Solana pris nå
kr 498.06 -2.36%

Hva er Solana

Solana er en av de siste utfordrerne for Ethereum sin dominans når det gjelder smartkontrakter, desentraliserte apper og desentralisert finans. Solana, som først ble introdusert i markedet i 2020 har siden hatt en eventyrlig vekst, og er i skrivende stund nummer 4 på listen til Coinmarketcap, med en total markedsverdi beregnet til 54 milliarder dollar.

Om Solana (SOL)

Hva er solana

Solana har plassert seg i markedet som en av de viktigste utfordrerne for Ethereum sin dominans i markedet for blokkjeder som tilbyr smartkontrakter og desentraliserte apper. I tillegg til desentraliserte apper tilbyr Solana også støtte for NFTs.

I motsetning til mange andre Ethereum-utfordrere så er ikke Solana bare en kopi av Ethereum. Teamet bak Solana har nemlig utarbeidet nye løsninger som øker kapasiteten til Solana dramatisk i forhold til det Ethereum kan tilby.

Teoretisk sett har Solana kapasitet til å behandle så mange som 710 000 transaksjoner per sekund. De er ikke helt der enda, men de begynner å nærme seg. Nettverket er allerede dimensjonert for 50 000 transaksjoner per sekund, og rett før nettverket til Solana gikk ned for telling noen timer i September 2021 kom nettverket opp i hele 400 000.

Til sammenligning har nettverket til VISA en kapasitet på ca 1700 transaksjoner per sekund. Ethereum ligger på 25 transaksjoner per sekund, mens Bitcoin ligger på mellom 4 og 7 transaksjoner per sekund.

Den overlegne hastigheten til Solana nettverket åpner mulighetene for mye mer avanserte smartkontrakter og apper, slik som for eksempel avanserte desentraliserte spill som kan drives på blokkjeden til Solana, eller lynraske transaksjoner på børser eller andre markeder der sekunder kan bety forskjellen mellom gevinst og tap.

Teamet bak Solana

Solana prosjektet sin CEO, Anatoly Yakavenko, regnes som en av de viktigste bidragsyterne til Solana prosjektet. Yakavenko sin erfaring som wireless engineer hos Qualcomm var særlig viktig for utviklingen av Solana. Det var nemlig her noen av de viktigste ideene rundt Solana hadde sitt utspring.

I Solana Labs støttes Anatoly Yakavenko av sin Co-founder, Raj Gokal,

med Greg Fitzgerald som CTO, og en rekke andre personer inkludert Hsin-Ju Chuang (Head of Growth), Michael Vines (Principal Engineer), Tyera Eulberg (Senior Engineer), og Rob Walker (Principal Engineer).

Hvordan Solana virker

Programmerbar blokkjede

Solana er, i likhet med Ethereum, en programmerbar blokkjede. I bunn og grunn betyr dette at det er mulig å programmere smartkontrakter, og dermed også desentraliserte apper på Solana. Solana og Ethereum har en del til felles, men det er også flere områder der solana er forskjellig.

En av de tingene som gjør Solana forskjellig fra Ethereum er at den høye hastigheten gjør det mulig å lage mer tidssensitive apper, slik som for eksempel apper for trading. Den høye hastigheten og de lave transaksjonskostnadene gjør også at Solana-blokkjeden er bedre egnet for desentraliserte dataspill.   

Et annet viktig område der Solana skiller seg ut er i programmeringsspråket som brukes for å lage smartkontrakter og apper på Solana-blokkjeden. De fleste desentraliserte apper programmeres i dag i programmeringsspråket Solidity, som først ble utviklet for Ethereum virtual Machine. Mange andre kryptovalutaer bruker også Solidity som standard for desentraliserte apper og smartkontrakter.

Solana bruker ikke Ethereum sitt Solidity-programmeringsspråk, men har heller valgt å bruke Rust C og C++ som programmeringsspråk. en fordel med dette er at disse er programmeringsspråk som mange programmerere som ikke har erfaring med blokkjeder allerede er kjent med. Det er derfor lettere for mange programmerere å starte med Solana enn for eksempel Ethereum.

