Nettavisen.no

Tjenester
(Thinkstock.com)

Viktig å prioritere sex

Ny undersøkelse viser at mange av oss drømmer om et annerledes sexlivet.

Synes du at du har sex for sjelden eller kanskje for ofte? I så fall er du ikke alene.

I en nylig gjennomført undersøkelse gjennomført i Australia, hvor hele 3,240 menn og 3,304 kvinner deltok, kom det fram at svært mange australiere er misfornøyde med sexlivet.

Finn en partner i kveld!

Frekvens
Flesteparten av mennene (54 %) uttrykte at de var misfornøyde med hvor ofte de hadde sex, og hele 43 % av kvinnene svarte det samme.

Mer eller mindre
Ikke overraskende kanskje syntes de fleste mennene at de hadde sex for sjelden, og to tredjedeler av de 42 prosentene kvinner, ga uttrykk for det samme. En fjerdedel av kvinnene svarte dog at de syntes de hadde sex for ofte, men det kan ha sammenheng med at folk har for liten tid, hevder professor.

Ta test - finn partner

Ikke tid?
«Flesteparten av respondentene i undersøkelsen ønsker seg jo mer sex», sier Anthony Smith, professor i helse, og fungerende direktør ved det australske forskningssenteret for sex, helse og samfunn, ved «La Trobe University» i Melbourne.

«Problemet er gapet mellom ønsket frekvens på sex, og hva man faktisk finner tid til i virkeligheten. Jeg tror ikke man kan legge flere og flere oppgaver og aktiviteter til en persons timeplan, og fortsatt forvente at vedkommende skal rekke alt.»

Snakke sammen
Undersøkelsen avdekket også at de samme menneskene som var misfornøyde med frekvensen på sex, også var misfornøyde med forholdet generelt sett.

Anthony Lyons, medforfatter på undersøkelse, sier at den viktigste konklusjonen man kan trekke fra denne undersøkelsen, er at par må bli flinkere til å snakke sammen.

«Par må bli flinkere til å snakke sammen om hvor ofte de ønsker å ha sex. Det å snakke åpent om dette vil ikke bare føre til et bedre sexliv, men det vil også kunne føre til at selve forholdet blir bedre.»

Avtale tidspunkt
Ifølge Dr. Smith skal man gå så langt som å avtale tidspunkt for når man skal ha sex.

«Akkurat som man setter av tid til jobb, måltider og familie, må man sette av tid til sex. Par bør avtale hvor ofte de ønsker å ha sex, og hvordan de skal få laget plass til det i timeplanen. Hvis de anser sex som verdifullt i livet, og det gjør jo de fleste, så må sex settes høyere opp på prioriteringslisten.»

Single? Prøv Norges største datingtjeneste på nett du også.

Ta personlighetstesten og se hvem som passer for deg!