Den svenske regjeringen har bestemt at «Herr Gårman» snart skal få selskap av «Fru Gårman».

Kvinnelige skiltfigurer
Den svenske regjeringen ønsker nå å likestille deres veiskiltfigurer. Dette betyr at nye skilt med kvinnelige figurer skal tas i bruk langs svenske veier.

- Vi har fått et oppdrag fra regjeringen om å legge frem forslag til hvordan disse skiltene skal se ut, sier pressesekretær Thomas Andersson i det svenske Vägverket til Nettavisen.

Regjeringsforslaget skal leveres innen 1.oktober.

- Regjeringen skal så fatte en beslutning neste år, og deretter skal de nye skiltene innføres, sier Andersson.

Flere svenske kommuner har allerede tatt i bruk sin versjon av «Fru Gårman»-veiskilt, og det har blitt stilt spørsmål om dette strider i mot den statlige veimerkingen.

Dette skal være bakgrunnen for at den svenske regjeringen nå ønsker å innføre et alternativt veiskilt med en kvinnelig figur i tillegg til de mannlige skiltfigurene, opplyser det svenske bil og motor-nettstedet Expressen.

Hvorfor ikke kjønnsnøytrale skilt?
I juni 2006 besluttet den norske regjeringen en ny skiltreform. Den gikk ut på å kjønnsnøytralisere de norske veiskiltene.

Dermed ble det slutt på produksjonen av blant annet den tradisjonelle fotgjengermannen med hatt og frakk.

- De nye «fyrstikkmennskiltene» er kjønnsnøytrale. Men det er ikke hovedårsaken til denne lovendringen, sier overingeniør i Vegdirektoratet, Gry Horne Johansen til Nettavisen.

Bakgrunnen for endringen var primært at det skulle bli lettere å tyde skiltene på lang avstand, og dermed kvittet man seg med de mange detaljene i de gamle skiltene.

- Dessuten ønsket man også å få veiskiltene mest mulig lik de europeiske, sier Johansen.

- Vi har hele tiden fått signaler fra Sverige om at de også ønsker å bli mer nøytrale på skiltene, så dette hørtes litt rart ut, sier Johansen.

Fyrstikkmennene på norske veiskilt skal imidlertid få stå i fred i lang tid fremover.

- Vi har i hvert fall ingen planer om å på nytt endre utseendet på våre veiskilt, sier Johansen.

Pressesekretær Thomas Andersson i det svenske Vägverket har ikke svar på hvorfor man ikke heller bare innfører kjønnsnøytrale skilt fremfor å innføre kvinnelige skiltfigurer i tillegg til de mannlige.

- Dette er det regjeringen som bestemmer, så du må stille dette spørsmålet til dem, sier Andersson.

Nettavisen lyktes ikke å få kontakt med noen som kunne svare på dette i det svenske samferdselsdepartementet.

Mer om bil og trafikk finner du i Bilmagasinet.