Komiker Tommy Steine ble i Eidsivating lagmannsrett dømt til å betale tilbake nesten 900.000 kroner til Santander Consumer Bank. Kravet var på om lag 1.1 millioner kroner.

Steine lånte penger av banken for å kjøpe to luksusbiler.

Steine og flere andre kjendiser kjøpte dyre biler av Auto-Forum i Drammen. I avtalen med bilforhandleren ble bilene fullfinansiert av Santander Consumer Bank og DNB og solgt med en gunstig avtale om tilbakekjøp etter ett år.

Da Steine skulle levere bilene tilbake, var butikken låst og bilselgeren borte. Da sluttet artisten å betale lånene på bilene, og Santander saksøkte ham for én million kroner.

Da saken var oppe i tingretten 2014, ble Steine helt frifunnet.

Lagmannsretten kom derimot altså til en mellomløsning der begge parter er med på å dekke tapet, men Steine valgte å anke dommen til Høyesterett som nå har avvist saken. I sakskostnader for Høyesterett må Steine betale 45.000 kroner til Santander.

– Jeg er skuffet og sjokkert, men tar det som en mann, sier Tommy Steine til Nettavisen.

Tross nederlaget ser han fremover.

– Nå bretter jeg opp ermene og skal gjøre opp, sier han.

Jørgen Klaveness har representert Steine i saken.

– Dette er tragisk. Motparten har kjørt en taktikk som ikke har vært redelig. Det er interessant at Høyesterett lar hele avgjørelsen stå, som Santander var kraftig uenig i, som sier at når folk som har fått ulovlig store lån, så er det på sin plass å gi en rabatt, sier Klaveness til Nettavisen.

Advokaten mener dommen fra lagmannsretten er basert på en ren misforståelse.

– Faktum er at Steine har fått for mye lån. Der ligger essensen i anken, og den har ikke blitt vurdert en gang. Høyesterett har ikke lyst til å drive på med ting som er tidkrevende og vanskelig. Det er en tankevekker når man tenker på begrepet rettssikkerhet at her han man en dom åpenbart er basert på feil faktum og som blir stående, sier Klaveness.

– Vurderer dere å anke saken til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg?

– Vi har snakket om det, men vi har ikke tatt stilling til det, sier advokaten.

Les også: Tommy Steine nekter å betale for luksusbiler