Ny forskning viser at IQ-en til tenåringer både kan øke men også synke over tid, og forskerne tror det samme gjelder for voksne.

Som kondisjon
«Det er som med kondisjon», forklarer professor Cathy Price ved Wellcome Trust Center for Neuroimaging ved University College London.

«Tenåringer som er atletiske som 14-åringer kan være i dårligere form ved 18-årsalderen om de slutter å trene.»

Lær språk på rekordtid

Stort fall
Til nå har den gjengse oppfatningen vært at IQ-en holder seg relativt stabil, og i Norge bruker man til og med IQ-tester for å avklare om en elev er så moden at han eller hun trenger spesialundervisning.

I undersøkelsen ble det altså avdekket at dersom ikke IQ-en trenes kan den falle med hele 20% i løpet av fire år, samtidig som den også kan øke like mye.

Advarer mot tidlig kategorisering
Price mener funnet er av betydning for hvordan barn og unge vurderes i løpet av utdanningen, og advarer mot å sette folk i bås for tidlig.

- Vi må være forsiktige med å avskrive de som ikke presterer så bra på et tidlig stadium. IQ-en deres kan forbedre seg betydelig i løpet av noen få år, sier hun i en pressemelding.

Og siden man også fant fall i IQ-en til ungdommene, skal man heller ikke ta for gitt at de som scorer bra på tester tidlig i livet, umiddelbart kommer til å klare seg veldig bra videre på skole og senere i arbeidslivet.

Test din hukommelse her!

Endringer i hjernen
I undersøkelsen testet forskerne 33 friske ungdommer i alderen 12 - 16 år, først i 2004 og igjen fire år senere i 2008. I tillegg til å se på resultater av prøver, skannet de også hjernene til ungdommene.

Det ble da avdekket at det var en klar sammenheng mellom endringer i prestasjoner og endringer i hjernestrukturen.

Man kunne se at hos ungdommene som hadde prestert bedre på den verbale IQ-testen hadde, så hadde den grå materien (antall hjerneceller) i hjernen vokst.

Også hos voksne
Selv om det er mye som kan påvirke hjernen til ungdommer, mener man at også hjernen til voksne må trenes og utfordres for å unngå at IQ-en faller. Det samme forskningssenteret har nemlig tidligere gjort funn som tyder på at den voksne hjernen er plastisk og formbar.

Andre mentale funksjoner
John Williams leder avdelingen Neuroscience and Mental Health ved Wellcome Trust. Han mener det blir interessant å se om strukturelle endringer mens vi vokser og utvikler oss også kan bety endringer i andre mentale funksjoner enn IQ.

- Denne studien utfordrer oss til å tenke på disse observasjonene og hvordan de kan brukes til å gi oss innsikt i hva som kanskje skjer når individer bukker under for psykiske lidelser, sier Williams.

Tren opp din IQ
Nettavisen samarbeider med Hjerneklubben.no - et nettsted hvor du og din familie kan trene og utfordre både hjernen og IQ-en ved hjelp av spesialspill og teknikker. I tillegg får man her tilgang til et stort og nyttig kunnskapsarkiv, hvor du kan finne masse spennende forskning om hjernen.

Du kan også lære teknikker for å lære hurtigere, huske bedre, øke fokuset, lære språk raskt, bli bedre i geografi og hoderegning og mye annet spennende.

Hjerneklubben ble lansert i mai 2009, og har i dag rundt to tusen medlemmer som er opptatt av mental hygiene, og ser fordelene ved å trimme hjernen, holde den frisk og forebygge alderssykdommer.

Her kan du lese mer om Hjerneklubben

Les hva medlemmene sier om Hjerneklubben.no

Simon Colclough: Slik takler han tøffe studier i Frankrike
Elin Hosen: Hjernetrening hjelper slagpasient
Nicolas Weiss-Andersen: Takler hverdagen bedre med hjernetrening
Andreas Villand: Slik trener Andreas hjernen på nett
Live Cathrine Strøm: Studerer effektivt med hjernetrening

Her kan du lese mer om hvordan du kommer i gang med hjernetrening

(Kilde: Forskning.no)