Tonje Brenna og Jan Christian Vestre innstilles som Aps nye nestledere, bekrefter valgkomiteens leder.

På en pressekonferanse fredag kunngjorde valgkomiteleder Peggy Hessen Følsvik valgkomiteens forslag, som innebærer omfattende endringer i Aps ledelse.

Ut går partiets eneste nåværende nestleder Bjørnar Skjæran, og inn kommer duoen Tonje Brenna og Jan Christian Vestre.

– Men sånn skal det også være i et parti der mange ønsker å være med å styre, sier leder Peggy Hessen Følsvik på en pressekonferanse fredag.

– Derfor er det med stolthet jeg kan legge fram det vi har jobbet for, nemlig ei enstemmig innstilling som alle medlemmer i komiteen stiller seg bak.

Et mål for komiteen har vært å sikre et sterkt sentralstyre som kan ta fatt på de utfordringene som Arbeiderpartiet står i, ifølge Følsvik.

– Et annet mål har vært å speile landet på en god måte, og vi har et sentralstyre som bidrar på fornyelse og lokal representasjon, sier hun.

– I tillegg til geografisk representasjon, vil denne innstillingen styrke minoritetsperspektivet i sentralstyret. Kysten vår fra Agder og helt opp til Finnmark er godt representert, og alle de tre nordligste fylkene får plass, sier hun videre.