(SIDE2): Høyfett kosthold er i ilden som aldri før. Men lønner det seg å øke fettinntaket for å redusere fettmassen på kroppen? Denne studien ser på hvordan kroppens fettbalanse reagerer på økt fettinntak og på sammensetningen av fettet vi spiser.

Denne artikkelen er levert av Trening.no

Studien var lagt opp til å se på hvordan forskjellige kilder til fett påvirker fettbalansen i kroppen vår (fettinntaket – fettforbrenningen). I tillegg undersøkte forskerne hvordan trening påvirket kroppens evne til å tilpasse seg et høyfett kosthold.

Åtte friske unge menn ble testet i fire forskjellige tilfeller. I det ene spiste de mye umettet fett og trente, i det andre spiste de mye mettet fett og trente, i det tredje spiste de mye umettet fett og var inaktiv og i det siste spiste de mye mettet fett og var inaktiv. I alle fire tilfellene tilbrakte de 5 dager i et metabolsk kammer og fikk all maten de spiste servert.

Maten besto av 50 prosent fett, 35 prosent karbohydrater og 15 prosent protein. Treningen foregikk midt på dagen og på kvelden og besto av 1 timers rolig langkjøring på sykkel hver gang.

Det økte fettinntaket medfører økt lagring av fett, og for å komme i fettbalanse var deltakerne avhengig av at kroppens fettforbrenning tilpasset seg. Etter 5 dager var det fortsatt ingen endring i fettforbrenning når de var inaktive. Trening 2 timer daglig medførte økt fettforbrenning. Økningen var nok til at de igjen var i fettbalanse etter 5 dager på et høyfett kosthold (forbrenner like mye fett som de lagrer). Sammensetningen av fett (umettet mot mettet) hadde ingen signifikant effekt på tilpasningen til et høyfett kosthold.

Konklusjonen en kan trekke fra studien er at kroppen tilpasser seg raskere til et høyfett kosthold når man trener i tillegg til å legge om kostholdet. Sammensetningen av fettinnholdet i kostholdet ser ikke ut til å ha betydning for tilpasningen på kort sikt. I forhold til fettbalansen og fettreduksjon ser det ikke ut som et høyfett kosthold hjelper, siden den økte fettforbrenningen forsvinner i økt fettlagring.

Kilder: Cooper et al (2010) Influence of Dietary Fatty Acid Composition and Exercise on Changes in Fat Oxidation from a High-Fat Diet. J Appl Physiol. Jul 22. Epub ahead of print.