Nettavisen.no

Tjenester

Nå kan privatpersoner endelig få tilgang til samme typer fond som det profesjonelle investorer bruker.
Nå kan privatpersoner endelig få tilgang til samme typer fond som det profesjonelle investorer bruker. Foto: Getty Images

Tilbyr smarte porteføljer til privatpersoner

Med Nordnets Smarte Porteføljer får du tilgang til digital rådgivning og en portefølje som er tilpasset din spareprofil og risikovillighet.

I samarbeid med J.P. Morgan, som er en av de fremste investeringsbankene i verden, tilbyr Nordnet nå sine privatkunder en spareform som tidligere bare var forbeholdt profesjonelle investorer.

Med Nordnet Smarte Porteføljer får du gjennom en digital rådgivningsprosess en portefølje som er tilpasset din risikovilje og tidshorisont.

Smarte Porteføljer er utviklet for å gi en bedre risikojustert avkastning enn sammenlignbare fond.

- Nordnet Smarte Porteføljer tilpasser seg markedsutviklingen automatisk, ved å ha en fast målsatt risiko i porteføljen. Dermed kan kundene tenke på andre ting, forteller Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet.

Les mer om Smarte Porteføljer og registrer konto hos Nordnet i dag

Bjørn Erik Sættem er spareøkonom i Nordnet.

Sættem trekker frem tre hovedfordeler med Smarte Porteføljer:

* Ekstra god diversifisering
Nordnet Smarte Porteføljer består av mer enn aksjer og renter: De har også lagt til råvarer, børsnotert eiendom og kredittobligasjoner. I tillegg har man inkludert markedsnøytrale faktorstrategier for å gi enda bedre diversifisering.

*Fondene forvaltes etter en målsatt risiko, ikke etter en målsatt aksje/rente-andel
Nordnet Smarte Porteføljer er bygget på moderne porteføljeteori. Her får kunden et anbefalt risikonivå, som ligger fast. Man kan velge mellom tre risikonivå: lav risiko, middels risiko og høy risiko.

* Fondet bruker gearing for å få en mer balansert risiko og en høyere forventet risikojustert avkastning i porteføljen
Slike multi asset-fond med såkalt risikoparitet-strategi har vært tilgjengelig i det profesjonelle markedet i mange år, men Nordnet er det første selskapet som tilbyr disse spareproduktene for privatkunder i Norden.

Årlig forvaltningskostnad i Nordnet Smarte Porteføljer er 0,79–0,99  %, avhengig av risikonivå.

Nordnet har et stort utvalg av aksjer og fond og verktøy for at kundene skal kunne ta gode beslutninger og vokse som sparere/investorer. Nordnet tilbyr også Shareville, et eget sosialt nettverk for sparere og investorer, der kundene kan dele erfaringer og råd og la seg inspirere ved å følge hverandres porteføljer.

Nordnet har ingen faste administrasjonsavgifter knyttet til sine produkter. Kundene betaler kun forvaltningshonorarer i de underliggende fondene.

Les mer om Smarte Porteføljer og registrer konto hos Nordnet