En ulempe med å bruke disse programmeringsspråkene at det blir noe vanskeligere å koble sammen Solana og Ethereum. en annen ulempe er at smartkontrakter og desentraliserte apper som for øyeblikket befinner seg på Ethereum, eller andre blokkjeder som bruker Solidity, må skrives helt om dersom de skal kunne brukes på Solana.

Proof of Stake

Solana blokkjeden bruker Proof of Stake(PoS) som konsensusmekanisme. Dette betyr at en rekke såkalte “validators” har ansvaret for å godkjenne autentisiteten til transaksjonene i blokkjeden. For å kunne bli en validator på en PoS blokkjede

PoS blokkjeder krever at man stiller en relativt stor mengde kryptovaluta som garanti for å kunne bli en validator på blokkjeden. Dette betyr at man som validator vil påføre seg selv store økonomiske tap ved å misbruke posisjonen sin.

Proof of Stake kritiseres for å være litt mindre sikkert enn Proof of Work, men til gjengjeld er dette en mye mer skalerbar konsensusprotokoll som gjør det mulig med lynraske transaksjoner. Samtidig er en annen stor fordel med PoS at siden man ikke trenger å løse komplekse matematiske problemer reduseres behovet for elektrisitet og programvare drastisk. 

Proof of History(PoH)

Proof of History

For å forstå Solana er det nødvendig å forstå Proof of History(PoH), og rollen denne innovasjonen spiller i å oppnå de transaksjonshastighetene som er mulige på Solana blokkjeden.

Proof of History er et desentralisert system for tidsmåling som lar alle de forskjellige delene av Solana sitt nettverk koordinere de forskjellige aktivitetene og oppgavene sine uten å bruke en sentralisert klokke. Tidsmålingen som skjer i Proof of History sammenlignes gjerne med funksjonen til en gammel gresk vannklokke som måler hvor mye tid som har passert.

Tidsmålingen i PoH skjer også ved at systemet måler hvor mye tid som passerer mellom hver hendelse i nettverket, men i stedet for å bruke en regulert vanntilstrømning brukes en verifiserbar forsinkelsesfunksjon for å måle hvor mye tid som passerer mellom hendelser på en PoH-blokkjede.   

En slik koordinert tidsmåling er noe hverken Bitcoin eller Ethereum har, og teamet bak Solana har funnet ut hvor viktig effektiv synkronisering er for en blokkjede. Manglende synkronisering er nemlig noe nodene i både Bitcoin- og Ethereum-nettverket bruker mye unødvendig tid på.

Ved å bruk av PoH fjerner Solana synkronisereingsproblemer fra regnestykket, slik at den eneste gjenværende variabelen som begrenser ytelsen til nettverket båndbredden på nettverket. Denne innovasjonen har gjort det mulig for Solana å oppnå høyere transaksjonshastigheter enn mange sentraliserte nettverk, slik som for eksempel betalingsnettverket til VISA som når en transaksjonshastighet på 65,000 transaksjoner per sekund.

Støtte for NFTs

Solana Monkey Business NFTDet er først og fremst Ethereum, med sine non-fungible tokens, som dominerer det raskt voksende NFT-markedet, men med stadig mer anstrengt kapasitet og økende transaksjonskostnader på Ethereum-blokkjeden har andre blokkjeder også begynt å bli populære for handel med NFTs.

Solana er en av de blokkjedene som har utmerket seg som et populært alternativ for handel med NFTs. I September 2021 ble en NFT fre Degenerate Ape Academy solgt for rekordhøye 1,1 millioner dollar. Denne rekorden ble slått allerede noen få uker senere, da en NFT fra  Solana Monkey Business ble solgt for over 2 millioner dollar.   

NFTs på solana blokkjeden er tilgjengelige via en rekke forskjellige NFT-markedsplasser. Blant de av disse markedsplassene er solanart.io, DigitalEyes og Solsea.io.

