Å spise lunsj sammen med andre avdelinger gir mer effektive medarbeidere. Det viser en stor undersøkelse fra Kairos Future. På arbeidsplasser med rom for sosiale møter er i tillegg stemningen bedre og medarbeiderne mer kreative.

- Et velfungerende kontor bør oppmuntre til spontane møter med personer som ikke gjør det samme som deg selv, sier psykologen og adferdseksperten Niklas Laninge.

Niklas Laninge foreleser og leder opplæringsprogrammer innen kreativitet og adferdsøkonomi - læren om hvordan man tar beslutninger.

- Innenfor kreativitetsforskningen snakker man mye om å utveksle perspektiver med andre for å komme frem til nye løsninger og innsikter. Det finnes forskning som viser at heterogene arbeidsgrupper er mer kreative enn homogene og på sikt også mer effektive, forteller han.

Nye perspektiver øker kreativiteten

Forskningen viser at møter mellom mennesker med ulike forkunnskaper er den beste måten å øke dynamikken og kreativiteten på en arbeidsplass. Å skape en sosial arbeidsplass som oppmuntrer til naturlige møter er nøkkelen.


Det finnes et kjent eksempel fra da Steve Jobs begynte å jobbe i Pixar; Han plasserte alt viktig i midten av kontorlandskapet , slik at man måtte bevege seg gjennom ulike avdelinger og dermed innlede samtaler og sosialisere seg med andre.

- Vi mennesker er ufleksible på den måten at vi gjerne tenker i tilvente mønstre. Jo mer vi kan om et emne desto vanskeligere blir det å tenke nytt. Da er det bra å snakke med mennesker som ikke gjør det samme som en selv, for eksempel i lunsjpausen, mener Niklas Laninge.

Den dystre sannheten er at mange arbeidsplasser er dårlige på å oppmuntre til sosiale møter, på tross av at forskningen altså viser at det finnes påtagelige positive effekter.

- Det som gagner kreativiteten har en tendens til ikke å gagne effektiviteten. Bedrifter ønsker å være effektive og oppnå umiddelbare resultater. Det er for eksempel veldig få sjefer som sier: “la telefonene ringe, nå skal vi ta oss en matbit og spille ping pong”. På lang sikt er det derimot bra å ta flere småpauser, det viser forskningen tydelig, konstanterer Niklas.

Niklas mener også at det kan være smart å gjøre en vurdering av om det er noe man kan forbedre og endre i kontormilljøet. Vi har alle et bilde av hvordan et kontor bør se ut: skrivebordet og stolene står statiske på rekke og rad, med like møbler til alle ansatte. Må det virkelig være slik? - Google nevnes ofte som den beste inspirasjonskilden når det gjelder kreative kontormiljøer . Selv pleier jeg å google “Google Office” for å få inspirasjon. Hvorfor ikke blande ulike typer av møbler, lage noen arbeidsstasjoner som hvem som helst kan bruke, og skape små sosiale møteplasser i ulike deler av kontorlandskapet - eller kanskje plassere spiserommet i midten av kontoret?

Niklas’ 5 tips for å fremme et kreativt arbeidsmiljø:

1. Møblér og innred slik at kontoret oppfordrer til naturlig omgang, også med folk fra andre avdelinger. På denne måten kan man diskutere hverandres utfordringer, få større forståelse for hvordan andre jobber og få nye idéer og inspirasjon.

2. Bli enige om hva som kjennetegner et innovativt klima på arbeidsplassen.

3. Belønn og oppmuntre alle forsøk på å være kreativ.

4. Gjør det til en vane å innføre nye assosiasjoner og inntrykk i arbeidsgruppen.

5. Velg ut mennesker på jobben som har ansvaret for å koble sammen mennesker som sammen kan løse viktige utfordringer.