rask og skalerbar protokoll som kobler sammen forskjellige blokkjeder, eller med andre ord, en blokkjede som kobler sammen andre blokkjeder.

Kort om Polkadot og DOT tokens

Polkadot gjør det mulig å overføre både verdier og data mellom nettverk som tidligere var adskilt fra hverandre, slik som for eksempel Ethereum og Bitcoin blokkjedene.

I tillegg gjør Polkadot det også mulig å overføre data med en utrolig mye høyere hastighet enn det for eksempel Ethereum kan gjøre. Ifølge teamet bak Polkadot er det fullt mulig å oppnå 100 000 transaksjoner per sekund, og kanskje så mye som en million transaksjoner per sekund. Denne utrolige skalerbarheten kan i stor grad tilskrives Polkadot sin bruk av Parachains.

hva er polkadot

Opprinnelse og bakgrunn

Det finnes i dag hundrevis av forskjellige blokkjeder, og de fleste av disse ble i utgangspunktet designet for å fungere i isolasjon. Dette er et problem som lenge holdt tilbake utviklingen av kryptomarkedet. Polkadot introduserte en løsning for dette problemet da de startet handel med DOT tokens i 2020. Polkadot er nemlig designet for å støtte såkalte “parachains” laget av forskjellige utviklere.

Grunnleggerne av Polkadot regnes for å være Gavin Wood og Jutta Steiner, som begge tidligere var en del av det opprinnelige Ethereum teamet. Gavin Wood var en av de viktigste bidragsyterne bak utviklingen av den første versjonen av Ethereum, og regnes som hjernen bak Solidity, Ethereum sitt programmeringsspråk. Jutta Steiner var Ethereum Foundation sin sjef for nettverks-sikkerhet.

I 2015 bestemte begge seg for å forlate Ethereum prosjektet for å etablere selskapet Parity Technologies, med fokus på å utvikle en løsning for effektiv og sikker sammenkobling av blokkjeder.

Polkadot og Kusama

polkadot kusama

Noe som for mange kan virke litt forvirrende er Kusama, og dette prosjektet sitt forhold til Polkadot. Kusama er nemlig veldig likt Polkadot, men dette er noe som faktisk har en helt naturlig forklaring.

Kusama er nemlig designet av det samme teamet som jobber med Polkadot. Det er også designet etter de samme prinsippene som Polkadot. Formålet med Kusama er faktisk å være et slags testnett for Polkadot. Teamet bruker Kusama til å teste nye konsepter og finne ut styrker og svakheter med nye ideer før disse etter hvert blir implementert på Polkadot der kriteriene er mye strengere.

Kusama nettverket er derfor mindre stabilt og sikkert, men billigere og med en raskere utvikling og implementering av nye løsninger enn Polkadot. Mange bedrifter som benytter seg av Polkadot bruker også Kusama for å teste nye løsninger før disse implementeres på Polkadot versjonen av appen sin. Kusama er også populært blant innovative oppstartsbedrifter som nyter godt av den raske utviklingen og de lavere kostnadene.

Slik virker Polkadot

Slik virker polkadot

Polkadot er et relativt komplisert nettverk som er sammensatt av en rekke deler som alle har en viktig rolle å spille i Polkadot nettverket. Disse er Collators, Validators, Parachains/Parathreads, Relay Chain, og Polkadot Bridges. Under gir vi en enkel introduksjon til de ulike funksjonene og hvorfor de er viktige for Polkadot-nettverket.

Relay Chain

Relay Chain er hovedblokkjeden til Polkadot. Dette er en slags overordnet blokkjede som brukes av alle underblokkjedene, også kalt Parachains, og som kobler sammen og validerer Parachains.

Collators

polkadot collators

Jobben til Collators er å samle sammen transaksjoner og klargjøre dem i form av Parachain-blokker. Disse transaksjonene kan for eksempel komme fra en rekke forskjellige eksterne blokkjeder slik som for eksempel Bitcoin eller Ethereum. Collators holder en full node for både Relay Chain og sin egen Parachain. Parachain-blokkene overleveres dermed, komplett med bevis for transaksjonene, til validators som godkjenner blokkene og låser dem inn i blokkjeden, eller avviser blokker som ikke kan godkjennes.

