Nettavisen.no

Tjenester
(Scanpix)

Passet på plass

Her er alt du trenger å vite om passet ditt.

(SIDE2): Pass er det eneste godkjente norske identitetsdokument, så ta det med om du skal reise utenfor Nordens grenser.

Ifølge Utenriksdepartementet bør alle norske statsborgere som skal reise utenfor de nordiske lands grenser, ha gyldig norsk pass ved inn- og utreise.

Innenfor Schengen-området (Den passfrie sonen i Europa) er det ikke lenger behov for pass av hensyn til grensekontrollen, men da pass er det eneste godkjente norske identitetsdokument, vil du også her kunne få behov for pass, eksempelvis ved innsjekking på fly, hoteller og ved andre tjenester.

Sjekk gyldighetstiden

Alle norske statsborgere som kan godtgjøre sitt statsborgerskap og sin identitet har rett til å få norsk pass. Særskilt godtgjøring av statsborgerskapet gjelder i første rekke personer som tidligere har hatt utenlandsk statsborgerskap.

Sjekk at passet har tilstrekkelig gyldighetstid. Enkelte land krever at passet må være gyldig i minst tre til seks måneder etter innreise. Er det ikke det, kan du bli nektet adgang.

Nødpass koster det samme som nytt pass, utstedes på dagen og kan kun benyttes på en reise. Det må leveres inn til politiet igjen, etter hjemkomst, og kan ikke benyttes til innreise i USA.

Maskinskrevne pass gjelder også for innreise til USA uten visum. Disse passene er produsert fra omkring år 2000. Har du håndskrevet pass, må du ha visum til USA - les mer på sidene til den amerikanske ambassaden.

Biometriske pass er nå også godkjente for innreise til USA, disse er produsert fra oktober 2005.

Hvor trenger jeg ellers visum? Svar finner du på Utenriksdepartementets landsider.

Pass til barn

Barn under 16 år som allerede er innført i foreldres pass har som hovedregel ikke behov for eget pass så lenge foreldres pass er gyldig. Enkelte land krever likevel at barn har egne pass ved innreise. Reisebyrå eller vedkommende lands ambassade kan gi informasjon om dette.

Barnet må være til stede når det søkes om pass, dette gjelder også spedbarn. Ved søknad om pass for umyndig person (under 18 år) må en av foreldrene med foreldreansvar møte sammen med søkeren. Den som møter må legitimere seg.

Nyttige tips

I sommersesongen og hektiske ferieperioder bør man beregne at det tar inntil 3 uker fra det søkes om pass og til passet mottas i posten. Politiet anbefaler derfor at det søkes i god tid.

Når du oppsøker politiet for å søke pass må du huske følgende:

1. Fyll ut opplysningsblankett for pass.

2. Ta med to passbilder. Alle som skal søke om pass må ha med to identiske passfoto som ikke er eldre enn 6 måneder. Passbildene skal taes rett forfra, mot en lys bakgrunn og begge øyne skal være åpne og klart synlige. Eventuelle hodeplagg må ikke kaste skygge. Ved bruk av briller må glasset være uten farge og innfatningen må ikke skjule noe av øynene.

3. Ha med legitimasjon og eventuelt fullmakter ved søknad om pass til barn.

4. Ha med penger til passgebyr. Skal du først ha nytt pass, koster det i dag 990 kroner for personer over 16 år og 420 kroner for barn under 16.

5. Alle som skal søke pass må møte personlig hos politiet. Dette gjelder også barn.

Hovedregelen er at pass skal søkes i det politidistrikt der søkeren er bosatt etter Folkeregisteret. I de tilfeller det er svært vanskelig for søkeren å oppsøke eget politidistrikt, kan man søke om en passtillatelse fra politiet på hjemstedet til utstedelse av pass i annet politidistrikt.

Kontakt ditt lokale politidistrikt, eller ring 02800 for informasjon om søknadsskjema og åpningstider.

Flere tjenester på reisen finner du her.