Ripple pris nå
kr 5.38 -2.70%

Hva er Ripple? Lær deg alt om Ripple(XRP)

Kryptovaluta handler om så mye mer enn bare Bitcoin og Ethereum. En kryptovaluta som mange kanskje har hørt om er Ripple XRP. samtidig er det få som egentlig forstår hvordan Ripple virker, og i hvor stor grad Ripple faktisk allerede har revolusjonert internasjonal bankvirksomhet.

Ripple historie

Bakgrunnen for utviklingen av Ripple og XRP

Utviklingen av Ripple konseptet regnes for å ha startet i 2012 av selskapet open Coin, som senere skiftet navn til Ripple Labs, som bedriften heter i dag. Bakgrunnen for utviklingen av Ripple var at grunnleggerne identifiserte noen problematiske områder med Bitcoin, som de følte kunne oppgraderes.

Et nøkkelområde var transaksjonskostnadene med Bitcoin som ofte er høye. Ripple gir også en løsning for transaksjonshastighet. For bitcoin, som ofte kan bruke flere minutter på å behandle transaksjoner, har dette stadig vært et problem i perioder med stor pågang. Med Ripple sitt nettverk er det mulig å behandle transaksjoner på 4 sekunder. Nettverket til Ripple har også en imponerende kapasitet på rundt 1500 transaksjoner per sekund.

Ripple

Hvordan Ripple revolusjonerte et middelaldersk betalingssystem

Når man snakker om historien til Ripple er det naturlig å starte med hvor den grunnleggende ideen rundt Ripple-nettverket kommer fra. Ideen til Ripple er nemlig langt fra ny. Den kan best beskrives som en modernisering av det eldgamle Hawala-systemet.

Hawala-systemet oppstod i India rundt det åttende århundret, og spredte seg derfra ved hjelp av muslimske handelsmenn. Helt frem til i dag finnes det fortsatt Hawala-agenter, også kalt Hawaladars, over hele verden, men praksisen er mest utbredt på det indiske subkontinentet, Afghanistan, Midtøsten og Kina.

Hawala fungerer utenfor, men også ofte i kombinasjon med det tradisjonelle banksystemet. Selve Hawala-systemet er basert på tillit. Når en overføring gjøres blir penger ikke sendt over landegrenser, men i stedet blir transaksjonen regnskapsført mellom de involverte Hawala-agentene, som holder styr på hvilke andre Hawaldars de skylder penger.

Teamet bak Ripple

Med inspirasjonen fra Hawala-systemet ble Ripple-protokollen utviklet med Chris Larsen, Arthur Britto og Jed McCaleb som grunnleggere. McCaleb som tidligere grunnla Mt. Gox, men som solgte sin andel i dette i god tid før kryptobørsen ble hacket, regnes som en av pionerene innen kryptomiljøet, og var en sentral figur innen oppstarten av Ripple.

Splittelser innen Ripple (XRP), og etableringen av Stellar (XLM)

Ripple, som ble utviklet under selskapet Open Coin var i utgangspunktet laget for å kunne gi sårt trengte tjenester til den store delen av verdens befolkning som av forskjellige grunner faller utenfor det etablerte banksystemet.

Jed McCaleb var en av pådriverne for dette. Samtidig var størstedelen av de andre grunnleggerne av Ripple mer interesserte i å bygge et nettverk som rettet seg primært mot behovene til bankene og de etablerte finanssystemene. Uenigheten førte til en splittelse i 2014, da McCaleb trakk seg fra Ripple teamet, og startet sitt eget nettverk, Stellar (XLM).

Splittelsen ble en stor påkjennelse for Ripple ettersom Jed McCaleb ønsket å kvitte seg med hele sin andel av XRP da han trakk seg fra teamet. Resten av teamet svarte med å fryse McCaleb sine XRP. Konflikten ble til slutt løst ved at McCaleb fikk tatt ut sine XRP over litt lengre tid, men hendelsen skapte likevel mye negativ oppmerksomhet rundt Ripple, og sådde tvil om hvor desentralisert Ripple egentlig er.