DeFi

Desentralisert Finans er en av styrkene til Solana. Når det gjelder finanstransaksjoner slik som for eksempel kjøp, salg og arbitrasje, kan forskjellen mellom gevinst og tap være sekunder. Solana sin blokkjede er bygget for maksimal ytelse, og er derfor en av de aller beste blokkjedene for å håndtere slike transaksjoner.

Desentraliserte kryptobørser har tradisjonelt hatt problemer med trege transaksjoner og høye transaksjonskostnader. Den desentraliserte kryptobørsen Serum har løst disse problemene blant annet ved å bruke den lynraske blokkjeden til Solana for transaksjoner.  

Solana VS Ethereum

Den klart viktigste konkurrenten til solana er Ethereum. Solana har for øyeblikket et stort forsprang på Ethereum når det gjelder transaksjoner per sekund. Solana har bevist at de så langt kan klare opptil 400 000 transaksjoner per sekund, mens Ethereum sin kapasitet ligger på under 15 transaksjoner per sekund.

Den begrensede kapasiteten har ført til stort prispress på Ethereum sin blokkjede. Resultatet er uholdbare priser på Ethereum transaksjoner. For eksempel har transaksjonskostnaden for en enkelt Ethereum transaksjon nådd en rekordhøy pris på $70 i 2021. Dette er helt klart uholdbart, og gjør Solana til et veldig attraktivt alternativ med en transaksjonspris som i gjennomsnittet ligger rundt $0.00025.

Områdene over er to absolutt essensielle områder der Solana for øyeblikket utklasser Ethereum totalt. Dersom vi ser på det litt større bildet blir ting likevel litt forskjellig, og det blir lettere å forstå hvorfor Ethereum fortsatt er populært, selv med sine nåværende handicap når det gjelder kapasitet og transaksjonskostnader.

En viktig fordel Ethereum kan skilte med er det store og veletablerte økosystemet de har bygget opp, med utrolig mange desentraliserte apper som allerede bruker Ethereum standarden. Et annet område der Ethereum ligger foran i løypa er når det gjelder sikkerhet, stabilitet og desentralisering. Ethereum har flere noder enn Solana, og nodene er spredt mellom mange flere ulike operatører på ulike geografiske lokasjoner.

Denne distribusjonen gjør nettverket til Ethereum sikrere og mer stabilt. Ethereum har, til tross for store kapasitetsproblemer og til tider lang transaksjonstid, aldri gått helt ned for telling. Til forskjell var Solana sin blokkjede i September 2021 nede for telling i flere timer på grunn av tekniske problemer som oppstod som følge av overbelastning.

Problemene Solana opplevde har siden blitt utbedret, men det at blokkjeden ble ubrukelig i flere timer var likevel et stort slag for Solana ettersom dette er noe som i teorien ikke skal kunne skje på en blokkjede.

Ethereum holder for øyeblikket på med implementeringen av Ethereum 2.0. Dette er en oppgradering som vil skifte Ethereum sin konsensusmekanisme til Proof of Stake, og som forventes å kunne øke transaksjonshastigheten til Ethereum-blokkjeden til kanskje så mye som 100 000 transaksjoner per sekund.

Hvordan introduksjonen av Ethereum sin nye Ethereum 2.0 standard går kan ha mye å si for Solana. Dersom implementeringen tar lengre enn forventet, eller dersom problemer oppstår, vil dette sannsynligvis bidra til en sterk økning i etterspørselen etter Solana.

Dersom Ethereum 2.0 implementeringen går uten problemer og uten forsinkelser, er det likevel god grunn til å tro at Solana, med sin overlegne kapasitet, hastighet og muligheter for skalering, kommer til å forbli et populært alternativ til Ethereum for deler av markedet.     

Solana Blockchain Bridge

En “Blockchain Bridge” er en slags bro som gjør det mulig å overføre informasjon eller tokens på tvers av forskjellige blokkjeder. Solana blokkjeden er designet slik at den støtter overføringer på tvers av blokkjeder. Dette betyr at det er mulig å gjennomføre transaksjoner der verdier og informasjon overføres mellom Solana-blokkjeden og en annen blokkjede slik som for eksempel Ethereum eller Binance Smart Chain.

