Nettavisen.no

Tjenester
Når du først kommer til intervju, anser arbeidsgiver deg foreløpig som kvalifisert til stillingen.
Når du først kommer til intervju, anser arbeidsgiver deg foreløpig som kvalifisert til stillingen. (yayimages.com)

Jobbintervjuet - din mulighet

Slik viser du at du er det beste valget.

Jobbintervjuet er din mulighet til å vise deg frem. Dersom du blir innkalt til et intervju anser arbeidsgiver deg foreløpig som kvalifisert til stillingen.

Det betyr at du høyst sannsynlig har skrevet en god søknad og CV. Intervjuet er neste mulighet. 

Her er noen gode råd fra Tom Monclair Larsen - avdelingsdirektør i Personalhuset. 

Her finner du stillingsmarkedet til Nettavisen

Innkallingen

Mange tar alt for lett på forberedelsene. Ved å forberede deg godt kan du skille deg ut og gi arbeidsgiveren inntrykk av at du er det beste valget.

Når du blir innkalt til intervju, kan det være lurt å spørre den som du snakker med om hvem du vil møte på intervjuet. Søk deretter informasjon om personen. Det er en styrke for deg om du vet litt om hva arbeidsgiveren er opptatt av.

Det er viktig å vise kunnskap og engasjement for eksempel å fortelle at du har satt deg inn alt om bedriften.

Kjennskap til bedriften og stillingen

God forberedelse gjør du ved å skaffe deg kjennskap til bedriften og innholdet i stillingen. Mye informasjon kan du hente fra bedriftens nettsider og ved å snakke med personer som kjenner bedriften og stillingens innhold. I enkelte tilfeller kan det også være fornuftig å oppsøke bedriften for å gjøre egne observasjoner.

Sett deg selv inn i stillingen

Min erfaring er at mange som kommer på intervju er for opptatt av hva de har gjort tidligere, og for lite opptatt av å vise at de har skjønt hva jobben går ut på.

En kommende arbeidsgiver vil gjerne høre hvordan nettopp du kan bidra positivt. De arbeidssøkerne som har gjort godt inntrykk på meg er de som har fått frem hvordan de vil gå frem for å oppnå suksess i jobben.

Selve intervjuet

Ofte starter intervjuet med at arbeidsgiveren gir en presentasjon av firmaet. Slipp gjerne noen kommentarer som bidrar til at arbeidsgiveren skjønner at du vet en del om firmaet under selve presentasjonen. Benytt muligheten du får til å stille spørsmål om bedriften og stillingen. Spørsmålene du stiller bør være planlagt.

I startfasen av intervjuet er det ofte vanlig å ha en myk start og be kandidaten presentere seg og sin livssituasjon utenom jobb. Deretter er det vanlig å sjekke ut hvorfor du har søkt akkurat denne jobben.

I ditt svar på dette spørsmålet kan du få frem at du skjønner godt hva jobben går ut på, og at denne jobben vil passe deg godt. Jeg vil anbefale at du ikke trekker frem mistrivsel i din nåværende jobb som hovedmotiv for din søknad. Pek heller på det som motiverer deg ved jobben du søker på. Senere i intervjuer vil du nok få spørsmål om kompetanse, erfaring, utdanning og personlige egenskaper

Intervjueren vil gjennom samtalen vurdere om du oppfyller kriteriene som vektlegges i jobben. Under selve intervjuer bør du være opplagt og tilstrekkelig frempå for å gi uttrykk for at du ønsker denne jobben. Det kan være lurt å ta med kopi av vitnemål og attester til intervjueren dersom du ikke har sendt inn dette tidligere. Ta også med navn på referansepersoner. Vår policy er alltid å sjekke minst to referanser.

To parter som skal finne hverandre

Ikke glem at i en rekrutteringsprosess så er det er to parter som skal velge hverandre – ikke bare arbeidsgiveren som skal velge arbeidssøkeren. Som jobbsøker bør du vurdere nøye om du vil trives og passe inn hos arbeidsgiveren.

Møt opplagt og godt forberedt. Still spørsmål og vis at du har forkunnskaper.

Lykke til med ditt neste jobbintervju!

Her finner du stillingsmarkedet til Nettavisen