Nettavisen.no

Tjenester
Foto: Ageras

Få din rådgivning fra næringslivets tillitsvalgte!

Fakta: Visste du at ...

Klikk for å åpne faktaboksen
 

... selv om du har ansatt en ekstern regnskapsfører, er du fortsatt ansvarlig for riktigheten av opplysningene i årsregnskapet?

... en revisor må ha en 5-årig utdannelse og 3-årig praksisperiode for å kalle seg statsautorisert?

... mer enn 2/3 av dem som får revidert sitt årsregnskap, har fått avdekket vesentlige feil av revisoren?

... bakgrunnen for feil i årsregnskapet stammer fra feiltolkning av regler og regnskapspraksis i over halvparten av tilfellene?

Eier du en mellomstor eller stor bedrift? Har du allerede en revisor, men synes den er for dyr eller ikke oppfyller de kravene du måtte ha? Er din bedrift kanskje i vekst, slik at behovet for revisjon av årsregnskapet først har oppstått nå? Hvis du er i en av følgende grupper, kan det være en god idé å undersøke markedet for revisorer.

Hva er en revisor?

Revisoren er ofte omtalt som næringslivets «tillitsvalgte». Revisorer er underlagt svært strenge utdannelses- og praksiskrav fastsatt av Finanstilsynet, og kan først gjøre anvendelse av de tillitsskapende profesjonstittelene «Statsautorisert Revisor» eller «Registrert Revisor» etter Finanstilsynets uttrykkelige godkjennelse av den enkelte. På grunn av den brede erfaringen, har revisorer viktigst av alt svært stor innsikt i de økonomiske forholdene i samfunnet, hvilket gjør deres rådgivning uvurderlig. 

Hvis du allerede nå vet at du ønsker å etablere et nytt revisorforhold, kan du få gratis hjelp til å finne den rette her

Revisorens viktigste funksjon er sedvanligvis å bistå bedrifter i kontrollen med deres årsregnskap, herunder å sikre at de økonomiske informasjonene bedriften i siste ende innrapporterer ved årsavslutningen er korrekt. Revisoren påser dermed ved revisjon at opplysningene oppgitt i årsregnskapet gir et rettvisende bilde av virksomhetens økonomiske situasjon.

Typisk består en revisors oppgaver også i å være behjelpelig med bokføring, skatterådgivning, finansieringsrådgivning og rådgivning rundt videreutvikling av allerede eksisterende forretningskonsepter. Mange henvender seg også til revisorer ved overveielser rundt eierskifte.

Hvem har bruk for en revisor?

Hovedregelen er at alle som er ilagt regnskapsplikt etter regnskapsloven, også har revisjonsplikt. Som ved hovedregler flest, foreligger det også her visse unntak. Med enkelte innsnevringer, gjelder fritaket for revisjonsplikt for de regnskapspliktige med samlede driftsinntekter som ikke overstiger en beløpsgrense på 5 millioner kroner. Det finnes videre en ytterligere mulighet for andre små aksjeselskaper til å fravelge revisjon.

På tross av muligheten for fravelgelse, velger langt de fleste likevel å fastholde ved revisjonen eller som minimum å inngå i ordninger om en utvidet gjennomgang av regnskapet. Generelt sier man at det er svært store fordeler forbundet med å gjøre bruk av en revisor – og langt de fleste er enige om at merverdien revisjonen gir bedriften, overgår utgiftene. Utover den direkte eksplisitte verdien en revisorpåtegnelse har, er det viktig å ta med i vurderingen de implisitte fordelene det kan gi. Dette kommer klart til uttrykk ved den avgjørende rollen det kan spille i forhold til søknader om innvilgelse av lån i banken, om man kan godkjennes som leverandør til det offentlige, osv. Før du fravelger revisjon for din bedrift, bør du derfor nøye avveie om din bedrift vil kunne drives like effektivt og med samme nivå av seriøsitet utad uten å tilknyttes en revisor.

Ingen rom for feil

Som virksomhetens ledelse, står man til enhver tid ansvarlig for at de opplysninger man inkluderer i sitt årsregnskap er korrekte og følger den oppdaterte lovgivningen. Mange glemmer at dette ansvaret ikke forflyttes på tross av at man gjør bruk av en ekstern regnskapsfører. Det er nettopp av denne grunn at behovet for en revisor er så stort! Revisorer oppdager ofte graverende feil som kan ha store utslag på alt fra eventuelle investeringsbeslutninger til skattebetaling, og som den høyest utdannede yrkesgruppen innfor økonomi, er det ingen som har så gode forutsetninger for å oppdage dette som en revisor.

Revisoren som den foretrukne rådgiver

Det er et kjent faktum at revisorer er den yrkesgruppen innenfor rådgivningsbransjen som ilegges høyest tillit og troverdighet. Virksomheter søker ofte ekstern rådgivning fra en med faglig autoritet innenfor de områder hvor dens kompetanser ikke er tilstrekkelige, og de parameterne som inngår i vurderingen av hvem som skal besitte rådgivningsposisjonen, er som hovedregel at rådgiveren yter rådgivning av høy kvalitet, til en konkurransedyktig pris og sist men ikke minst – er tillitsvekkende.

En revisor oppnår en unik innsikt i virksomhetens økonomi ved utførelsen av revisjonen. Utover dette besitter en revisor en posisjon i det norske næringslivet som få andre kan sidestilles med, dette fordi de opptrer som en uavhengig tredjepart – der både kunder, leverandører, pengeinstitusjoner og myndighetene begunstiges av at informasjonen troverdighetsstemples. Det er også en stor fordel for din bedrift at revisorbransjen lovmessig er underlagt strengere lovkrav enn de fleste andre rådgivningsbransjer, så du kan nærmest være garantert at den rådgivningen du får er helt etter boken!

Finn den rette revisoren

Langt de fleste finner sin revisor gjennom å søke på internett eller ved å tilknyttes en de allerede har kjennskap til. Dette er kanskje den enkleste veien å knytte kontakt, men det er mye som taler for at du ikke finner en revisor med de eksakte egenskapene du ønsker, hvis du går frem på denne måten! Det kan være en svært god idé å gjøre bruk av noen med dyp kjennskap til markedet i din jakt på den rette revisoren, og så langt har muligheten for bruk av formidlingstjenester gjort dette enklere.

Ageras er en norsk formidlingstjeneste som også er etablert med stor suksess i nabolandene Sverige og Danmark. Ageras har fått den ledende posisjonen på det nordiske markedet, og det med god grunn! Medarbeiderne har stor kunnskap om bransjen, og tar seg av det harde arbeidet med å søke på nettet for å finne relevante revisorer. De lar deg enkelt angi dine ønsker et sted, og presenterer deg deretter med tilbud fra de revisorene som er villige til å oppfylle de kravene du stiller, og som er best egnet til å løse din oppgave. Revisorene vet dessuten at de er i konkurranse, og det har derfor vært en tendens til at de avgir et bedre tilbud enn ellers. Formidlingstjenesten gir deg gratis og uforpliktende tilbud av markedets kanskje beste revisorer, så det kan være en god idé å kontakte dem før du beslutter deg for hvilken revisor du vil knytte kontakt med.

Det er svært viktig at revisoren du bruker er en du ikke har noe å utsette på og som du har fullstendig tillit til, så hvis du er i tvil om revisoren du bruker er i dag virkelig er den optimale for deg, kontakt Ageras!

Klikk her for å legge inn ditt oppdrag, og motta 3 tilbud allerede i dag