Solana pris og Solana som en investering

Solana har, siden kryptovalutaen bler introdusert i markedet, opplevd en eventyrlig prisvekst. Under går vi inn på detaljene rundt den totale mengden Solana tokens som eksisterer, hvordan de er fordelt, og hvordan tilførselen av nye solana tokens og verdien på kryptovalutaen justeres.

Total mengde Solana

Total mengde Solana

Når Solana først ble introdusert i markedet var den totale mengden 500 millioner tokens, fordelt som vist i bildet. Denne mengden øker jevnt ved introduksjonen av nye blokker, og den totale mengden Solana er i skrivende stund over 511,6 millioner.

solana mengde

Solana har ikke en fastsatt maksimumsmengde i omløp. I stedet reguleres den årlige inflasjonen av Solana i forhold til en en Inflasjonsplan. I følge denne inflasjonsplanen startet Solana med en inflasjon på 8%, men kommer i lengden til å bli justert ned til 1,5%. Denne nedjusteringen vil skje ved hjelp av en 15% reduksjon i inflasjonen hvert år.

solana inflasjon

Uklarhet rundt Solana i omløp

En av de hendelsene som har ført til mye spekulasjon rundt Solana og integriteten til Solana-teamet er uklarheten rundt SOL tokens i omløp og “låste” tokens. Dette er en situasjon som av noen profesjonelle investorer sees som bekymringsverdig.

Den hendelsen som det her er snakk om handler om hvor mange av Solana sine tokens som er i sirkulasjon, og hvor mange som er fastlåst i smartkontrakter. Dette er naturligvis informasjon som er svært viktig for investorer, ettersom det er en viktig faktor som i stor grad påvirker markedsprisen til Solana.

Hendelsen det her er snakk om stammer tilbake til April 2020 da Solana teamet kunngjorde at Solana allerede i omløp var begrenset til totalt 8,258,354 SOL tokens. Noen uker etter denne kunngjøringen kunngjorde en tredjepart at de hadde funnet en Solana wallet som ikke var låst, og som inneholdt 13 millioner SOL tokens.

Siden dette dreide seg om en kryptolommebok inneholdende mer enn den totale mengden SOL tokens i sirkulasjon er det naturlig at saken fikk stor oppmerksomhet. I responsen sin til Solana-miljøet forklarte Solana teamet at dette var tokens som var utlånt til en “market maker” for å kunne sikre at alle ordrer kunne fullføres.

Slett ikke alle i kryptomiljøet følte at dette var en fullverdig forklaring, og mange føler at saken ikke ble avsluttet på en riktig måte. Likevel virker det nå som vi har klarhet i total mengde SOL i omløp, og populariteten til Solana den siste tiden tyder også på at markedet i stor grad har lagt denne episoden bak seg.

Hvorfor folk investerer i Solana

På grunn av at Solana er en blokkjede med mange forskjellige funksjonaliteter finnes det flere forskjellige grunner for hvorfor folk investerer i Solana. Under går vi inn på de viktigste grunnene for hvorfor folk kjøper SOL tokens.

Staking og belønning

Solana er en Proof of Stake blokkjede. Dette betyr at det er mulig å stake dine SOL tokens og bli belønnet for dette i form av SOL tokens. Det finnes forskjellige måter å gjøre dette på, men en av de enkleste er for de fleste sannsynligvis å bruke en kryptolommebok som støtter staking av SOL tokens.

En slik kryptolommebok er Solflare, som for tiden tilbyr 7,25% i rente, og som også anbefales av Sol-teamet. En annen kryptolommebok som støtter SOL staking er Exodus, med en rentesats på rundt 6,3%. Begge disse kryptolommebøkene kan også integreres med en hardware wallet.

Delta i styringen av Solana

Siden Solana er et desentralisert prosjekt har det ingen eiere. Det er alle de som eier SOL tokens som stemmer på endringer og oppdateringer på Solana blokkjeden. For noen investorer er stemmeretten i Solana systemet en viktig grunn for hvorfor de kjøper SOL tokens.   

