Nettavisen.no

Tjenester

Hit skal flypassasjerer klage

Føler du deg dårlig behandlet etter en flytur, kan du i fremtiden klage til et uavhengig klageorgan.

(SIDE2): Odelstinget vedtok tirsdag kveld enstemmig en endring i luftfartsloven, melder NTB. Et klageorgan for flypassasjerer, som mener at de ikke har mottatt det de har krav på fra flyselskap eller andre tjenesteleverandører, er nå opprettet.

Fordi klageorganet blir hjemlet i lov og forskrift, kan ingen flyselskap som tilbyr sine tjenester i Norge reservere seg mot å delta i ordningen. Klageorganets avgjørelser skal ikke ha samme bindende virkning som en dom.

I dag behandles slike klager dels av Luftfartstilsynet og dels av den avtalebaserte Reklamasjonsnemnda for rutefly. Det nye klageorganet skal sikre passasjerene like rettigheter uansett hvilket selskap de flyr med og flyselskapene like konkurransevilkår seg imellom.