Gå til sidens hovedinnhold

Toppledelsen klar i DnB NOR (Ny)

Det er nå klart hvem Svein Aaser får med seg i toppledelsen når DnB og Gjensidge NOR etter planen slår seg sammen. Her er navnene

Oppdatert med mer informasjon.Det er tidligere gjort kjent at Svein Aaser blir konsernsjef med Tom Grøndahl og Karl-Olav Hovden som visekonsernsjefer.I tillegg vil konsernledelsen bestå av åtte ledere med ansvar for


forretningsområdene Personkunder, Bedriftskunder, Markets, Kapitalforvaltning og Liv og pensjon, samt støttefunksjonene Konsernkommunikasjon, IT og betalingsformidling og Personal, organisasjonsutvikling, drift og fellestjenester, ifølge en pressemelding i dag.Som avtalen tilsier kommer det tunge ledere fra begge sidene, men hovedbildet er at DnB tar toppene innen bedriftsrelaterte områder, både bedriftskundeområdet i banken, samt kapitalforvaltning og megling. Gjensidige NOR dominerer det som har med personkundemarkedet.Et området hvor det kunne være uenighet om hvem som naturlig burde få toppjobben er livsforikring. Her ble Gjensidige NORs Bård Benum valgt foran Vital-sjef Bjørn Østbø.Dette er imidlertid også et område hvor det er stor usikkerhet, fordi man må regne med at Konkurransetilsynet vil stille krav om salg av virksomheter for å godkjenne fusjonen.Konsernledelsen blir slik:

Konsernsjef, Svein Aaser.Visekonsernssjef og finansdirektør Tom Grøndahl fra DnB.Visekonsernsjef Karl-Olav Hovden får ansvaret for strategi og utviklingsområdet. Han kommer fra Gjensidige NOR.Personkundeområdet, som til sammen får over 2 millioner kunder, skal ledes av Åsmund Skår fra Gjensidige NOR.Bedriftskundeområdet, som vil betjene cirka 150 000 kunder, skal ledes av Leif Teksum fra DnB.Markets, som blir det største verdipapirforetaket i Norge, skal ledes av Ottar Ertzeid fra DnB.Liv og pensjon. Gjensidige NOR Spareforsikring og Vital skal videreføres under navnet Vital og ledes av Bård Benum fra Gjensidige NOR.Kapitalforvaltning (Asset Mangement), skal ledes av Anders Kvist fra DnB.IT- og betalingsformidling skal ledes av Bente A. Landsnes fra Gjensidige NOR.Konsernkommunikasjon skal ledes av Frode Helgerud fra Gjensidige NOR.Personal, organisasjonsutvikling, drift og fellestjenester


skal ledes av Evlyn Raknerud fra DnB.

Reklame

Supertilbud: Nå kan du få gratis strøm til februar