Nettavisen.no

Tjenester
Foto: Martin Kierstein (Colourbox)

Sitter du i strømfella?

Ny doktorgrad avslører hvordan strømselskapene lopper deg.

Klikk her for å bestille strøm til innkjøpspris på MinSpot.no.

De aller fleste eksperter anbefaler forbrukerne å vrake strømavtalen standard variabel, som i alle år har vært en melkeku for strømselskapene.

En norsk doktorgrad avslører nå en gang for alle hvorfor avtalen er så lite gunstig for kundene.

Avtaleformen gir nemlig rom for at strømleverandørene kan vente med å sette ned prisen når kraftmarkedet faller. Samtidig kan de skru opp prisene raskt når markedsprisen stiger.

Tror du strømselskapene benytter seg av denne muligheten til å tjene penger på kundene sine?

Ifølge doktorgraden til Faisal Mirza ved Handelshøgskolen ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) er svaret et entydig ja.

Venter med å senke prisen
I sitt doktorgradsarbeid har Mirza undersøkt konkurransesituasjonen i det norske kraftmarkedet, og hvordan prisendringer på den nordiske kraftbørsen Nordpool gjenspeiles i strømleverandørens priser ut til forbrukerne.

Forskningsresultatene viser at den gjennomsnittlige forsinkelsen i prisjustering til kunden ved prisnedgang er fire uker, mot tre uker i gjennomsnitt ved prisøkning, skriver umb.no.

Mirza avdekket også at det er de største strømselskapene som er senest til å senke prisene når markedet faller.

Forskerne ved Handelshøgskolen UMB ønsker å øke bevisstheten blant kundene, med bakgrunn i forskningsresultatene.

- Vi vil oppmuntre strømkundene til å bli mer aktive og vurdere å bytte til andre typer strømkontrakter, som for eksempel spotpris eller ulike typer fastprisavtaler. På den måten kan strømkundene være med på å påvirke konkurransen og skjevhetene i markedet for variable strømpriskontrakter, sier førsteamanuensis Olvar Bergland ved Handelshøgskolen UMB, som har vært Mirzas veileder i doktorgradsarbeidet.

Bytt her og nå
Nettavisens strømtjeneste MinSpot.no gjør det enkelt for leserne å bytte til spotpris (innkjøpspris), som er avtaletypen Bergland og andre eksperter anbefaler.

MinSpot.no får du strøm fra fornybare kilder til innkjøpspris mot et påslag på kun kr 48 kroner i måneden.

Store penger å spare
I november 2011 avslørte VGs Dine Penger at variabel kraftpris er 2-3 øre dyrere pr kWh enn spotpris over tid.

Bladet har også regnet ut at man i løpet av et liv vil spare mellom 25.000 og 65.000 kroner gjennom på å velge strøm til innkjøpspris fremfor en variabel avtale.

Fakta om strømavtaler
Det finnes tre hovedtyper:

*Spot/innkjøpspris følger markedsprisen på kraftbørsen Nord Pool. Prisen du betaler, er den samme som strømselskapenes innkjøpspris – pluss et påslag. Prispåslaget kan være en øresats per kilowattime og/eller et fastbeløp per måned/år. Med spotpris vil altså strømregningen variere fra måned til måned, avhengig av hvilken pris NordPool har fastsatt. Utover denne prisen, er det først og fremst ditt eget forbruk som vil styre kostnadene. MinSpot tilbyr en av de billigste spotavtalene i markedet.

*Standard variabel kraftpris følger også utviklingen i kraftprisene. Leverandørene har 14 dagers varslingsplikt. Prisen avhenger av den kortsiktige prisutviklingen på kraft. Noen leverandører krever et fast beløp årlig i tillegg til det variable leddet som er knyttet til forbruket.

*Fastpris. Prisen er fast i en periode på noen måneder til flere år. Ett og tre år er de mest vanlige. Leverandøren er forpliktet til å levere strøm til denne prisen i hele avtaleperioden. Du som kunde binder deg også til leverandøren i avtaleperioden.

Klikk her for å bestille spotavtale på MinSpot.no.