Nettavisen.no

Tjenester
Foto: Niklas Carlsson / Imagery By Car

Lyddemping på kontor – dette må du tenke på

Ta kontroll over lydene som er vanskelig for hjernen å koble ut.

Forstyrrende støy på jobb er et vanlig problem, spesielt i åpne kontorlandskap. Dårlig lydmiljø påvirker konsentrasjonen, hukommelsen og evnen til å ta til seg kunnskap - vi jobber rett og slett mindre effektivt. Heldigvis finnes det løsninger for å redusere støyen.

- I store lokaler med mange mennesker blir det mye lyd som surrer runt. Om man tenker på det når man innreder kan man ta kontroll over lydnivået, sier Roger Evertsson, innkjøper hos AJ Produkter .

Hvilke lyder som forstyrrer på jobben er selvfølgelig forskjellig fra arbeidsplass til arbeidsplass, men det vanligste er lydene vi selv står for - det vil si snakking (for eksempel i telefon), lyden av trinn, skriving på tastatur også videre. Dette er lyder det er vanskelig å koble ut, hjernen er nemlig innstilt på å registrere hva andre mennesker sier.

Alle kan redusere støyen

Ved planleggingen av lokalene bør man ha tilstrekkelig avstand mellom arbeidsplassene, lydabsorbenter i tak og på vegger samt gardiner og tepper som demper lyd. I tillegg er det grep den enkelte kan ta selv også, som å redusere volumet på ringelyden og datamaskinen. Dette er enkle måter å forbedre lydmiljøet på når flere jobber i samme lokale.

Planlegg ut ifra lyden

På en del arbeidsplasser er det også annen lyd som forstyrrer, for eksempel vifter og maskiner som går kontinuerlig. Ta hensyn til støyen disse lager ved vurderingen av hvor de plasseres, og vær bevisst på hvordan lyden kan dempes. Myke og porøse materialer fanger opp lyd, og harde materialer kan få lyden til å gå i en bestemt retning. Det beste tipset er likevel stoffkledde paneler og andre tekstiler, som i tillegg gjør det lunere på arbeidsplassen.

15 tips - Slik demper du lyden på jobben:

1. Benytt akustikktak og lydabsorbenter over arbeidsplassene, samt veggabsorbenter i “pratehøyde” (finnes for eksempel som oppslagstavler).

2. Kraftige tekstiler (for eksempel gardiner) som henger litt ut ifra veggen.

3. Åpne bokhyller med bøker og permer.

4. Skrivebordsunderlag og bord med lyddempende plater.

5. Stoler med filtknotter.

6. Datamaskin med vannkjøling, eller som er plassert i eget avlukke.

7. Skjermer mellom arbeidsplassene fanger opp lyd og fungerer som romavdelere. 

8. Dempede gulv og tepper som absorberer trinnlyd og skraping fra stoler.

9. Telefoner med lav ringelyd.

10. Avstand mellom arbeidsplassene - minst 3 meter fra stol til stol.

11. Ventilasjon med lav og jevn lyd.

12. Smårom for telefonsamtaler og arbeidsoppgaver som krever konsentrasjon.

13. Konferanserom for samtaler.

14. Lydisolerende vinduer, dører og vegger så lyd ikke “lekker inn”.

15. Avskilte rom for skrivere, kopimaskiner, kaffemaskiner også videre.