Nettavisen.no

Tjenester

Nøkkelpersonen alle bedrifter bør ha

En regnskapsfører bruker halvparten av tiden du bruker.

Alle som driver et foretak av et visst omfang er innforstått med at regnskapsføringen er en svært viktig del av virksomhetsdriften. Regnskapet legger rammene for vurderingen av hvordan virksomheten presterer, og gir et overblikk over bedriftens stilling. For at regnskapet skal yte den tiltenkte funksjon, er det naturligvis et vesentlig kriterium at opplysningene er korrekte. Det er ingen hemmelighet at en utdannet regnskapsfører med erfaring er en snarvei til dette, både i forhold til at regnskapet kvalitetssikres, og videre den økonomiske besparelsen det gir i form av timene man selv slipper for å bruke på regnskapsarbeidet. Bokføring, lønnsutbetalinger, sending av fakturaer, momsberegninger og andre regnskapsrelaterte oppgaver er tidkrevende, hvilket medfører at viktige arbeidstimer som kunne vært brukt på å skape verdi for bedriften «sløses» på regnskapsføringen hvis man velger selv å forestå dette. En regnskapsfører med erfaring og kompetanse bruker antakelig halvparten så lang tid som en ufaglært, hvilket medfører en stor besparelse.

Når oppstår behovet for en regnskapsfører?

De fleste næringsdrivende harregnskapsplikt, og skal dermed ved årsavslutningen avlegge årsregnskap. Prosessen er tidkrevende, og ikke minst omfattende. Årsregnskapet skal avleveres senest den 31. august for enheter med avslutningsdato mellom 01.07. -31.12. og senest 28. februar for enheter som avslutter mellom 01.01. – 30.06.. Fristene må avholdes, og en regnskapsfører påser at alt er gjort etter boken.

Viktigheten av et godt ført regnskap øker når bedriften er pålagt revisjonsplikt. Dette av den enkle grunn at revisorens timelønn er høy, og at man derfor ønsker å unngå den uheldige situasjonen hvor revisoren må bruke tid på «opprydningsarbeid» av de egne ansattes mangelfulle regnskapsføring. Kostnadene forbundet med dette kan fort overstige de opprinnelige utgiftene man ville hatt som følge av å ansette en ekstern regnskapsfører.

Er bedriften ikke omfattet av regnskapsplikten, er det fortsatt mange gode grunner for å utarbeide et godt regnskap. Bakgrunnen for dette er eksempelvis den avgjørende rollen det kan spille i forhold til innvilgelse av lån i banken, inngåelse av nye samarbeid og generelt for å oppfattes som seriøs på markedet.

Hvem skal stå for regnskapsføringen?

For mange blir det store spørsmålet hvem som skal stå for den kontinuerlige regnskapsføringen. Er transaksjonene i virksomheten få og uten de helt store tallmessige verdier, vil det naturligvis være mest hensiktsmessig å forestå regnskapsføringen selv. Likevel kan det være en god idé å undersøke de forskjellige mulighetene, da mange regnskapsførere tilbyr forenklede tjenester som ikke nødvendigvis medfører den store kostnadsbyrde. Velger man å tilknytte en ekstern regnskapsfører, er det krav om at denne skal være autorisert. En autorisert regnskapsfører  garanterer for effektiv regnskapsføring, og kanskje viktigere – gir en forsikring om at lovkravene overholdes.

Hvordan velge regnskapsfører?

Det er mange parametere dere skal ta i betraktning når dere velger regnskapsfører, hvor elementer som pris, lokalitet og personlig kjemi kanskje er de viktigste. Videre kommer andre kriterier, som eksempelvis medlemskap i NARF, størrelse, osv. Det viktigste man kan gjøre som ledelse, er å kartlegge bedriftens behov, og rangere dem. Har man gjort en forventningsavstemning tidlig, og dermed identifisert ønsker og tanker rundt et samarbeid med en regnskapsfører, er det større sannsynlighet for at det blir en suksess.

Få hjelp av noen som kjenner markedet!

En positiv trend som har vokst frem de siste årene, er bruken av formidlingstjenester for å finne regnskapsfører. Ageras er en norsk formidlingstjeneste som også har hatt stor suksess i nabolandene Danmark og Sverige. Som ledende på det nordiske markedet, er Ageras den enkleste veien til en kompetent regnskapsfører. Du avgir enkelt din oppgave og dine krav i et skjema, og presenteres etter kort tid med 3 gode tilbud fra regnskapsførere som oppfyller dine krav. En av de største fordelene ved å gjøre bruk av formidlingstjenester i søken etter fagkyndige, er at regnskapsførerne vet at de er i direkte konkurranse, og det har derfor vært en tendens til at de skrur prisnivået ned. For kunden er det videre en stor fordel av tjenesten er gratis og uforpliktende, og at man dermed kan sammenligne kanskje markedets beste tilbud – uten at det blir en tidkrevende oppgave.

Uavhengig av om det først er nå behovet for en regnskapsfører har oppstått eller om du ikke er helt tilfreds med regnskapsføreren du allerede har tilknyttet, hjelper Ageras deg ved få tasteklikk med å finne en ny regnskapsfører som du kan ha full tillit til – slik at dere kan få et optimalt samarbeid!