Nettavisen.no

Tjenester
Foto: Crestock.com

Derfor er spotpris billigst

Strøm til innkjøpspris slår alle andre avtaler på markedet.

Klikk her for å bestille strøm til innkjøpspris på MinSpot.no.

Er du blant de 44 prosentene av norske husholdninger som fortsatt ikke har byttet til strøm til innkjøpspris?

Da bør du lese videre, spesielt med tanke på at strømmen kan bli dyrere de neste årene.

Spotpris, eller strøm til innkjøps, innebærer at kunden får strømmen til samme pris som det strømleverandørene betaler, mot et fast påslag som dekker leverandørenes administrasjonskostnader og inntjening.

Sparer 25.000-60.000 kr
Enkelte strømkunder skyr spotprisavtaler og velger standard variabel eller fastpris i frykt for at prisene skal svinge for mye.

Det er det ingen grunn til å frykte, avslørte VGs Dine Penger i november 2011. Dine Pengers utregninger viser at variabel kraftpris er 2-3 øre dyrere pr kWh enn spotpris over tid.

Bladet har også regnet ut at man i løpet av et liv vil spare mellom 25.000 og 65.000 kroner gjennom på å velge strøm til innkjøpspris fremfor en variabel avtale.

Spotprisavtale anbefales også av Forbrukerrådet og NRK samt de aller fleste andre uavhengige eksperter som har uttalt seg om strømmarkedet de siste årene.

Her er noen av grunnene til at ekspertene anbefaler spotpris:
*Økonomisk teori og statistikk Statistisk sentralbyrås prisstatistikk for de siste ti årene viser at spotpris er den gunstige avtalen over tid.

*Standard variabel pris er også en avtale som varierer med markedsprisen, men med en forsinkelse opp og ned som strømleverandøren bestemmer. Erfaringene fra perioder med høy strømpris, slik som de to siste vintrene og i 2003, er at de fleste strømselskapene venter en god stund med å sette ned kundenes pris etter at prisnivået på strømmen de kjøper inn, har kommet ned på normale nivåer.

*Med spotprisavtale får kundene glede av en prisnedgang umiddelbart, i motsetning til hvis man har standard variabel. Marginene til leverandøren er nemlig allerede avtalt.

*Prisdifferansene mellom billigste og dyreste standard variabel strøm er mye større enn differansen mellom billigste og dyreste spotprisstrøm.

*Du slipper å følge med på hvilket selskap som er billigst - leverandøren har samme margin uansett.

*Eksempel fra dagens fallende marked: Spotprisen ligger nå på ca 35 øre, gjeldende pris fra Norges største leverandør er 48,90 øre (standard variabel).

*Eksempel fra september: Spotprisen var da på 22,38 øre, mens Hafslunds standard varibale-avtale lå på 44,90 øre. Det vi si at selskapet hadde en margin på 22,52 øre pr kilowatt.

Lett å bytte avtale
Nettavisens lanserte tidligere i vinter strømtjenesten MinSpot.no sammen med strømselskapet Telinet.

Mot et påslag på kun 48 kroner pr måned får du strømmen til innkjøpspris. Det er ingen påslag pr kWh, ingen fakturagebyr og ingen skjulte kostnader. Det er heller ingen bindingstid på avtalen. Telinet er miljøsertifisert og tilbyr kun fornybar energi.

Klikk her for å bestille strøm til innkjøpspris på MinSpot.no.

Om MinSpot.no:
MinSpot.no er et samarbeid mellom Nettavisen og Telinet. Når du bestiller strøm til innkjøpspris gjennom MinSpot, blir du strømkunde hos Telinet. Du får strømmen til samme pris som strømleverandørene betaler, og påslaget er kun 48 kroner i måneden. Avtalen er uten bindingstid, så du kan når som helst bytte strømleverandør.

Vi i MinSpot er svært opptatt av miljøet. Vår samarbeidspartner Telinet er tilbyr kun fornybar energi, og er i tillegg miljøsertifisert.

Fakta om strømavtaler
Det finnes tre hovedtyper:

*Spot/innkjøpspris følger markedsprisen på kraftbørsen Nord Pool. Prisen du betaler, er den samme som strømselskapenes innkjøpspris – pluss et påslag. Prispåslaget kan være en øresats per kilowattime og/eller et fastbeløp per måned/år. Med spotpris vil altså strømregningen variere fra måned til måned, avhengig av hvilken pris NordPool har fastsatt. Utover denne prisen, er det først og fremst ditt eget forbruk som vil styre kostnadene. MinSpot tilbyr en av de billigste spotavtalene i markedet.

*Standard variabel kraftpris følger også utviklingen i kraftprisene. Leverandørene har 14 dagers varslingsplikt. Prisen avhenger av den kortsiktige prisutviklingen på kraft. Noen leverandører krever et fast beløp årlig i tillegg til det variable leddet som er knyttet til forbruket.

*Fastpris. Prisen er fast i en periode på noen måneder til flere år. Ett og tre år er de mest vanlige. Leverandøren er forpliktet til å levere strøm til denne prisen i hele avtaleperioden. Du som kunde binder deg også til leverandøren i avtaleperioden.

Klikk her for å bestille spotavtale på MinSpot.no.