Parachains og Parathreads

Polkadot Parachains og Parathreads

Navnet Parachain kommer av Paralellized chains (parallelle kjeder). Parachains i Polkadot sin arkitektur fungerer på en måte som kan sammenlignes med sharding i andre blokkjeder. Sharding innebærer at kapasiteten til en blokkjede økes betraktelig ved at individuelle underordnede blokkjeder kobles til en hovedkjede. Resultatet er at transaksjonsmengden på hovedkjeden(Relay Chain i Polkadot sitt tilfelle) reduseres slik at den totale kapasiteten økes.

Polkadot Parachains og Parathreads 2

Hver Parachain har en såkalt “slot” på Polkadot sin Relay Chain, som representerer retten til å koble seg til Relay Chain. Slots varer i opptil 96 uker om gangen, og selges på auksjon. slots må betales i Polkadot sin egen kryptovaluta, DOT tokens.

Parachains og Parathreads 3

En slot kan brukes av en Parachain eller av Parathreads, som har mye til felles. Forskjellen på disse er at en Parathread deler en slot med andre Parathreads. Dette betyr at Parathreads har tilgang til begrenset kapasitet, og blant annet ikke kan garantere like stor hastighet som Parachains. Samtidig trenger Parathreads kun å betale for den kapasiteten den bruker, og er derfor billigere i drift.

Parachains har full bruk av hele kapasiteten til en slot, og har derfor mye større kapasitet enn , pluss et depositum. Parachains kan nedgraderes for å få tilbake depositum, mens parathreads kan oppgraderes til en Parachain for å få tilgang til økt kapasitet.

Polkadot Bridges

Polkadot bridge

Polkadot Bridges er en slags broer som gjør det mulig å koble sammen forskjellige blokkjeder slik at de kan utveksle informasjon eller verdier. Polkadot Bridge teknologien gjør det mulig å koble sammen en rekke forskjellige teknologier enten ved hjelp av smartkontrakter eller forskjellige andre teknologiløsninger alt etter hvilken blokkjede man trenger å koble seg til.

Denne teknologien gjør det for eksempel fullt mulig å koble sammen en sentralisert blokkjede, slik som for eksempel databasen til en privat bedrift, med en desentralisert blokkjede slik som for eksempel Bitcoin eller Ethereum. Dette er en funksjonalitet som, selv om utførelsen er forskjellig, har en del til felles med orakeltjenesten Chainlink. Polkadot er også kompatibel med Chainlink slik at informasjonen fra Chainlink sine orakler også kan brukes i Polkadot sine Parachains.

Validators, nominators, staking og DOT tokens

Det er Polkadot sine validators som gjør det mest krevende arbeidet på Polkadot blokkjeden. Validator-rollen krever inngående teknologiske kunnskaper, avansert datautstyr og en ikke ubetydelig mengde DOT tokens for staking. Av denne grunnen er det vanlig at validators får hjelp av såkalte “Nominators” til å oppnå den nødvendige mengden DOT tokens for staking.

Nominators er vanlige investorer som lar en validator bruke sine DOT tokens i bytte mot en andel av gebyrene en validator mottar for innsatsen sin. du trenger for øyeblikket minst 160 DOT for å kunne delegere.

For de fleste er slik delegering av DOT tokens til en validator den mest realistiske måten å delta i Polkadot staking, men å delegere DOT til en validator er ikke uten risiko. Dersom en Validator bryter reglene, enten dette skulle være med vilje, på grunn av inkompetanse, eller som følge av tekniske problemer, kan du som nominator risikere å miste deler av investeringen din.

Polkadot pris


2021 var et spennende år for Polkadot med DOT priser som kom opp i mer enn 50 dollar. Senere har prisene justert seg ned igjen til en pris på rundt 20 dollar. Likevel kan det være verdt å holde et godt øye med Polkadot. Introduksjonen av Polkadot sine nye populære NFT funksjonaliteter forventes nemlig å bidra med en økning i DOT prisen.

