Forskyver du stadig gode intensjoner om å komme i bedre form, trimme hjernen eller lære et nytt språk? Da bør du benytte sjansen til å komme i gang nå i sommer, for slike aktiviteter er med på å utvikle hjernen din.

Her er 10 vaner du bør tillegge deg, for at kropp og hjerne skal yte maksimalt.

Test dine språkkunnskaper - prøv er språkspill

1. Utfordre hjernen
Hørt uttrykket «Use it, or loose it»? Tenk over hva «it» faktisk er, og minn deg selv på at hjernen din er en levende kraft, som stadig er under utvikling og trenger både utfordringer og tilfredsstillelse.

2. Spis riktig
Tenker du over hva du tilfører kroppen din i form av mat? Husk på at hjernen utgjør bare to prosent av kroppsvekten, men konsumerer over 20 % av oksygen- og næringsinntaket.

Det betyr ikke at du trenger spesialmat, men samtidig må du passe på at det ikke blir for mye av den dårlige og usunne maten.

3. Trening
Husk at hjernen er en del av kroppen, og når du trener kroppen kommer også dette hjernen til gode.

Fysisk trening øker nemlig produksjonen av neuronale celler, som igjen hjelper oss med å tilpasse oss miljøet, og forbedrer både læringsevnen og hukommelsen vår.

Klikk her for å lære med om hukommelsestrening!

4. Lys fremtid

Tenk på morgendagen med glede, og tving deg selv til å gjøre det, helt til det blir naturlig for deg.

Både stress og angst, enten det er fremprovosert av eksterne faktorer eller av dine egne negative tanker, både dreper og reduserer produksjonen av neuroner.

5. Hjernetrening
Etterstreb læring og hjernetrening eller programmer spesielt beregnet på hjernen. Det er du som bestemmer hvor de nye neuronene i hjernen skal plasseres, samt hvor lenge de skal leve.

Derfor er det viktig at du utfordrer de med nye oppgaver, og ikke bare gjør ferdig et kryssord for hundrede gang.

6. Dine mål
Så vidt vi vet er vi de eneste skapningene på jord som evner å sette oss mål og presse oss selv. Det er svært viktig at vi fortsetter med dette, også etter at vi er uteksaminert fra skolen.

Hjernen utvikler seg nemlig hele livet, og reflekterer hvordan du bruker eller utfordrer den.

7. Utforsk verden
Reising er en fin måte å utvikle hjernen på. Når du reiser til nye steder blir du tvunget til å bruke hjernen til å bli kjent, legge merke til omgivelser, snakke språk osv.

8. Ikke «outsource» hjernen din
Dersom du overlater det å løse oppgaver til samfunnet, politikere, media, smarte naboer etc., så får du ikke brukt og utfordret hjernen din. Pass derfor på at du deltar i diskusjoner, følger med på nyheter og trekker egne konklusjoner og kommer med egne forslag. På den måten trener du din egen hjerne og ikke noen andres.

9. Sosialisere
Vi er sosiale skapninger og trenger å stimuleres gjennom sosial interaksjon. Derfor er det viktig å opprettholde gode vennskap, for diskusjon, opplysning, læring etc. Det er også grunnen til at barneprogrammet «Baby Einstein» har blitt så populært.

10. En god latter
Det er viktig å le ofte, og aller helst skal du le av kompleks humor full av overraskelser og tvister. enda bedre er det om du selv prøver deg som den neste John Stewart?

Hjerneklubben.no kan du trene hjernen med spesialtilpassede spill og programmer, som sørger for at hjernen din blir stimulert på rett måte.

Blant annet kan du forbedre hukommelsen, lære å akselerere læringen, øke din IQ, lære språk, forbedre geografikunnskaper og mye, mye mer.

Klikk her for å lese mer på Hjerneklubben

eller

Klikk her for å prøve et demospill

(Kilde: Sharpbrains.com)