15. desember 2022 deltok Straumfjordnes skole i Nordreisa på julegudstjeneste med en kvinnelig prest.

Nettavisen kunne tirsdag fortelle at skolen i etterkant hadde sendt ut tekstmeldinger til foresatte hvor de beklaget at en kvinnelig prest holdt gudstjeneste.

Det hadde vekket reaksjoner, og skolen så seg nødt til å beklage. I tekstmeldingen skrev skolen at de forstår at det kom reaksjoner på at det var en kvinnelig prest som holdt gudstjenesten. Skolen hadde ikke blitt informert på forhånd.

«Jeg sjekket det ikke opp da jeg ikke tenkte at det var et alternativ. Jeg legger meg langflat og beklager på det sterkeste til dere alle. Jeg skjerper inn rutinene og sjekker tydeligere opp hvem som holder gudstjenestene fremover og finner alternative løsninger dersom det blir behov for det» sto det videre i tekstmeldingen fra rektor Vilde W. Steinsvik.

Beklaget på det sterkeste

Straumfjordnes er en strengt kristen friskole som ligger i Nordreisa kommune i Troms og Finnmark. Skolen har 80 elever. Rektoren har henvist pressen til privatskolens styre.

– Ut fra vedtektene og vår forståelse av Bibelen så er det mannen som skal forkynne. Dette er ikke et spørsmål om likestilling, men et spørsmål om tro og overbevisning, skriver styreleder Vidar Viken blant annet i et svar til Nettavisen.

Les også

Norge med på feiringen av den islamske revolusjonen

Brenna reagerer sterkt

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) mener verdiene som rektoren forfekter, hører fortiden til.

– Heldigvis har Den norske kirke kommet lenger, og i dag er flere enn én av tre prester i Norge, kvinner. Dette er det viktig at særlig jentene på Straumfjordnes skole får se, sier hun i en kommentar til Nettavisen og NTB.

Brenna understreker at norsk skole skal fremme toleranse og likestilling mellom kjønnene. Dette gjelder både offentlige og private skoler.

– Det skal ligge til grunn for all opplæring som gis ved skolen. Ingen enkeltskole kan velge å se bort fra dette, legger hun til.

Godkjenning kan trekkes

Brenna minner om at Utdanningsdirektoratet fører tilsyn med privatskolene. Hvis de avdekker regelbrudd, kan de gi pålegg om å rette på forholdene. I de mest alvorlige tilfellene er det også hjemmel for å trekke tilbake skolens godkjenning.

Norsk kvinnelig teologforenings leder, Beate Iren Lerdahl, synes saken er sjokkerende.

– Det er kjønnsrasisme og diskriminering, sier hun.

Les også

Vil du tjene penger bør du satse på kvinner

Store offentlige tilskudd

Straumfjordnes er en konservativ kristen friskole, som mottar store statstilskudd. Ifølge hjemmesiden har skolen 80 elever. På hjemmesiden er også skolens verdigrunnlag og formål angitt:

«Skolens verdigrunnlag og basis skal være kristen tro og moral, slik den kommer til utrykk i bibelen. I lærespørsmål skal skolen dessuten være bundet til evangelisk- Luthers lære, slik den kommer til utrykk i de oldkirkelige symboler, og den lutherske kirkes bekjennelsesskrifter i Konkordieboken»

«Skolen skal, - ved guds nåde, - og i forståelse og samarbeid med hjemmet, hjelpe til med å gi elevene en rett kristen undervisning og oppdragelse, slik at de kan bli hos Kristus når de vokser opp, likesom de ved dåpen er innpodet i han.»

Videre skriver skolen: «Forsøke å utvikle den enkeltes evner og anlegg slik at elevene kan leve gud til ære, og til gavn for sine medmennesker.»

Driften er i all hovedsak finansiert med statlige midler. Regnskapet viser at skolen i 2021 mottok drøyt 13 millioner i tilskudd fra Utdanningsdirektoratet. Skolen mottok 186.000 fra Statsforvalteren (samiskopplæring), mens Nordreisa kommune bidro med 878.000 til spesialundervisning.

Foreldrebidraget var på 148.000. I statuttene fremgår det at hver familie som har barn ved skolen skal bidra med 3000 kroner, uavhengig av antallet barn i familien.

For å kunne søke opptak til skolen er det en forutsetning at man må innestå for skolens vedtekter.

Presten ikke sint

Den omtalte presten, Julie Schjøth-Jovik, sier hun opplevde gudstjenesten som hyggelig, og at barna sang godt med. Hun tar seg ikke nær av reaksjonene.

– Det er første gang det er en kvinnelig prest i Nord-Troms og ingen hemmelighet at det er ulike meninger rundt det, sier hun til Nettavisen.

– Jeg er verken sint eller såret, legger hun til.