Gå til sidens hovedinnhold

To første banker med rentekutt

Toten Sparebank brukte fem minutter på å senke renten etter Norges Banks rentekutt. Storebrand Bank brukte syv minutter

Det var minuttkamp om å sette ned renten etter rentebeslutningen til Norges Bank onsdag. Gjedrem & Co. besluttet å redusere styringsrenten med 0,5 prosent til 6,0 prosent.Totens Sparebank var først ute, og rentenedsettelsen kom etter fem minutter. Banken besluttet å redusere rentene på boliglån med inntil 0,6 prosentpoeng. Laveste rentesats for boliglån over 500.000 kroner innenfor 60 prosent av verdigrunnlaget blir etter dette 6,95 prosent nominelt.Storebrand Bank brukte bare syv minutter på rentenedsettelsen, som var på inntil 0,5 prosentpoeng.Laveste rente for nye boliglån på 1 million kroner innenfor 60 prosent av takst blir etter endringen 7,05 prosent for Storebrand Banks kunderSenere fulgte også Sparebanken Vest og Nordlandsbanken etter. Sparebanken Vests kunder får en rentereduksjon med inntil 0,50 prosentpoeng for bankens innlåns- og utlånskunder. Laveste boliglånsrente utgjør etter dette 6,98 prosent nominelt for bankens kunder.Nordlandsbanken senker rentene med inntil 0,50 prosentpoeng


på utlån.Nordlandsbankens kunder en laveste boliglånsrente på 7,10 prosent pr. år nominelt etter rentekuttet.

Reklame

Denne eksklusive motebutikken har salg bare én gang i året