Nettavisen.no

Tjenester
Foto: Egil Ween

Du kan redde fugledrømmen

Fugletitterne på Utsira frir til Lotto-spillerne.

Utsira er kjent som det mest attraktive fuglestedet i Norge, med en lang ornitologisk historie.

Hver høst strømmer det til fugleinteresserte fra fjern og nær under den såkalte Bombeuka, og det finnes en egen stiftelse for registrering av fugleforekomstene på Utsira.

Populær bombeuke
Fuglestasjonen ble stiftet høsten 1992 og alle inntekter går uavkortet til tiltakene over. Vi tok en prat med Egil Ween, leder i Utsira Fuglestasjon.

- Utsira er en magnet når det gjelder sjeldne fugler både under vårtrekket og høsttrekket. Bombeuka i uke 40 er blitt et samlingspunkt for raritetshungrige fuglekikkere, og folketallet på Utsira øker med 50 prosent denne uka. Opptil 120 fuglekikkere har vært på øya samtidig, og i denne perioden legger vi også vårt årsmøte med spennende foredrag og utstillere.

- Vi er en forening som ikke bare favner de som bor på Utsira. Det er vel kun 4-5 aktive fuglekikkere som har adresse Utsira, men som sikter seg mot fuglekikkere over hele landet, og for så vidt også alle med en generell natur- og miljøinteresse. Medlemstallet varierer noe, men ligger på pluss minus 100 medlemmer fra hele landet.

Viktig inntektskilde
For Utsira fuglestasjon er det svært viktig med alle midler de kan få, og en av de viktigste inntektskildene er Norsk Tippings Grasrotandel.

- Pengene vi får, gir oss muligheten til å oppgradere mye av utstyret vårt. Vi har en rekke nett og nettgater i den såkalte Ringmerkingsskogen; vi har en observasjonshytte for sjøfugltrekket som trenger oppgradering, samt at vi ser på muligheten til å få en permanent fuglestasjon, noe som koster mye penger. Foreløpig er nok dette bare en drøm, men inntektene vi nå får, gjør oss i alle fall i stand til å holde den nåværende aktiviteten ved like.

I tillegg har foreningen et ønske om å kunne hyre inn hjelp hvis man trenger det:

- All aktivitet er per i dag basert på frivillig innsats, og hverken ringmerkere eller styret har noe som helst kompensasjon for arbeidet. Dette vil nok ikke endre seg selv om inntektene skulle øke, men det kan gi oss muligheten i fremtiden til og engasjere personell til spesifikke prosjekt i korte eller lengre perioder.

Langveisfarere
Egil Ween oppfordrer folk til å besøke nettsiden for å få enda mer informasjon:

- På nettsiden vår innes mye informasjon, men det som ofte fanger interesse er kontroller og gjenfunn av ringmerkede fugler. Se i menyen som heter "Ringmerking" så kan en velge enten kontroller eller gjenfunn for mer informasjon.

Noen fugler har fløyet veldig langt, forteller Ween:

- En kan finne informasjon som at en rødstjert fanget våren 1988 fløy 2999 km før den ble kontrollert på høsten i Casablanca i Marokko. Eller at en måke (krykkje heter arten) ble funnet igjen på Grønland nesten 3000 kilometer mot vest 3 år etter den var merket på Utsira. Eller at en sildemåke ble funnet død i Spania hele 15 år etter den var merket på Utsira. Dette er bare noen få eksempler på hvilken type informasjon vi kan få av å drive med ringmerking, og når alt tallmaterialet samles i en stor database, danner det grunnlag for ny viten og forskning. Også den rene observasjonsvirksomheten gir oss mye informasjon, og ved en mer systematisk virksomhet kunne langsiktige trender blitt fanget opp på en bedre måte.

Du kan også hjelpe
Gjennom Grasrotandelen fra Norsk Tipping har du muligheten til å gi penger til et lag eller en forening som for eksempel Utsira Fuglestasjon, uten at det koster deg noe ekstra. Det eneste du trenger å gjøre, er å velge deg en grasrotmottaker. Da vil tilsvarende fem prosent av det du spiller for hos Norsk Tipping gå til din valgte grasrotmottaker, men selvfølgelig uten at det går utover din innsats, premie eller vinnersannsynlighet.

Dette kan gi organisasjonen du brenner for en mulighet de før ikke hadde. I fjor gikk nemlig hele 296 millioner kroner til Frivillighets-Norge gjennom Grasrotandelen. En enkel måte å knytte deg opp til en grasrotmottaker er å gjøre det på nett eller mobil gjennom å være registrert nettspiller.

Klikk her for å bli nettspiller.

Klikk her for å bli mobilspiller