Skatteregler for Kryptovaluta

Johannes Jønsson Skatt
skatteregler for kryptovaluta

Hvordan beskattes kryptovaluta? Alt du trenger å vite om skatt på krypto

Det er i dag stadig vanligere for både privatpersoner og bedrifter å investere i kryptovaluta, men kryptovaluta-transaksjoner forhåndsutfylles ikke i skattemeldingen. I denne artikkelen tar vi for oss det viktigste du som privatperson trenger å vite om skatt når du investerer i kryptovaluta. 

Kryptovaluta beskattes som et formuesobjekt

I Norge skal det i utgangspunktet betales skatt på all inntekt med mindre det finnes fritak i skatteloven. Det finnes så langt ingen fritak i skatteloven for inntekter fra kryptovaluta. Når det gjelder den formuen som skal beskattet så er den definert som markedsverdien av det du har pr. 1. januar hvert år.

skatteregler for kryptovaluta

Krypto skatt på gevinst/tap på virtuell valuta

Skatt kryptovaluta gevinst

Skatteloven §5-1 sier at gevinsten ved realisasjon (salg) er skattepliktig. Gevinsten (eller tapet) realiseres når du: 

  • veksler kryptovaluta med annen kryptovaluta, 
  • selger kryptovaluta
  • kjøper varer eller tjenester med kryptovaluta
  • blir frastjålet eller mister private nøkler

Skatteetaten har satt skatten for gevinst fra kryptovaluta til 22 prosent

Fradrag for tap

Husk at det ikke bare er gevinsten din som skal med i skattemeldingen. Dersom du taper penger er det like viktig å få med dette slik at du kan få redusert hvor mye skatt du må betale. Fradrag i tilfelle tap er regulert i Skatteloven §9-4.

Mistet dine private nøkler?

Noen ganger er uhellet ute, og du mister tilgangen til de private nøklene dine. Dersom dette skjer taper du i realiteten 100% av den kryptovalutaen det gjelder. Da er det viktig at du også tar dette med som tap i skattemeldingen din slik at du i alle fall ikke risikerer å også måtte betale skatt på den tapte kryptovalutaen.   

Inntekt fra minet bitcoin og staking

Det er ikke bare kryptovaluta du kjøper som skal med i skattemeldingen til skatteetaten. Du må også ta med bitcoin og annen valuta som du har minet eller som du har mottatt som følge av staking. 

Levering av skattemeldingen og medfølgende dokumentasjon

Slik beregner du skatten

Skatten skal beregnet på alle de individuelle transaksjonene. Dette kan være en overveldende jobb for aktive tradere dersom det skal gjøres manuelt, spesielt dersom du tar i betraktning at noen kjøp og salg trenger flere transaksjoner for å fullføres. Av denne grunn er det nå vanlig å bruke programvare som blant annet kan ta seg av dette arbeidet automatisk og spare deg timevis med frustrerende og kjedelig arbeid.

Du kan rapportere mye enklere med Kryptosekken 

Kryptosekken er en norsk programvare som er utviklet spesielt for det norske skattesystemet. For individuelle tradere med opptil 100 transaksjoner per skatteår er Kryptosekken gratis, mens du må betale noe dersom du har flere transaksjoner å holde styr på. 

Ett kjøp eller salg regnes som en transaksjon, men det er viktig å være klar over at et kjøp eller salg kan inkludere flere “fills” som hver registreres som en egen transaksjon, før kjøpet eller salget er ferdig. Husk at du kan føre det du betaler for Kryptosekken som fradrag i skattemeldingen din. 

Det koster ikke noe å opprette konto i Kryptosekken eller å importere data. Det er først når du skal gjøre selve skatteberegningen at du må betale for å fullføre handlingen. Alle de forskjellige pakkene til Kryptosekken, inkludert gratispakken, gir deg tilgang til alle tilgjengelige funksjonaliteter. 

Funksjonalitetene inkluderer alt du trenger til å få rapportert skattemeldingen, inkludert automatisk beregning av gevinst, tap og formue, og en PDF-rapport med alle de andre detaljene som kan legges som vedlegg. Kryptosekken innhenter selv all den informasjonen den trenger ved hjelp av API fra for eksempel Coinbase, Binance eller andre kryptobørser når du gir den tilgang.  