Inflasjonsvaluta

Det finnes i dag over en milliard DOT tokens, og det finnes ingen fastsatt maksimumsmengde for hvor mange DOT tokens som kan utstedes. Dette betyr med andre ord at Polkadot er designet som en inflasjonsvaluta.

Den årlige inflasjonen for Polkadot er designet slik at den ligger på rundt 10%. Grunnen til at Polkadot har en såpass høy inflasjon er for å oppnå et ideelt nivå av staking for å sikre nettverket tilstrekkelig. Et ideelt nivå av staking regnes for å være på mellom 50%-75%.

Den innebygde inflasjonen gjør det mye mer realistisk å oppnå et ideelt nivå av staking siden DOT eiere trenger å bruke staking for å unngå at investeringen taper seg i verdi. I situasjoner der nivået av staking faller under det ideelle nivået vil inntektene for staking justeres opp. Det motsatte vil skje dersom nivået av staking blir veldig høyt.

Med andre ord er inntektene man får for staking dynamisk slik at staking alltid vil ende opp nær det ideelle nivået. I praksis betyr dette naturligvis at den reelle effekten av inflasjonen som man opplever er liten eller ingen så lenge man bruker en staking tjeneste. I det neste avsnittet går vi inn på noen av de mest populære lommebøkene for staking av Polkadot.

Polkadot wallets

For sikker lagring av kryptovaluta er det viktig å ha en skikkelig kryptolommebok for å lagre kryptovalutaen i. Med en deflasjonsvaluta slik som Polkadot er en av de viktige tingene å finne ut om kryptolommeboken støtter staking. Uten staking. vil nemlig Polkadot investeringen din tape seg i verdi over tid.

Polkawallet, Mathwallet, Ownbit wallet, Luniewallet og Trust Wallet er populære software wallets som støtter staking av Polkadot. Ledger, Trezor og Safepal Wallet er populære hardware wallets som kan brukes til å oppbevare DOT tokens med litt ekstra sikkerhet samtidig som du nyter godt av inntektene fra staking.

trustwallet

Hvorfor investere i Polkadot

Polkadot representerer det neste steget i evolusjonen til blokkjeder og kryptovaluta. Tjenester og teknologiløsninger som lar forskjellige blokkjeder samarbeide er essensielle for at blokkjeder skal kunne løse virkelige problemer. Polkadot gjør det også realistisk mulig for bedrifter å bygge interne og sentraliserte blokkjedeløsninger som kan kombineres med offentlige betalingsnettverk og lignende.

Gavin Wood og teamet hans er en viktig grunn for hvorfor folk investerer i Polkadot. Wood, som var en sentral del av teamet til Ethereum, regnes som en av de mest erfarne utviklerne innen kryptomiljøet.

Polkadot er en protokoll som ikke direkte konkurrerer med etablerte nettverk slik som Bitcoin og Ethereum, men heller hjelper disse til å bli mer nyttige og anvendelige. Det er derfor grunn til å tro at Polkadot også vil komme til å nyte godt av fremtidig fremgang i disse etablerte markedene.

Når det gjelder nye markeder er Polkadot også langt fremme i utviklingen. Protokollen er vel posisjonert for å dra nytte av den raskt voksende DeFi industrien, og har i tillegg introdusert innovative løsninger for NFTs som stadig vokser i popularitet.

Kjøpe Polkadot i Norge

Selv om Polkadot er blant de mest populære kryptovalutaene på verdensbasis er det fortsatt ikke like lett å kjøpe DOT tokens som for eksempel  Ethereum eller Bitcoin. Firi og NBX, som regnes som de viktigste norske kryptobørsene har fortsatt ikke introdusert DOT i porteføljene sine. Kaupang Krypto tilbyr kjøp og salg av Polkadot, men dette er en kryptomegler og ikke en kryptobørs.

