Det er høst og de fleste barn og unge er godt i gang med studiene. Førsteklassinger har kanskje fått en ny pult, som forhåpentligvis skal inspirere den håpefulle til å gjøre seg flid med skolearbeidet.

Studenter har fått lister på pensum, eller med andre ord haugevis av sider med ny kunnskap som skal læres. Og forhåpentligvis fått kjøpt inn bøkene.

Les også:
Slik blir du et huskegeni
Slik forebygger du hjernesykdommer

Tidsbruk
Så er det bare å komme i gang da, med lesningen. Noen har lett for å lære seg pensum, mens andre kan slite mer. Den generelle regelen er at jo mer tid man setter av til skolearbeidet, jo flinkere blir man. Så løsningen er vel bare å bruke mer tid da, om man ikke har grepet på pensum, eller?

Sørge for stille og rolige omgivelser, holde seg til planen og sette seg mål og grenser. Kanskje en lovnad om en juleferie i Syden fra mor og far, kan få fart på puggingen. Men lærer man egentlig det man skal?

Hva påvirker?
Mange ting påvirker læringen, som elevens personlighet, lærerens teknikk, premiering og regler. Dog vet man ikke hvor godt eller hvor mye disse faktorene påvirker.

De senere årene derimot, har forskere funnet fram til teknikker som beviselig påvirker det som er viktig; hvor mye en student faktisk lærer av å studere. Vel å merke når motivasjonen er på plass. Og de er overrasket over at lærere ikke utnytter denne kunnskapen.

Forandring fryder
I et eksperimentet fra 1978, viste det seg at en gruppe videregåendeelever som pugget en liste med 40 ord i to forskjellige rom - et rotete og overfylt rom uten vinduer, og ett med vinduer og en flott utsikt - gjorde det mye bedre på en test i etterkant, enn kontrollgruppen som hadde pugget de samme ordene to ganger, i det samme rommet.

Senere studier har bekreftet dette funnet, som altså forteller oss at man lærer seg ting bedre ved å studere det i forskjellige omgivelser.

«Det vi tror skjer, er at man ved å endre omgivelser i læringsprosessen, så beriker man samtidig informasjonen, noe som igjen gjør den vanskeligere å glemme» forklarer Dr. Bjork, medforfatter på eksperimentet.

Les også:Lær språk på 1-2-3

Miks læringen
Flere studier viser også at det å studere pensum, eller andre ting man skal lære seg, på flere ulike måter, vil føre til at man husker kunnskapen man da erverver seg, bedre. Skal man lære seg et nytt språk anbefales det å bytte mellom lesing, lytting og pugging av ord.

Skal man lære seg et nytt instrument, mikser man trening på rytme, skalaspilling og det å spille hele stykker og skal man bli en godsportsutøver, må man trene både styrke, kondisjon og teknikk.

Doug Rohrer og Kelli Taylor ved «University of South Florida» ga to grupper fjerdeklassinger i oppgave å løse fire sett ligninger, for å finne dimensjonen på en prisme. Den ene halvparten lærte å løse ligningene ved å studere et og samme eksempel mange ganger, mens den andre halvparten måtte lære å løse forskjellige problemer, som alle inneholdt de aktuelle ligningene som skulle brukes i oppgaven med prismet.

Dagen etter fikk begge gruppene en ny oppgave de skulle løse. Gruppen som hadde løst forskjellige problemer gjorde det da dobbelt så bra som de som bare hadde øvd på en måte å løse ligningene på, fordi de var blitt vant til å angripe problemer fra forskjellige vinkler.

Arbeide jevnlig
Vitenskapsmenn sier at det å bruke masse tid på å pugge i forkant av en test eller prøve, ikke er bortkastet. Det er bare det at dersom man heller leser litt i dag, litt i helgen, om igjen om en uke, og kanskje også om en måned, så vil kunnskapen sitte mye bedre.

Det vi styrtpugger har vi mye lettere for å glemme, og da er jo også litt av vitsen borte, både i forhold til en eventuell slutteksamen men også i forhold til å kunne bruke kunnskapen i praksis.

Av denne grunn ansees også det å teste elever med prøver, som svært effektivt. Da tvinges elevene til å lese stoff man har lært om igjen, og på ny lære seg pensum. Samtidig sier man at «jo vanskeligere det er å lære seg noe, jo vanskeligere er det å glemme det», så tvinges man til å lære noe vanskelig i forkant av en prøve, er altså sannsynligheten for at man vil glemme det, liten.

Viktigheten av motivasjon
Dessverre vil nok ikke summen av de nevnte teknikkene alene, få deg eller noen av dine barn til å få toppkarakterer i det aktuelle faget. Det må være en viss grad av motivasjon til stede, om man skal ha utbytte av disse teknikkene.

Motivasjon, i tillegg til ønsket om å imponere venner, komme med på A-laget eller kanskje fange oppmerksomheten til den søte jenta på andre rad, i biologiforelesningene.

Effektiv hjerne med Hjerneklubben
Ønsker du en mer effektiv hjerne, eller ønsker du å bli smartere og forbedre din IQ, er Hjerneklubben.no stedet for deg. Hjerneklubben.no ble lansert sommeren 2009, og har i dag flere tusen medlemmer som er opptatt av mental hygiene, og ser fordelene ved å trene hjernen og forebygge alderssykdommer.

I tillegg til å lære seg husketeknikker lærer medlemmene på Hjerneklubben hvordan de skal akselerere læringen ytterligere, øke konsentrasjonen og fokuset, forbedre matematikkferdighetene og øke sin IQ ved hjelp av morsomme spill og teknikker.

I tillegg kan de lære seg språk med programmet «Språksprint» og forbedre sine geografikunnskaper med det siste programmet Geografimester.

Prøv et gratis demospill her!

(Du må installere Silverlight for å spille. Følg instruksjoner!)

Hjerneklubben gir en garanti om å doble hukommelseskapasiteten til sine medlemmer i løpet av en uke, hvis ikke blir medlemsavgiften refundert.

Les mer om Hjerneklubben påHjerneklubben.no

Hjerneklubben er et samarbeid mellom Memolife og Nettavisen, og er en medlemstjeneste.

(Kilde:New York Times)