Gå til sidens hovedinnhold

Tjente en milliard på tre måneder

- Vi har aldri gjort det bedre.

Storebrand leverte et historisk godt resultat i fjerde kvartal 2013, da de tjente 1.054 millioner kroner. For hele året havnet resultatet på 2.935 millioner kroner.

- Vi leverer det beste årsresultatet i Storebrands historie. Det skyldes sterk inntekstvekst i alle våre forretningsområder og at vi lykkes i arbeidet med å redusere kostnadene, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad i Storebrand i en kommentar

Inntektsvekst havnet på 11,5 prosent, mens kostnadsreduksjonenene havnet på seks prosent i 2013. Også endringer i pensjon og distribusjon ga en positiv resultateffekt på 275 millioner. kroner

«Også forsikringsvirksomheten hadde en god vekst, med 14 prosent vekst i forsikringspremier. Skadeprosenten ble 76 i kvartalet og 73 for året. Storebrand har beregnet verdien av livvirksomheten (embedded value) til 27,7 milliarder kroner, en økning på 5,9 milliarder kroner. Verdiøkningen skyldes god avkastning i kundeporteføljene, høyere renter og bedrede marginer. Embedded value er en aktuariell beregning som måler verdien av et livsforsikringsselskap eksklusive verdiene av fremtidig nysalg.», heter det i en melding.

I livvirksomhetene fortsetter dreiningen fra produkter med rentegaranti til fondsforsikringsprodukter, og Storebrand opprettholder rollen som markedsleder innenfor innskuddspensjon i Norge. I Sverige har SPP i løpet av året blitt den tredje største aktøren i det svenske markedet målt etter nysalg. Samlet øker konsernets premieinntekter for tjenestepensjoner uten rentegaranti med 20 prosent i kvartalet og 17 prosent for året.

I Norge velger stadig flere av våre tjenestepensjonskunder en overgang fra ytelses- til innskuddsbasert pensjon, drevet av behovet for forutsigbarhet og økt kostnadskontroll. Med Stortingets vedtak i desember om å øke maksimalrammene for sparing i innskuddspensjon fra 1. januar 2014, forventer vi at denne trenden fortsetter.

- Da er det ekstra hyggelig å rapportere om at innskuddskundene fikk svært god avkastning på pensjonsmidlene sine i 2013. Den mest vanlige spareprofilen, med en aksjeandel på 50 prosent, ga kundene en avkastning på 16,7 prosent i fjor, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad.

Personmarkedet er også preget av overgangen fra garantert til fondsbasert sparing.

- For mange personkunder med garantert pensjon, vil en overgang til sparing med investeringsvalg gi en høyere forventet pensjon. Derfor er vi spesielt opptatt av at de gjenstående avklaringene omkring regelverket for fripoliser med investeringsvalg kommer på plass raskt, så loven kan tre i kraft i løpet av første halvår 2014.

Styrket soliditet og oppreservering for økt levealder

Økt forventet levealder fører til et behov for styrking av reservene. Avkastningen utover rentegarantien for produkter med rentegaranti benyttes i 2013 til å styrke avsetningene for økt levealder. På bakgrunn av dette styret har besluttet å foreslå for generalforsamlingen at det ikke utbetales utbytte for 2013.

Solvensmarginen i Storebrand Livsforsikring konsern var 176 prosent i 2013, en styrking på 14 prosentpoeng fra 2012. Foruten årsresultatet henger styrkingen av solvensmargin hovedsakelig sammen med en økning i lange renter i Sverige, noe som reduserer forsikringsforpliktelsene.

Reklame

Påskeegg 2021: Dette er våre favoritter

Kommentarer til denne saken