2014: En ny start for Ripple XRP, med klar fokus mot bedriftsmarkedet

Splittelsen og dannelsen av Stellar var ikke bare dårlige nyheter for Ripple, som nå var fri til å fortsette med en klar fokus på bedriftsmarkedet og bankene. Dette har så langt vist seg å være en stor suksess for Ripple, som i dag samarbeider med hundrevis av finansinstitusjoner i mer enn 55 land, inkludert Bank of America, Santander, American Express, MoneyGram, Standard Chartered Bank, DBS og mange flere.

Banker og finansinstitusjoner sliter i dag med gamle systemer som er lite samkjørte internasjonalt. RippleNet er designet for å koble sammen alle de forskjellige systemene systemene til de forskjellige bankene og finansinstitusjonene slik at de kan kommunisere reskere og billigere.

Om RippleNet

Ripple net

Ripple er et konsensusbasert distribuert betalingsnettverk for banker. Nettverket gjør det mulig for uavhengige betalingssystemer å sende betalinger i hvilken som helst valuta til andre uavhengige betalingssystemer. I teorien kan også andre verdier, slik som for eksempel, gull, kryptovaluta eller annet sendes. Hvilke verdier som kan sendes og mottas begrenses kun av hvilke noder som er tilgjengelige på nettverket.

Det koster veldig lite å bruke RippleNet, og transaksjonene kan som behandles på mindre enn 4 sekunder. RippleNet lagrer, i likhet med Bitcoin, summer på alle kontoer i alle valutaer. Dette lagres i form av utestående summer mellom alle utstedere som stoler på hverandre. I og med at innbetaling og utbetaling gjøres gjennom forskjellige noder er det mulig at mottakeren får utbetalt penger i en annen valuta enn den som sendes.

Dersom noden(banken) avsenderen sender penger fra har et etablert tillitsforhold med den noden mottakeren får utbetalt penger fra gjøres transaksjonen direkte gjennom disse. I de tilfellene der banken til avsender og banken til mottaker ikke har et etablert tillitsforhold finner Ripple-nettverket en alternativ rute gjennom tredjeparter slik at ingen av nodene i nettverket noengang trenger å utføre transaksjoner med noder de ikke stoler på.

Om XRP

XRP

XRP ble i utgangspunktet utviklet av Ripple sitt team, men er nå en uavhengig virtuell valuta, som kan brukes av hvem som helst, og som eies av alle som bruker XRP. Ripple hverken eier eller kontrollerer teknologien bak XRP. Sammenhengen mellom Ripple og XRP er at det er  denne kryptovalutaen Ripple-teamet valgte til å sette verdier på alt alt inne i Ripple systemet, slik at alt i bunn og grunn har en pris i XRP.

XRP brukes blant annet som en slags bro i RippleNet for å fasilitere betalinger mellom forskjellige fiat-valutaer. Det brukes også for å betale en liten mengde XRP for å gjennomføres. Dette er for å unngå hacking der systemet overveldes av spam-transaksjoner.

Det er også mulig til å bruke XRP for å fasilitere transaksjoner mellom agenter i Ripple-nettverket som enda ikke har etablerte tillitsforhold ved at transaksjonen overføres umiddelbart uten at summer trenger å være utestående. XRP Ripple verdi

Hvordan Ripple virker

Overføring av verdier uten tillitsforhold er vanlig for kryptovalutaer, men det er RippleNet sin støtte for transaksjoner mellom parter som har etablerte tilitsforhold som gjør Ripple relativt forskjellig fra mange andre kryptovalutaer.

I de tilfellene transaksjoner gjøres i Ripple-systemet mellom parter som allerede har etablerte tillitsforhold kan dette gjøres i hvilken som helst valuta. Regnskapsbøkene til hver av agentene justeres automatisk i transaksjonsboken til Ripple-nettverket, som til enhver tid holder den fulle oversikten over alle agentene og deres individuelle beholdning av hver valuta.

