FOLKETEATERET, OSLO (NA24): - Vi kan leve av å klippe håret på hverandre, sier partner Hans Geelmuyden i kommunikasjonsbyrået Geelmuyden.Kiese.

Onsdag innkalte hovedorganisasjonen for handel og tjenester (HSH) sine medlemmer til konferanse om fremtidens arbeidsliv i Norge.

Stor industri
Hans Geelmuyden begynte sitt foredrag med å sitere den avdøde kinesiske lederen Mao Tse-tung før han harselerte med Bjarne Håkon Hanssen, som han mente nylig hadde vært stekt i sitt eget fett.

- Men spørsmålet er om vi i Norge kan leve av å klippe håret på hverandre?

Han lot spørsmålet ligge noen minutter i luften, for ettertanke til alle de 500-600 fremmøte medlemmene, før han svarte selv.

- Javisst kan vi leve av å klippe håret på hverandre.

Enorm næring
Geelmuyden viste til at tre av fire jobber i Norge er i tjenesteindustrien, noe som dermed er en mye større næring enn hva makten i organisasjonslivet skulle tilsi.

- Spørsmålet er: Kan industrien overleve uten en sterk tjenestesektor?

Han stilte de fremmøte spørsmålet om de trivdes i feltet bak sterke ledere som LOs Roar Flåthen i Landsorganisasjonen (LO), og ikke minst Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

- For det er bønder og industri som definerer problemstillingene i samfunnet, sier PR-mannen, som hevder at makten og æren er medlemmenes i evigheten.