Nettavisen.no

Tjenester
(Crestock.com)

Slapp av, du er ikke dum!

Sliter du med å kjenne igjen folk på gata? Trøst deg med disse ferske forskningsresultatene.

Det kan virke som om noen mennesker er født med alt, mentalt sett. De er både flinke til å ordlegge seg, forstår alle de matematiske lovene og har god hukommelse.

Man kan kalle det for gode allmenne gener, som igjen legger grunnlaget for en persons intelligensnivå. Ulempen med allmenne gener er at de ofte overlapper hverandre, slik at er man først dårlig til noe, er man også gjerne dårlig til noe annet.

Vil du forbedre din IQ? Les mer på Hjerneklubben.no

Ingen sammenheng med intelligens
Den gode nyheten til alle de som ikke er akseptert i MENSA, og som nylig ble lansert i det amerikanske tidsskriftet Current Biology, er at evnen til å gjenkjenne ansikter ikke henger sammen med din intelligens eller IQ. Ved å studere eneggede og toeggede tvillinger fant forskerne nemlig ut at i motsetning til vår evne til å forstå språk og geometri, så kan man altså være dårlig til å gjenkjenne ansikter, men allikevel ha en høy intelligens.

Resultatet av denne forskningen støtter opp under en teori om at hjernen ikke bare er et verktøy for å håndtere IQ-relaterte og andre mindre krevende oppgaver, som det å reagere på stimuli, men at det også finnes spesialverktøy i hjernen. Et av disse verktøyene, sier den kinesiske nevropsykologen Jia Liu, er altså ansiktsgjenkjennelse.

Han legger til grunn at evnen til å skille et kjent ansikt fra et ukjent, er fundamental og lik både for mennesker og dyr. Det spennende her er imidlertid forskjeller i graden av gjenkjennelse, noe man tidligere ikke har hatt noen forklaring på.

Lær språk med ny metode på nettet

Undersøker likheter hos tvillinger
For å undersøke i hvilken grad mennesker arver evnen til å gjenkjenne ansikter, så tok Liu og hans folk for seg 102 par identiske tvillinger, og 71 par toeggede tvillinger.

Fordi identiske tvillinger har 100 prosent like gener (genom), mens toeggede tvillinger kun har 50 prosent like gener, er det større sannsynlighet for at arvede egenskaper som gir en persons IQ fremstår som likt, hos eneggede kontra toeggede tvillinger. Allikevel ser man at egenskaper som gir IQ-en også varierer blant eneggede tvillinger, på grunn av påvirkning fra miljøet.

Ved å gjennomføre en ansiktsgjenkjennelsestest på de eneggede og toeggede tvillingene, så Liu og hans team at evnen til å gjenkjenne var likere blant de eneggede tvillingene, enn blant de toeggede.

I eksperimentet ble deltakerne først vist 20 svart-hvitt ansiktsbilder på en pc-skjerm, hvor de fikk se hver bilde i 1 sekund. Deretter ble de vist 10 av de samme bildene sammen med 20 nye bilder, og bedt om å plukke ut de bildene/ansiktene som de gjenkjente. 37 prosent av de eneggede tvillingparene fikk samme resultat på denne testen, mens bare 5 prosent av de toeggede.

Dermed kunne man konkludere med at dette mest sannsynlig skyldtes gener.

Prøv et gratis hjernespill her!

Andre type bilder
Forskerne ville samtidig undersøke om dette bare gjaldt ansikter, eller om det eventuelt kunne gjelde for alle type bilder. Derfor ble tvillingparene også testet på samme måte, men nå med bildene snudd opp ned, eller i en forvrengt utgave. Her fant ikke forskerne noen forskjeller mellom de to gruppene, noe som igjen fortalte de at det var evnen til å gjenkjenne ansikter, og ikke bilder, som er likere for eneggede tvillinger.

For å fastslå om evnen til å gjenkjenne ansikter ligger i de samme genene som våre egenskaper mht. intelligens, ble alle tvillingparene testet med den samme IQ-test - Raven's Matrices. Lius team fant da ut at tvillingpar som hadde scoret høyt på ansiktsgjenkjenning ikke nødvendigvis var de samme som scoret høyt på IQ-testen.

Spesialistgen
Fordi evnen til å gjenkjenne ansikter er arvet separat, og ikke har relasjon til våre egenskaper som avgjør vårt intelligensnivå, foreslår forskerne at spesielle, i motsetning til mer generelle gener, er ansvarlige for denne evnen.

Denne oppdagelse reiser igjen spørsmålet om hvilke andre spesielle evner vi har arvet fra våre forfedre. Fordi autistiske barn kan ha normal IQ, tyder det på at autismen ligger i spesielle gener. Det samme gjelder også for dysleksi og noen former for språkforståelse, som Liu planlegger å forske videre på.

Tren hjernen på Hjerneklubben.no
Hjerneklubben.no er en nyoppstartet tjeneste for deg som vil trene hjernen til blant annet bedre hukommelse og konsentrasjon, høyere IQ og til å bli raskere hoderegning. I tillegg kan du lære deg et språk på en brøkdel av tiden. Les mer om Hjerneklubben her.

Revolusjonerende mulighet til å trene opp IQ'en din - se video

(Kilde: scientificamerican.com)