For de fleste vil den beste løsningen for handel med Polkadot og andre altcoins være å bruke en utenlandsk kryptobørs. Det finnes veldig mange kryptobørser å velge mellom. Noen av de best kjente inkluderer Coinbase, Binance, Huobi Global, Crypto.com, KuCoin, Kraken, Bitfinex, eToro og OKEx, som alle handler med Polkadot.

eToro er etter vår mening blant de enkleste å bruke, særlig for nybegynnere som ikke ønsker å sette deg inn i det tekniske rundt kryptovalutaen, men ønsker å fokusere på trading. eToro har også den fordelen at de tilbyr andre typer handel slik som aksjer, råvarer og CFDer, slik at det er mulig å opprette en mer balansert portefølje alt på ett sted.

Kjøp polkadot her

Konklusjon

For de som har tro på at blokkjedeteknologi representerer fremtidens finansmarkeder er det naturlig å ha Polkadot som en del av en fremtidsrettet portefølje. For at DeFi og kryptomarkeder skal kunne fortsette med å utvikle seg er kommunikasjon på tvers av forskjellige blokkjeder et must.

Polkadot representerer i dag en av de aller mest elegante og effektive løsningene på problemstillingen rundt kommunikasjon på tvers av blokkjeder. Polkadot sin blokkjede gjør det mulig for private og sentraliserte blokkjeder, for eksempel eid av bedrifter, å koble seg til offentlige desentraliserte betalingsnettverk og andre blokkjeder. Det er vanskelig å overdrive hvor viktig dette er for fremtidens industri, logistikk og finansmarkeder.

For de som ønsker å satse på Polkadot som en langsiktig investering er det viktig å ha i baktankene at Polkadot er designet som en inflasjonsvaluta som mister litt av verdien sin over tid. Staking er derfor en viktig del av det å være en langsiktig investor i Polkadot siden dette forhindrer tap av verdi, og i stedet øker verdien av investeringen din.

I denne artikkelen har vi gitt deg informasjon om en rekke kryptolommebøker som tilbyr Polkadot staking. I tillegg finnes det en del kryptobørser der dette også kan hjelpe med staking på dine vegne.

Ofte stilte spørsmål om Polkadot

Hva er Polkadot?

Polkadot er en protokoll som kobler sammen ulike blokkjeder som tidligere ikke hadde muligheten til å kommunisere med hverandre slik at data og verdier kan sendes på tvers av blokkjeder som tidligere ikke kunne kommunisere med hverandre.

Hva er DOT token

DOT token brukes for staking på Polkadot nettverket og som betaling for validators som sikrer blokkjeden. DOT tokens gir også stemmerett på avgjørelser om forandringer og utviklingen av Polkadot-nettverket.

Hva er fordelene med Polkadot?

Polkadot gjør det mulig for forskjellige blokkjeder, som i utgangspunktet ikke er kompatible med hverandre, å utveksle data og overføre verdier på en sikker måte. Polkadot er også en veldig rask og skalerbar blokkjede takket være bruken av parallelle blokkjeder kalt Parachains.

Hva kan Polkadot brukes til?

Private sentraliserte blokkjeder som for eksempel brukes innen en bedrift kan sammenkobles med offentlige desentraliserte blokkjeder ved hjelp av Polkadot. Overføring av verdier og informasjon mellom forskjellige desentraliserte offentlige blokkjeder slik som for eksempel Bitcoin og Ethereum er et annet bruksområde.

Hvor mange Polkadot tokens finnes i omløp?

For øyeblikket finnes det litt over en milliard DOT i omløp ifølge Coinmarketcap. Den totale mengden DOT tokens er ikke begrenset, og DOT er derfor en inflasjonsvaluta.

Polkadot
DOT
logo
Pris Nåværende pris
kr 103.20
Prisendring 24t Prisending de siste 24 timer
kr 4.75
+ 4.61%
Volum 24t Hvor mye som ble handlet i løpet av de siste 24 timene.
kr 6,428,956,180.83
Markedsverdi Den totale markedsverdien som sirkulerer.
kr 101,921,769,546.59
Forsyning Mengden coins som sirkulerer på markedet og er i offentlige hender.
1,103,303,471.38 DOT

Kryptovaluta investeringer er ikke regulert i noen EU land og Storbritannia. Ingen forbrukerbeskyttelse. Du risikerer din kapital.