Det er greit å utrede, men som så mange ganger før under korona-pandemien, nå haster det. Og da må vi kunne utrede samtidig som arbeidet igangsettes.

Og ja, det finnes noen få argumenter mot slike pass. De skal jeg komme tilbake til.

Men først:

Island har allerede begynt å utstede vaksinepass til sine innbyggere. Danmark er i gang, og i går sa også Sverige ja. Det samme har flere EU-land gjort.

Fordelene er åpenbare, først og fremst for industrien og arbeidsplassene. Arbeidsfolk med vaksinen i orden kan raskere begynne å bevege seg over landegrensene igjen, og også vi andre kan komme oss fortere på jobb. Reiselivet kan ta mot gjester fra utlandet, og ikke minst kan også vi nordmenn snart driste oss til en liten reise igjen.

Og bare tenk på dagliglivet:

Med dokumentasjon på vaksinasjon, kan kulturlivet åpne igjen for de som har tatt den. Vi kan dra på konferanser, kanskje til og med gå på restauranter, konserter, musikkfestivaler og sportsarrangementer.

Les også: Kritisk til regjeringens holdning til vaksinepass

Så finnes det selvsagt utfordringer. Særlig gjelder det fare for forfalskninger. Men dette er jo samtidig det beste argumentet for å begynne arbeidet . IKT-Norge har allerede påpekt at vi her på berget faktisk har særlige forutsetninger for å få til sikre, digitale løsninger ganske raskt. Kanskje kan det være knyttet opp mot BankID, kanskje mot helsenorge.no.

Så har du argumentet om særlig strenge regler om helseopplysninger. Jada, vi må være forsiktige med hvem vi deler helseopplysninger med, og hvem som har krav på hva. Men dette må ikke overvurderes, det er tross alt bare ett, vesentlig spørsmål vi skal svare på: Har du tatt korona-vaksinen?

En slik opplysning kan ikke være mer ømtålelig enn om du for eksempel skal reise til land i Afrika eller Østen, og viser fram det gule kortet der det står at du er vaksinert mot hepatitt A og B, malaria, difteri, stivkrampe eller polio.

Så har du det merkelige argumentet om at barn og ungdom under 18 år som ikke skal vaksineres, heller ikke får vaksinepass. Dette vil kunne favorisere arrangementer for eldre framfor unge, hevdes det. Hvordan da? Hvis myndighetene mener at ungdommer under 18 ikke trenger vaksine for å gå på konsert, så holder det vel med alderesbevis?

Les også: Sverige sier ja til vaksinepass

Det rareste argumentet er likevel at Norge ligger så langt tilbake når det gjelder vaksine at det ikke haster med å utvikle eventuelle pass. Her ligger også en slags «rettferdighetsfølelse», at dette vil lage såkalte A- og B-lag mens vi venter.

Javel, så må noen vente litt lenger enn andre, da. Det må vi vel gjøre uansett.

Det viktigste er at vedtakene blir gjort, at bevilgningene blir gitt, og at utviklingen blir igangsatt straks - sammen med våre naboer i Norden og i Europa. Dersom det skulle vise seg at vaksinene likevel ikke gir så god beskyttelse som vi nå tror, så er jo det verste som kan skje at vaksinepassene får litt mindre verdi. Vi kan til og med stoppe arbeidet, om vi ønsker det.

Det kan vel ikke være frykten for å «kaste bort penger» som holder helseminister Bent Høie tilbake? Det vil være underlig om vi skal spare noen millioner her - samtidig som vi kan tape milliarder på å havne i bakleksa sammenliknet med våre naboer i Europa.

Les flere meninger i Nettavisen Norsk debatt

Det beste argumentet for vaksinepass gjenstår likevel:

Undersøkelser viser at rundt 70 prosent av den voksne befolkningen sier de vil ta vaksinen. Det vil si at rundt 30 prosent nøler, eller er usikre. Muligheten til å få et vaksinepass er kanskje det beste argumentet skeptikerne kan få til å ta spørsmålet opp til alvorlig diskusjon, undersøke fakta, og bli tvunget til å veie de eventuelle ulempene opp mot fordelene.

Så vil det selvsagt alltid være noen igjen som absolutt ikke vil, og som tror på ulike konspirasjonsteorier - for eksempel at vaksinen inneholder en chip som en eller annen mystisk maktelite har satt inn der for å overta verdensherredømme. Dette gjelder et lite mindretall.

Og jeg mener oppriktig at vi ikke kan ta hensyn til slikt. De som tror på slike vidløftige teorier får heller bare bli værende i hulen sin.