Forskerne har tidligere trodd at den voksne hjernen er lite plastisk, og at den dermed heller ikke forandrer seg stort, etter oppnådd voksen alder. En ny studie fra Hong Kong viser derimot at den voksne hjernen kan forandre seg mye, og det også på svært kort tid.

Gratis hjernetrim: Test hukommelsen - lær en husketeknikk

Læring ved assosiering
Det uventede resultatet oppsto da 19 voksne testpersoner skulle lære seg nye ord, for to ulike grønnfarger og to forskjellige blåfarger.

Testpersonene øvde på de nye ordene i totalt to timer, fordelt på fem ganger over tre dager. Ordene skulle øves inn ved å bruke samme metoden som barn bruker for å lære, nemlig ved å assosiere ord med objekter.

Veksti hjernen
MRI-bildene viste så, at den venstre delen av området i hjernebarken, som prosesserer fargesyn og fargeoppfattelse (synskorteksen), hadde økt i volum.

Forskerne mener at endringene i hjernebarken kan skyldes at det oppsto flere nerveceller i området, og at forgreiningene mellom dem ble flere. Samtidig så vet man ikke om veksten gikk tilbake over tid, da man ikke målte dette.

Økt bruk gir økt vekst
Veksten kan nemlig også rett og slett skyldes økt tilførsel av blod og veske, som er vanlig ved bruk av hjernen, sier Meno Witter, professor ved «Centre for the Biology of Memory» ved NTNU.

- Det som er interessant i denne studien, er den raske effekten i hjernebarken, av læring gjennom assosiasjon av ord med objekter, sier Witter.

Her kan du lese Nicholas Weiss-Andersens historie

- Det skjer når deler av hjernen blir brukt intenst, som ved læring.

Tren hjernen rett
Læring gjennom å assosiere ord med objekter, er bare en av teknikkene du finner på Hjerneklubben, hjernens treningssenter på nett.

Nettavisen samarbeider med Hjerneklubben, som tilbyr mange forskjellige spesialtilpassede spill og programmer for hjernetrening. Dette er både hukommelsesteknikker, teknikker for å lære fortere, bli mer kreativ, lære språk enkelt, forbedre sin IQ osv.

Ny versjon er ute nå, og tilbyr alle et lynkurs i hukommelse inkludert en husketeknikk, helt gratis. I tillegg kan du nå også utfordre venner på Facebook, og måle prestasjoner og sammenligne resultater.

Les mer om Hjerneklubben på Hjerneklubben.no

(Kilde: Forskning.no)