(YEYE): Onsdag skrev Yeye om rapporten fra Verdens Helsorganisasjon (WHO), som viste at norsk ungdom er på alkobunnen og drikker minst av verdens ungdommer. Samme undersøkelse viser også at norsk ungdom røyker lite sammenlignet med våre medungdommer.

Lar røyken ligge
Rapporten viser at Norge havner på en femteplass på listen over de landene hvor ungdom røyker minst. Her hjemme røyker 12 prosent av jentene og 9 prosent av guttene i 15-årsalderen minst en gang i uka.

For 11- og 13-åringene er tallene enda lavere. Under en prosent av norske 11-åringer røyker mer enn en gang i uken, og for 13-åringene er det tilsvarende tallet på knappe to prosent.

Grått Grønland
Langt verre står det derimot til på Grønland. På verdens største øy er ungdommen kjapp med å dra opp røykpakka fra lomma.

Blant 15-åringene, er det hele 43 prosent av ungdommen på Grønland som røyker mer enn en gang i uka. Blant 13-åringene er også grønnlenderne på topp med 22 prosent. Blant 11-åringene er derimot russisk ungdom verst. Fem prosent av russiske 11-åringer røyker mer enn en gang i uka.

USA best i klassen
Noe overraskende er det amerikanerne som kommer best ut av undersøkelsen. Kun åtte prosent av amerikanske 15-åringer røyker oftere enn en gang i uken.

Siste fra Yeye: Gå til forsiden her!