Nettavisen.no

Tjenester
(Crestock.com)

Belønner elevene med penger

Kanskje kan en tusenlapp på konto oppmuntre poden til å lese til å gjøre det bedre på en prøve?

I USA finnes det skoler som hevder at belønning av elever fungerer. På f.eks. «Smith Leadership Academy School» blir alle studenter med toppkarakter en dag kjørt hjem i limousin, til applaus og heiarop fra de mindre flinke medstudentene.

«Vi ønsker at de skal tenke at «school is cool»», forklarer Ayele Shakur, grunnlegger og direktør ved et unikt kveldsskoleprogram (BIFF), som tilbys ved «Smith Leadership Academy School» og andre urbane skoler i Boston-området.

Les også: Slik blir du et huskegeni

Belønningssystem
I mer enn ti år har de hjulpet elever og studenter med lave karakterer på skolen, til å bli toppstudenter, delvis ved hjelp av et belønningssystem. Debatten rundt hvorvidt det fungerer å betale elever og studenter for å gjøre det bedre på skolen, raser i USA.

En undersøkelse gjennomført av Sally Schwager viser at man på bare ni uker klarer å snu elevers engasjement på, og holdning til skolen. På et år viser undersøkelsen en betraktelig forbedring i elevenes resultater, gjennnomgående for samtlige av de deltakende studentene.

Kortvarig?
Motstanderne av belønningssystemet er mange, og de hevder at belønning på lik linje med straff, kun fører til lydighet hos eleven en viss tid. De som står bak BIFF er på en måte enige i dette, for de hevder at man må belønne jevnlig, hvis studentene skal opprettholde det gode arbeidet.

Enkel utvei
Alfie Kohn mener belønning er politikernes og lærernes enkle utvei på læringsproblemet, altså elevenes mangel på ønske om å lære. De trenger ikke å bekymre seg for hvordan de skal få motiverte elevene, om de har belønning. De mener motivasjonen da vil komme av seg selv.

«I tillegg tar det både tid, talent og mot å oppfostre elever som har lyst til å lære, men de kreftene trenger man ikke nedlegge, om man bare belønner eleven», konkluderer Kohn.

Les også: Slik lærer man pensum enklere

Belønning for konkret oppgave
En ny studie som kom i april, publisert av «Harvard's Education Innovation Laboratory» hevder igjen at insentiver og belønning fungerer, men kun dersom man måler de små stegene eller forbedringer som eleven gjør underveis, og ikke resultater på prøver og eksamener. Faktisk så viser undersøkelsen at for eksempel det å gi barneskolebarn penger for å lese en bok, er like motiverende som det å undervise elevene i mindre klasser.

Undersøkelsen ble gjennomført blant elever i byene Chicago, Dallas, New York City og Washington DC, og gikk ut på å belønne elevene med penger for å utføre forskjellige oppgaver knyttet til skolearbeidet.

I Dallas og DC ble studentene betalt for å forbedre seg på aktiviteter de faktisk kontrollerte, som oppførsel, oppmøte, lekser og bruk av skoleuniform. I Chicago og New York ble studentene betalt for forbedrede resultater på tester, og ikke for ting de gjorde for å oppnå det.

Resultatet av testene var oppmuntrende. I Dallas og DC kunne man se at det å bli betalt for å møte opp, eller for å lese en bok, førte til at elevene gjorde det bedre på prøver og eksamener, fordi de ble gitt konkrete oppgaver, som var enkle å utføre. De som bare ble bedt om å forbedre resultatet på prøver direkte, mislyktes derimot i oppgaven.

Dette hevder Roland Fryer, Harvard-professoren som ledet eksperimentet, skyldtes at disse elevene ikke visste hvordan de skulle gå fram for å forbedre resultatene. De hadde ingen konkrete oppgaver å forholde seg til, som kunne hjelpe dem med å nå målet.

Hva med interessen?
Motstanderne av insentivers sterkeste argument, er at elevenes interesse for å lære ikke øker, til tross for belønning. I Fryers undersøkelse klarte de ikke å bevise at interessen økte, når elevene ble belønnet, men de fastslo at interessen heller ikke avtok.

Kohn derimot, er skeptisk og hevder at det ikke ble forsket skikkelig på nettopp dette med interessen, i undersøkelsen.

Også Daniel Pink, forfatter av boken «Drive: The Surprising Truth About What Motivates Us», stiller spørsmål til Fryers undersøkelse.

«For det første var det bare Dallas-undersøkelsen som fungerte skikkelig, og der kunne elevenes motivasjon til å lese, like gjerne komme av at de fikk oppmerksomhet på det,» sier Pink. «Jeg tror vi i USA kan bruke $ 6,3 million på en langt bedre måte, i jobben med å hjelpe de «svakere» elevene til å bli bedre, enn å bare gi de bort i belønning.»

Effektiv læring med Hjerneklubben
Enten du ønsker å hjelpe din sønn eller datter med skole og læring, eller det er du selv som trenger litt hjelp med studiene, så kan kanskje Hjerneklubben være noe for deg?

På Hjerneklubben lærer medlemmene hvordan de kan lære mer effektivt, lese hurtigere, hvordan de kan forbedre hukommelse og konsentrasjon, hvordan de kan regne hurtigere, øke sin IQ og mye, mye mer ved hjelp av spill og smarte teknikker.

I tillegg kan man lære seg språk med programmet «Språksprint» og forbedre sine geografikunnskaper med det siste programmet Geografimester.

Prøv et gratis demospill her!

(Du må installere Silverlight for å spille. Følg instruksjoner!)

Hjerneklubben gir en garanti om å doble hukommelseskapasiteten til sine medlemmer i løpet av en uke, hvis ikke blir medlemsavgiften refundert.

Les mer om Hjerneklubben på Hjerneklubben.no

Hjerneklubben er et samarbeid mellom Memolife og Nettavisen, og er en medlemstjeneste.

PS: Norgespassets medlemmer kan teste Hjerneklubben gratis i 2 uker. Klikk her for å lese mer om Norgespasset

(Kilde:Harvard.edu)