Poenget med virksomhetsoverdragelse er at det kommer en ny arbeidsgiver istedenfor den gamle. Dette kan for eksempel skje ved kjøp og salg av en virksomhet, utleie av virksomhet, arveoppgjør, skifteoppgjør, fisjon eller fusjon, hvor sistnevnte er den mest vanlig formen for virksomhetsoverdragelse.

Dersom aksjemajoriteten skifter, er det ikke snakk virksomhetsoverdragelse, her er det fremdeles samme arbeidsgiver.

Poenget er at man får en ny arbeidsgiver, og de krav som man har etter arbeidsavtalen fortsetter hovedsakelig uforandret med den nye arbeidsgiver som ansvarlig person.

Tidligere videoer fra Mediaplanet:
Har du en gründer i magen?
Slik blir jobben din
Så lett er det å stjele informasjon
Slik sikrer du informasjon i bedriften

Henning Jakhelln, jusprofessor ved Universitetet i Oslo, vil i denne videoen fortelle om hvilke rettigheter du har som arbeidstaker eller arbeidsgiver ved virksomhetsoverdragelse.

Se video her:

HTML EMBED