Betale “gas fees”

Solana er en programmerbar blokkjede der det er mulig å bruke smarte kontrakter til å lage desentraliserte apper. Slike smarte kontrakter og desentraliserte apper krever en viss mengde SOL tokens for å drives. For noen er “gas fees” en av hovedgrunnene til at de investerer i SOL tokens.

HODL

SOL er en relativt ny blokkjede som har opplevd mye suksess. samtidig er det store sjanser for god profitt dersom man holder SOL tokens, og dersom SOL prosjektet blir en stor suksess. 

Hvordan kjøpe Solana i Norge

Selv om Solana nå ligger helt i toppsjiktet blant de mest populære kryptovalutaene er det fortsatt vanskeligere å kjøpe Solana enn det er å kjøpe for eksempel Bitcoin eller Ether. De store norske kryptobørsene NBX og Firi(tidligere MiraiEx) har foreløpig ikke solana tilgjengelig i markedene sine.

For mange Nordmenn er eToro et godt alternativ for å kjøpe SOL tokens, ettersom dette er en veldig populær tjeneste som er lett å bruke, og som lar deg kjøpe solana uten en unødvendig tungvint prosess. eToro tar seg også av lagringen av kryptovalutaen din dersom du ikke ønsker å stresse med en kryptolommebok, og lar deg opprette en mer balansert portefølje som ikke bare inneholder kryptovaluta.  

Ofte stilte spørsmål om Solana (SOL)

Hva er Solana?

Solana er en programmerbar blokkjede med sin egen kryptovaluta. dette betyr at smartkontrakter og desentraliserte apper kan drives på Solana blokkjeden. Disse tjenestene betales for med SOL tokens. Solana blokkjeden tilbyr også støtte for NFTs.

Hva er fordelene med Solana?

Den største fordelen med Solana er at blokkjeden er veldig skalerbar og kan allerede i dag håndtere flere transaksjoner per sekund enn det VISA kan. Denne fantastiske kapasiteten gjør også at Solana ikke sliter med de samme problemene som Ethereum når det gjelder transaksjonskostnader.  

Hva kan Solana brukes til?

Solana kan brukes til staking for å få belønning når blokker produseres i blokkjeden til Solana. Dersom du bruker en kryptolommebok som støtter dette får du staking fees i form av renter. SOL tokens kan også brukes til å utøve stemmeretten din på Solana nettverket.

Dersom du bruker tjenester slik som for eksempel desentraliserte apper eller spill på Solana nettverket trenger du også SOL tokens for å betale “gas fees” for dette. I tillegg finnes det også mange som kjøper Sol tokens rett og slett som en investering i påvente av at prisen skal øke.

Hvor mange SOL tokens finnes det?

Solana startet med totalt 500 millioner SOL tokens. Dette er et tall som jevnt øker  ved introduksjonen av nye blokker. for øyeblikket er den totale mengden SOL tokens på mer enn 511 millioner.

Hva er Proof of History(PoH)?

Proof of History er et desentralisert system for måling av tid på Solana nettverket uten å trenge en sentralisert klokke. Det er vanlig å sammenligne denne typen tidsmåling med gamle greske vannklokker som ble brukt til å måle hvor mye tid som hadde passert. I PoH beregnes også tiden ved hjelp av hvor mye tid som passerer mellom hver hendelse i nettverket. Dette gjøres ved hjelp av en verifiserbar forsinkelsesfunksjon.

Solana
SOL
logo
Pris Nåværende pris
kr 498.06
Prisendring 24t Prisending de siste 24 timer
kr -11.75
-2.36%
Volum 24t Hvor mye som ble handlet i løpet av de siste 24 timene.
kr 15,600,306,886.59
Markedsverdi Den totale markedsverdien som sirkulerer.
kr 168,975,039,859.78
Forsyning Mengden coins som sirkulerer på markedet og er i offentlige hender.
511,616,946.14 SOL

Kryptovaluta investeringer er ikke regulert i noen EU land og Storbritannia. Ingen forbrukerbeskyttelse. Du risikerer din kapital.