Det var i oktober 2006 at Håvard Hålien kjøpte eneboligen i Bjørnvegen 42 på Raufoss for 1,3 millioner kroner. Huset ble bygget på 1970-tallet, men hadde nytt bad.

Etter å ha bodd i huset bare noen uker, oppdaget Hålien at det rant vann fra taket under badet. Takstmann ble tilkalt, og det ble raskt klart at badet ikke var bygget etter forskriftene, og at utbedring ville koste flesk.

Arbeidet var gjort av selgeren selv, som ikke er fagmann på området. Arbeidet hadde han utført etter anvisninger fra et byggevarefirma. Men dette holdt tydeligvis ikke. Selger ville ikke høre snakk om noe erstatningsansvar. For sikkerhets skyld hadde han tegnet en eierskifteforsikring, forsikringsselskapet - AmTrust International Underwriters Ltd. - nektet å betale for skadene. .

Mange har opplevd å kjøre hodet i veggen når de kommer med sine krav mot eierforsikringsselskapene. Men Hålien hadde vært lur. Han hadde nemlig tegnet en boligkjøperforsikring. Dette er en forsikring du tegner før boligkjøp, og som sikrer deg advokathjelp dersom du ønsker å rette krav mot selgeren for mangler ved huset. Håliens forsikringsselskap, Help Forsikring, tok saken til Toten tingrett.

Flere feil

Samtidig med Hålien oppdaget skader på badet på nyåret i 2007, så han en setningsskade i stuen, samt at gulvet i stuen ikke var lagt forskriftsmessig. Også disse forholdene ble inkludert i søksmålet mot selger og AmTrust International Underwriters Ltd. Hålien krevde inntil 175.000 kroner i prisavslag.

I en fersk dom har Toten tingrett langt på vei gitt ham medhold. Hålien får 130.000 kroner i prisavslag, fordi retten har kommet til at det foreligger mangler ved huset.

-Jeg er lettet over at jeg fikk medhold. En slik sak henger jo over en hele tiden. Da jeg oppdaget vannlekkasjen, måtte jeg få ordnet med dusjen slik at vannet ble ledet rett ned i sluket, og ikke kom i kontakt med flisene, sier han til Nettavisen.

Les mer om eiendom i Nettavisen.

Hålien hadde vært på visning før han kjøpte huset, men det var ingen synlige tegn på at badet ikke var som det skulle. Megler hadde fremhevet at huset hadde nytt bad.

- Kjente ikke til

I salgsoppgaven sto det riktignok at det var selger som hadde utført arbeidet. Men i egenerklæringen hadde selger krysset av for at han ikke kjente til at det var utført arbeider av ufaglærte personer. I tillegg sto det i verditaksten at takstmannen forutsatte at alle arbeidene var utført fagmessig.

-Jeg antok da at selger var fagmann, sier Hålien.

Selger på sin side mente det ikke forelå mangel. Han hadde opplyst at han selv hadde gjort arbeidet, og mente det var grunn til å tro at det var fagmessig utført, så lenge han hadde fulgt anvisningene fra fagpersoner. Ellers viste han til kjøpers undersøkelsesplikt, og at kjøper ikke hadde stilt spørsmål ved badet før kjøpet.

Men retten la vekt på at selger hadde krysset av i egenerklæringen for at han ikke kjente til at det var utført arbeid av ufaglærte. Dermed var det heller ikke grunn til at kjøper skulle mistenke at badet ikke var forskriftsmessig bygget.

Medhold

«Retten kan i denne situasjonen ikke se at selgernes opplysning om at badet var rennovert av eier/selger, skulle tilsi at kjøperen burde foreta nærmere undersøkelser om de utførte arbeidene eller badets tilstand. Det er for øvrig vanskelig å se hva kjøperen i tilfelle skulle foretatt seg i denne sammenheng», heter det i dommen, som ble avsagt 11. januar.

Retten konkluderer med at eiendommen - som følge av mangler ved badet, en setningsskade i stuen og et dårlig lagt laminatgulv – er i «vesentlig dårligere stand enn det saksøkeren hadde grunn til å regne med».

Det foreligger mangel etter Avhendingsloven (lov om avhending av fast eiendom) paragraf 3-9, andre punktum, opplyses det i dommen.

Advokat Tore Strandbakken i Help Forsikring, som representerte Hålien, sier til Nettavisen at det er den første dommen i en slik sak, etter at selskapet etablerte ordningen med boligkjøperforsikring for et par år siden. Flere saker har imidlertid blitt avgjort i rettsforhandlinger, før det har kommet til sak.

- Vi mener vi bidrar til en bedre balanse i tvistesaker mellom kjøper og selger av bolig. Det er helt klart at det å gå til rettssak mot et eierskifteforsikringsselskap er et tungt løp for mange boligkjøpere, selv om de mener de har en god sak. Med denne forsikringen får kjøper profesjonell hjelp til å kjøre en rettssak, og trenger ikke bekymre seg om den økonomiske siden av saken, sier Strandbakken til Nettavisen.

Boligkjøperforsikringen hos Help Forsikring koster 2,5 promille av kjøpesummen for boligen, begrenset oppad til 7500 kroner.