(SIDE2): Hensikten med studien var å finne endringer i utholdenheten i løpet av et år for utøvere som trente med lik puls (hjertefrekvens).

Denne artikkelen er levert av Trening.no

Gjennomføring av studien
Forsøkspersonene var 18 utrente personer, 7 menn og 11 kvinner med en gjennomsnittsalder på 42 år.

De gjennomførte et 12 måneders treningsprogram. Treningen var gåturer og joggeturer 3 dager per uke med en varighet på 45 minutt per økt. Intensiteten var 60 % maksimal hjertefrekvens.

Forsøkspersonene målte endringer i utholdenheten (oksygenopptaket) i ganger i løpet av treningsperioden. I tillegg ble det gjennomført løpetester innendørs en gang hver 4.uke.

Resultat
Nybegynnerne fikk en rask økning i utholdenheten sin. Etter 3 måneder hadde oksygenopptaket økt med 52 %, etter 6 måneder med 65 % og etter 9 måneder med 79 %, sammenlignet med utgangspunktet.

Hvilepulsen ble gjennomsnittlig redusert med 9 slag i minuttet. Denne endringen var observert allerede etter 6 måneder med trening.

Konklusjon
Forskerne anbefaler nybegynnere som starter å trene utholdenhet til å øke intensiteten på trening etter 6 måneder med lavintensitetstrening. Dette fordi det i denne studien ikke ble observert noen signifikant endring i utholdenheten etter de første 6 månedene.

Treningsprogram
Her finner du treningsprogram utholdenhet for:

Nybegynneren

Mosjonisten

Supermosjonisten