Gå til sidens hovedinnhold

Torgersen-saken avvist

Oslo statsadvokatembeter går ikke inn for å gjenoppta drapssaken mot Fredrik Fasting Torgersen.

Torgersen-saken oppfyller ikke lovens vilkår for gjenopptagelse verken etter straffeprosesslovens paragraf 391.1.3 eller paragraf 192 annet ledd, heter det i uttalelsen.

Etter påtalemyndighetens syn skal derfor begjæringen ikke tas til følge.

- For det første foreligger det etter vårt syn ingen klare holdepunkter for påstandene om at noen av aktørene i saken har gjort seg skyldig i et straffbart forhold med hensyn til saken, eller at et vitne har avgitt falsk forklaring, skriver Oslo statsadvokatembeter i sin uttalelse til gjenopptagelseskommisjonen.

Påtalemyndighetene mener dessuten at Torgersens begjæring ikke inneholder noe vesentlig nytt i forhold til tidligere begjæringer.

For det tredje foreligger det ikke forhold som gjør det tvilsomt om dommen mot Torgersen er riktig.

Reklame

Dette påskeegget er nesten for godt til å være sant

Kommentarer til denne saken