Gå til sidens hovedinnhold

Ta vaksinesjekken her

En sprøytespiss fra eller til kan ha stor innvirkning på neste utenlandstur. Vi guider deg inn i blant vaksinene.

(SIDE2): Oversikten fra Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) ment som et hjelpemiddel for individuell vurdering. Mye avhenger av reisemål, reisens varighet, type reise, alder og din helsetilstand. I tillegg kommer eventuelt tidligere vaksinasjoner og den epidemiologiske situasjonen dit du skal.

FHI har også delt de reisende inn i to grupper. Den første inkluderer forretnings- og turistreiser til byer og turiststeder. Den andre forholder seg til korte eller langvarige opphold i områder med dårlige hygieniske og sanitære forhold. I den sistnevnte kategorien inkluderes også nær og langvarig kontakt med lokalbefolkningen.

De vanligste reisevaksinene er Hepatitt A-vaksine, Tyfoidfebervaksine, Gulfebervaksine, Medikamentell malariaprofylakse, Meningokokk A+C+W+Y-vaksine og Japansk encefalitt-vaksine. I tillegg til Poliomyelittvaksine og Difteri- og tetanusvaksine dersom det er gått mer enn 10 år siden siste dose.

Alle bør være vaksinert mot difteri, stivkrampe og poliomyelitt. Det er hensiktsmessig å oppdatere disse vaksinene sammen med reisevaksinasjon og rådgivning, skriver FHI på sine nettsider.

Følgende vaksiner kan være aktuelle i tillegg til de nevnte, avhengig av type reise og forventet risikoferd.

Vaksine mot kolera og ETEC-infeksjon: Ved reise til områder med kolera anbefales vaksinen til personer som skal leve under dårlige hygieniske forhold eller som mangler magesyre. ETEC er den vanligste årsak til turistdiaré, og kan være et tilbud til personer som ønsker å redusere risikoen for dette.

Hepatitt B: Aktuelt for reisende som kan komme til å ha ubeskyttet sex, injisere stoff, komme i kontakt med helsevesenet (for eksempel pga. grunnsykdom), eller bli utsatt for ulykker (risikoen øker med oppholdets lengde).

Meningokokk C-konjugatvaksine: Aktuelt for norske studenter og skoleelever som skal ha hele eller deler av studiene utenlands, og for andre under 25 år som skal ha lengre opphold i land med høy forekomst av meningokokk C-sykdom.

Skogflåttencefalitt (TBE): Aktuelt for reisende som skal oppholde seg mye (over en uke) i skogsområder hvor sykdommen er endemisk, det vil si Sentral- og Øst-Europa, Baltikum, Åland, Bornholm og Stockholms skjærgård.

Rabiesvaksine: Aktuelt for reisende som skal bo eller reise i områder med rabies hvor medisinsk behandling ikke er raskt tilgjengelig eller som skal arbeide med dyr.

Tuberkulose: Aktuelt for ikke-vaksinerte barn og voksne som skal oppholde seg mer enn en måneds tid i nær kontakt med lokalbefolkningen i områder med høy tuberkulosesykelighet.

FHIs liste over vaksiner for utenlandsreiser finner du her.

Les også:

- Kjøp kondomene i Norge

Verdens største helsefarer

Flere reisesaker finner du her.

Reklame

Slik får du kajakk til en tidel av vanlig pris

Kommentarer til denne saken