Gå til sidens hovedinnhold

Toppkarakter til Oslo kommune

Årets kredittanalyse gir Oslo kommune gode forutsetinger.

Standard & Poor’s (S&P) har publisert årets kredittanalyse av Oslo kommune.

Igjen bekrefter S&P at Oslo kommune beholder den høyest oppnåelige ratingkarakteren, AAA/Stable Outlook.

God økonomisk politikk
Dette er byråden for finans, Torger Ødegaard, svært glad for.

- Ratingen viser at vi har orden i huset og den økonomiske politikken som gjennomføres er bærekraftig over tid. Det er særlig viktig nå som Oslo vokser raskere og vi må gjennomføre store investeringer. Da er det viktig å føre en økonomisk politikk som er ansvarlig over tid, sier Ødegaard til Nettavisen NA24.

Ratingen skal vise at Oslo fører en god økonomisk politikk.

- Vi må investere og ikke bruke mer enn det vi har. At internasjonale byråer opprettholder en trippel A vurdering, viser at vi fører en god økonomisk politikk, sier Ødegaard.

Oslo kommune har lån på om lag 20 milliarder kroner og vil i 2014 ha omtrent 26 milliarder i lån. Renter og avdrag er på om lag 1,7 milliarder kroner.

Hvor mye en kutt i ratingen kan påvirke rentene er i følge Ødegaard umulig å svare på, og påpeker at det er viktig å ha en god rating, slik kommunen nå har fått.

S&P begrunner AAA/Stable Outlook med at Oslo kommune har en sterk og dynamisk økonomi i vekst og en forsvarlig og kompetent finans- og økonomiforvaltning med stabilitet og forutsigbarhet. Høyt utbytte og store verdier i heleide aksjeselskaper er en viktig faktor for karakteren. S&P fremhever også at Oslo, som alle norske kommuner, er sikret god systemstøtte gjennom sterke bånd til staten.

Mye kan svekke situasjonen
Samtidig påpeker S&P at høy bruk av kapital for å finansiere investeringer, høy befolkningsvekst samt begrenset fleksibilitet på inntektssiden er utfordringer som på sikt kan svekke den økonomiske situasjonen i Oslo.

De forventer at Oslo kommune kommer til å opprettholde en konservativ tilnærming til forvaltningen av en økende gjeld, og at kommunen derfor kommer til å klare å nå budsjettmålene i økonomiplanperioden.

Reklame

Kurs: Dette må du vite om vin og bobler til 17. mai

Kommentarer til denne saken