I de transaksjonene der tillitsforhold mangler mellom mottakeren og avsenderen sin agenter finner Ripple mellommenn, slik at en ubrutt kjede av tillit dannes fra avsender til mottaker. Transaksjonene i Ripple-blokkjeden valideres vanligvis av organisasjoner slik som banker, finansinstitusjoner, universiteter, eller noder som Ripple selv driver.

Hvorfor Ripple XRP

Transaksjonshastighetene på RippleNet er blant de raskeste som finnes, og nettverket har veldig stor kapasitet. Allerede i 2018 hadde nettverket en kapasitet på 50 000 transaksjoner per sekund. Dette var en kapasitet som til og med overgikk kapasitete til markedslederen, VISA.

I tillegg er Ripple mye mer miljøvennlig ettersom den bare bruker en brøkdel av elektrisiteten som brukes i Proof of Work prosjekter slik som for eksempel Bitcoin. På grunn av sin klare fokus på bedriftsmarkedet og de eksisterende finansinstitusjonene er Ripple også helt klart blant de kryptovalutaene som har vært mest suksessfulle i å finne partnere i næringslivet, og til å implementere løsningen sin med stor suksess hos slike partnere.

Ripple Norge: Hvordan man kjøper

Du kan enkelt kjøpe Ripple her.

Firi er en av de best kjente kryptobørsene i Norge der du i dag kan handle med XRP. Kaupang Krypto er en norsk meglerplattform som har XRP tilgjengelig. Det kan være en grei ide for nordmenn å kjøpe XRP gjennom en norsk kryptobørs ettersom man der kan bruke norske kroner, i stedet for å måtte veksle om til USD eller EUR. for noen kan dette føre til litt innsparinger i omvekslingsgebyrer. Du har også mer sikkerhet når du handler med regulerte norske foretak.

Ofte stilte spørsmål

Hva er Ripple?

Ripple er et konsensusbasert distribuert betalingsnettverk som hovedsaklig brukes av banker og finansinstitusjoner. Nettverket gjør det mulig for uavhengige betalingssystemer å sende betalinger i hvilken som helst valuta til andre uavhengige betalingssystemer.

Hva er fordelene med Ripple og XRP?

Ripple kan oppnå transaksjonshastigheter på rundt 4 sekunder, og har en kapasitet på over 50 000 transaksjoner per sekund. Ripple er også mer miljøvennlig, med et elektrisitetsforbruk som er mye lavere enn Proof of Work systemer.

Er Ripple desentralisert?

Ripple er et betalingsnettverk som drives og eies av Ripple Labs. XRP er en desentralisert kryptovaluta som er bygget på åpen kildekode. Teknisk sett er XRP desentralisert. Samtidig eier Ripple Labs en så stor del av alle tilgjengelige XRP at mange argumenterer at XRP av denne grunn ikke kan sies å være desentralisert.

Hvor mange XRP finnes det?

Det ble utstedt 100 milliarder XRP da Ripple ble startet. Mer enn halvparten av disse regnes for å være i hendene på ripple Labs.

Hvordan fungerer Nettverket til Ripple?

Kort sagt fungerer Ripple-nettverket slik at penger eller andre verdier kan sendes uten at de trenger å forflyttes fysisk. Dette gjøres ved hjelp av et nettverk av agenter som stoler på hverandre, og utbetaler penger på hverandres vegne. I de tilfellene der det ikke finnes et tillitsforhold hjelper Ripple med å finne mellommenn i nettverket, slik at man før en ubrutt kjede av tillit fra avsender til mottaker.

XRP
xrp
logo
Pris Nåværende pris
kr 5.38
Prisendring 24t Prisending de siste 24 timer
kr -0.15
-2.70%
Volum 24t Hvor mye som ble handlet i løpet av de siste 24 timene.
kr 21,192,959,374.00
Markedsverdi Den totale markedsverdien som sirkulerer.
kr 277,576,428,586.00
Forsyning Mengden coins som sirkulerer på markedet og er i offentlige hender.
51,678,187,732.00 xrp

Kryptovaluta investeringer er ikke regulert i noen EU land og Storbritannia. Ingen forbrukerbeskyttelse. Du risikerer din kapital.