Firi sin egen Skatteberegning

Firi er i dag den største kryptobørsen i Norge, med over 150 000 kunder. De har spesialisert seg på å levere tjenester som er spesielt tilpasset behovene til nordmenn, og har i den sammenheng utviklet et eget verktøy for skatteberegning som er tilgjengelig for alle kundene til Firi. 

Verktøyet for skatteberegning tar seg av det aller meste du trenger å gjøre med tanke på skatteberegning, slik at alt du trenger å gjøre er å føre inn de allerede klargjorte tallene i skattemeldingen. Du vil også få et detaljert vedlegg med alle aktivitetene dine som du kan eksportere fra Firi og laste opp som dokumentasjon til skattemeldingen din.  

Endringer innført i skattemeldingen for 2019

De som allerede har skattet for kryptovaluta noen år er klar over at skatteetaten har gjort noen viktige endringer av regler og prosessen for å rapportere verdien av virtuell valuta du eier. I skattemeldingen for 2019 la nemlig skatteetaten til et nytt felt relatert til inntekter fra kryptovaluta kalt “Annen skattepliktig kapitalinntekt”.  Dette feltet er lagt til for å innhente mer informasjon om inntekter fra mining og staking. Dette var data som du tidligere inkluderte i feltet for gevinst.

Glemt noe? Slik leverer du endringsmelding for skattemeldingen

Dersom du for eksempel har glemt å levere skattemeldingen inkludert informasjon om formue/gevinst på kryptovalutaer du eier for tidligere år er det ingen grunn til panikk. Du kan fortsatt selv rapportere gevinst og tap gjennom en endringsmelding på nettsidene til skatteetaten uten at dette vil koste deg noe særlig mer penger. Dersom du venter til skatteetaten oppretter en sak kan dette derimot bety tilleggsskatt på opptil 60 prosent, eller politianmeldelse. 

Mange tror at skatteetaten ikke har informasjon om verdien av de virtuelle valutaene du eier, men de har faktisk bedre kontroll enn mange tror, og de sier nå at de trapper opp kontrollen på kryptovaluta etter at skatteetaten har identifisert titusenvis av personer med formue i form av kryptovalutaverdier som fortsatt ikke har blitt rapportert til skatteetaten i skattemeldingen. 

Vanlige Spørsmål om Skatt på Kryptovaluta

Kan jeg fortsatt forandre på skattemeldingen min etter at jeg har sendt den inn?

Ja, du kan fortsatt endre på skattemeldingen din opptil 3 år etter at du sendte den inn ved hjelp av en endringsmelding som du finner på sidene til skatteetaten. 

Skal delvise “fills” i en kjøpsordre regnes som egne transaksjoner?

Ja, i kjøp som inkluderer flere “fills” skal hver av disse fra et skattemessig synspunkt regnes som en egen transaksjon. 

Kan jeg føre det som fradrag på skatten dersom jeg betaler for å bruke Kryptosekken?

Ja, du kan få fradrag i skatten for det du bruker til å betale for kryptosekken.

Kan jeg få fradrag for tap på kryptovaluta-transaksjoner

Ja, dersom du taper penger på kryptohandel bidrar dette til å redusere gevinsten din, og dermed også hvor mye du må betale i skatt.

Hva skjer med skatten dersom jeg mister mine private nøkler?

Dersom du mister de private nøklene taper du 100% av verdien til kryptovalutaen din, og dette kan da føres som tap i skattemeldingen.   

Må jeg betaler skatt for minet bitcoin og staking?

Ja, minet kryptovaluta og inntekt fra staking skal også med i skattemeldingen. I skattemeldingen for 2019 la skatteetaten til et nytt felt relatert til inntekter fra kryptovaluta. Dette feltet kalles “Annen skattepliktig kapitalinntekt”, og brukes for å gi informasjon om inntekter fra mining og staking. I tidligere år var dette inkludert i feltet for gevinst.

I denne guiden