Nettavisen.no

Tjenester
Karianne (36) har vært fengselsbetjent i mer enn ti år og trives godt med jobben.
Karianne (36) har vært fengselsbetjent i mer enn ti år og trives godt med jobben. (Krus.no)

- Det var en vekker for meg

Etter 10 år er Karianne (36) fortsatt like fornøyd med jobben.


Karianne (36) har vært fengselsbetjent i mer enn ti år. Hun jobber i Oslo fengsel som er Norges største fengsel med over 400 innsatte.

– Fengselsbetjentyrket er fylt med utfordringer. Vi skal håndtere psykisk syke innsatte, rusmisbrukere, unge innsatte, innsatte tilknyttet kriminelle gjengmiljø og etniske grupperinger. Samtidig skal vi plukke opp hvorvidt det foregår radikalisering, press eller trakassering mellom de innsatte. En slik arbeidsbeskrivelse fordrer engasjerte fengselsbetjenter som involverer seg med de innsatte, forteller Karianne.

Alle kan endre seg

Hammers vei inn i yrket begynner med et ganske tilfeldig møte på en utdanningsmesse i 2001. Der kom hun i snakk med noen fengselsbetjenter, og dermed var løpet lagt. Siden gikk veien om Ullersmo og Oslo fengsel.

– Jeg ønsket å hjelpe mennesker som hadde kommet skjevt ut. Så kom jeg inn i yrket og fant ut at dette med rehabilitering er mer komplisert enn som så. Ikke alle kan slutte å leve et kriminelt liv, men alle kan endre seg til det bedre. Endring kan nemlig være så mangt. Det kan være at man er ute av fengselet i halvannet år og ikke bare tre måneder.  Å definere mulige og realistiske mål er en vesentlig del av yrket, forklarer Karianne. 

Samtidig står sikkerthetshensynet i høysetet.

 – Vår egen og samfunnets sikkerhet går alltid først, sier fengselsbetjenten, som også skal skape gode og trygge relasjoner til de innsatte.

Les mer om hvordan du kan bli fengselsbetjent her

Gjøre en forskjell

– Jeg husker jeg fikk ansvar for en førstegangssoner. Gradvis begynte han å trekke seg mer og mer tilbake og ville ikke snakke med noen. Etter hvert begynte han også å snakke usammenhengende, glemte ord og fikk store stressutslett. Han fikk hjelp av et psykologisk fagteam i fengselet, men i tillegg tok jeg meg litt ekstra av ham, forteller fengselsbetjent Karianne.

De to snakket om alt annet enn livet i fengselet. Om kafeer, hytteturer og skiturer. Slik fikk den innsatte noe annet å tenke på.

– Rett før han skulle løslates, sa han at det var disse samtalene som gjorde at han klarte seg. Det var en vekker for meg. For det første handlet det om hvor nedbrytende det kan være å sitte innelåst på en celle. For det andre handlet det om fengselsbetjentene, at de kan utgjøre en stor forskjell, som en signifikant annen. Det var en påminnelse om hvor viktig denne jobben er, sier Karianne.

– En kollega av meg hadde ansvar for en innsatt som forsøkte å ta livet sitt. Heldigvis gikk det bra. Den innsatt hadde skrevet ett avskjedsbrev til den eneste personen han hadde lyst til å takke her i livet. Det var til fengselsbetjenten. Det sier noe om tilliten som kan oppstå mellom en innsatt og den som tar seg av ham, legger Karianne til.

Du finner mer informasjon fengselsbetjentutdanningen her

Det er en variert og utfordrende hverdag som møter deg om du velger å bli fengselsbetjent.

Omsorg og sikkerhet

Fengselsbetjentyrket er fylt med utfordringer og du vil som person lære mye om andre mennesker, men også mye om deg selv. Listen over viktige og tidvis krevende arbeidsoppgaver er lang, og mangfold blant tilsatte er et viktig virkemiddel for å ivareta en stadig bredere sammensatt fangebefolkning.

En fengselsbetjents hovedoppgaver er å ivareta sikkerheten og tryggheten og samtidig vise omsorg og støtte for innsatte og domfelte. Denne balansegangen fordrer at de ansatte har et sett holdninger og verdier som gjør at de forvalter makten på en god måte. Som fengselsbetjent skal du ivareta de innsattes rettigheter og forhindre at den nødvendige tillitten mellom innsatte og ansatte blir brutt. Å skape troverdige relasjoner gir grobunn for gode endringsprosesser.

Fakta: Opptakskrav

Klikk for å åpne faktaboksen
 
  • 20 år eller eldre i 2015
  • generell studiekompetanse; eller som et absolutt minimumskrav kan søkere som er minst 25 år få vurdert om de er kvalifiserte på grunnlag av realkompetanse. For slike søkere må minimum fagene norsk, engelsk og samfunnslære dokumenteres på nivå tilsvarende generell studiekompetanse
  • førerkort klasse B
  • vandel det ikke er noe å utsette på
  • god helse
  • bestå en fysisk funksjonstest som inneholder styrkeøvelser og en utholdenhetsprøve ved en eventuell opptaksdag
  • ha den nødvendige modenhet og de personlige egenskaper som gjør søkeren skikket for tjeneste i kriminalomsorgen
  • ha grunnleggende gode holdninger og verdier, samt ha troen på at mennesker kan forandre sitt handlingsmønster

Fengselsbetjentutdanningen egner seg for deg som evner å sette grenser for andre og samtidig klarer å vise omsorg og støtte for mennesker i en vanskelig situasjon.

120 studiepoeng og lønn fra første skoledag

Fengselsbetjentutdanningen er en profesjonsutdanning på høyskolenivå som tilbys av Kriminalomsorgen. Den gir deg 120 studiepoeng og tittelen «Høgskolekandidat i straffegjennomføring». I tillegg mottar du lønn fra første skoledag.

Du får grunnleggende teoretisk kunnskap, samt mulighet til å utvikle praktiske ferdigheter. Kombinasjonen av praksis og teori vi gi deg nødvendig kompetanse for å utøve fengselsbetjentyrket på en måte som ivaretar sikkerheten til både samfunnet, ansatte og innsatte.

Som fengselsbetjent skal du sette grenser når det er nødvendig, være en god rollemodell og legge til rette for endring gjennom samarbeid med både den innsatte og tverrfaglige samarbeidspartnere.

Les mer om fengselsbetjentutdanningen her