Nettavisen.no

Tjenester
(Thinkstock.com)

DET BRENNER! Hva gjør du nå?

Det er sent på natt og du våkner av lyden av knitring og lukten av røyk. Noe har tatt fyr. Hva gjør du nå?

2012 rykket brannvesenet ut til mer enn 2 100 husbranner i Norge , ifølge tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Det er nesten seks branner hver eneste dag. De fleste boligbrannene starter i det elektriske anlegg eller på grunn av feil eller overoppheting av elektriske apparater. Kjøkkenet og stua er der hvor det brenner oftest.

Komfyren er hjemmets brannversting. En av fire branner starter på kjøkkenet, hvor hovedårsaken til branntilløp er tørrkoking av kjele. I stua er hovedårsaken elektriske feil. For eksempel er feil bruk av skjøteledning og forgreninger noe som kan få fatale konsekvenser, ifølge forsikringsselskapet If.

If anbefaler at du har en boks med slukkespray på kjøkkenet og i stua.

Skulle det begynne å brenne, er det godt å være forberedt. Pulverapparat og/eller brannslange skal være lett tilgjengelig i alle boliger. I tillegg til myndighetenes krav, anbefaler If at du har en boks med slukkespray på kjøkkenet og i stua.

- Denne sprayen er ingen erstatning for pulverapparat og slange. Vi mener at alle bør ha dette slukkemiddelet for hånden. Fordelen er at du kommer raskt i gang med å slukke, så kan andre løpe etter det store skum- eller pulverapparatet imens, sier fagsjef Terje Hagelund ved If Sikkerhetssenter.

Viktig å vite

Ifølge kriseinfo.no tar det brannvesenet gjennomsnittlig 14 minutter å rykke ut til brann. Det betyr at fra du får ringt 110 og frem til brannvesenet er på plass er det du som må takle brannen. Derfor er det viktig å vite hva du må gjøre når det begynner å brenne. Her er det du trenger å vite.

Snakk om brann i familien

Begynner det å brenne, må hele familien spille på lag. Det er derfor viktig at man snakker sammen om hva man skal gjøre dersom en brannsituasjon skulle oppstå. Legg en plan slik at alle vet hva de skal gjøre på forhånd. Det kan være livreddende å ha snakket om disse tingene.

1. Avtal møtested utenfor huset. Dersom dere er to eller flere voksne: Avtal hvem av dere som tar dere av hvilket barn.

2. Test alternative rømningsveier (f.eks. brannstige e.l.) og røykvarslere, så dere er sikre på at alt fungerer. Dersom dere finner noen feil må disse utbedres.

3. Sjekk at brannslokkeutstyret er lett tilgjengelig og klart til bruk. Husk at brannslokkeapparater regelmessig skal kontrolleres av fagpersoner.

4. Gjennomfør en brannøvelse en gang i året hvor dere øver på å komme ut, tester slukkeutstyr og rømningsveier. Gjør det på en måte som ikke skremmer barna.

HUSK: Barn skal ikke slukke brann og de skal heller ikke ta med seg ting ut hvis det brenner.

Husk: Redde, varsle, slokke.

Tre viktige ord: «redde, varsle, slokke»

Det viktigste å huske hvis det begynner å brenne er at du må: "redde, varsle, slokke".

1. Redde

Sørg for at alle som oppholder seg i boligen kommer seg trygt ut. Lukk dører og vinduer. Gå til møteplassen dere har blitt enige om på forhånd.

2.Varsle

Varsle brannvesenet på nødnummer 110. Oppgi nøyaktig adresse til bygningen som brenner.

3.Slokke

Dersom brannen ikke har blitt for stor, forsøk å slokke med husbrannslange eller brannslokningsapparat, men utsett ikke deg selv for fare.

Pass deg for inhalering av røyk

En av de vanligste dødsårsakene ved brann er røykforgiftning, så kom deg ut så fort som mulig. Ettersom røyken trekker oppover bør du krype langs gulvet siden det er mer oksygen der. Hvis det i tillegg er mørkt kan du bruke veggen som retningshjelp til nærmeste utgang.

En god husforsikring er viktig

Det kan kanskje føles ut som det er mye som må planlegges, og da er det greit å vite at du kan få hjelp. Dersom du har If Super husforsikring vil du få hjelp gjennom tjenesten If Boligsjekk. Med If Boligsjekk får du en full vurdering av boligen din, inkludert potensielle brannfeller. I løpet av undersøkelsen vil en fagperson fra firmaet Anticimex gå igjennom en liste på 120 punkter, og gi en oversikt over hvilke vedlikeholdsbehov huset ditt har, både innvendig og utvendig. Du får dermed gode og konkrete tips om hvordan du kan unngå skader - kostnadsfritt.

En god husforsikring sikrer deg dersom et uhell skulle inntreffe, og gjør det lettere å komme tilbake til hverdagen. Med en forsikring hos If har du tilgang til hjelp 24 timer i døgnet.

If Skadeforsikring tilbyr to husforsikringer: If Standard husforsikring og If Super husforsikring , hvor brannforsikring inngår i begge pakkene. Dersom du velger If Super husforsikring vil du i tillegg til boligsjekken få en av markedets beste forsikringer med utvidet dekning for en rekke skader og følgeskader, som brann, vannskade, skadedyr, sopp og tyveri.

Les mer om If husforsikring og If Boligsjekk her.