Gå til sidens hovedinnhold

Hjelper sykelig tynne

Treningssentrene griper inn hvis folk trener unormalt mye.

(SIDE2:) - Det lyser en varsellampe om vi ser personer som trener ekstremt mye, ofte og hardt. Hvis utseende i tillegg vekker oppsikt gjøres det nærmere undersøkelser, sier produktmanager for personlig trener, Atle Arntzen i Elixia til Side2.

Mer fra Side2.no: Besøk forsiden

Lager felles regler
Elixia og Sats har faste og etablerte rutiner for hva de skal gjøre hvis de fatter mistanke om at en person har et unormalt forhold til trening og kropp.

Begge treningskjedene samarbeider blant annet med Rådgivning om Spiseforstyrrelser (Ros). Organisasjonen er en landsomfattende interesseorganisasjon for alle som har, eller har hatt en spiseforstyrrelse og deres pårørende.

Nå slår treningssentrene seg sammen for å etablere felles regler for når og hvordan de skal gripe inn hvis de mistenker at en person har et problem.

- Vi jobber sammen med Ros for å skape det som kan kalles sunn trening. De har nå satt ned en referansegruppe som består av Sats, Elixia og personer fra andre treningssentre. Vi skal sammen komme fram til en felles retningslinje om hvordan bransjen skal ta tak i denne problemstillingen på sentrene, sier Arntzen.

Han opplyser at det er sendt ut en høring når det gjelder problematikken.

- Vi må tenke på hvordan disse personene har det i livet sitt, og hva slags problemer de kan ha. Og deretter hvordan vi kan ta tak i det på en korrekt måte. Det er sendt ut et forslag ut ifra tilbakemeldinger vi har fått på sentrene. Så blir det laget en henstilling som vi alle skal slutte oss til. Mye av det går ut på det vi allerede har sendt ut til våre sentre når det gjelder dette. Det er et relevant problem, sier Arntzen.

Vanskelig å ta tak i
Arntzen understreker likevel at det ikke er ofte de ser personer på Elixia som kan ha et sykelig problem.

- Men det hender at vi ser personer som vi blir nysgjerrige på at kan ha et problem. Da må vi passe på hvordan vi skal gå fram, og ikke komme med konklusjon før vi gjør undersøkelser. Vår holdning er at vi bryr oss. Vi inviterer eventuelt personen det gjelder inn på et kontor hvor vi uttrykker bekymring ut ifra det vi observerer. Vi ønsker å hjelpe så godt vi kan. Det kommer an på problemet, men en løsning er å kontakte fagpersoner eller andre hvis det skulle være aktuelt.

- Vi er ikke psykologer
Produktsjef i Sats, Halvor Lauvstad, sier også at de nye retningslinjene ligner på dem de allerede har, men synes det er svært positivt at hele bransjen kan jobbe samme så godt som mulig rundt dette.

- Kort forklart griper vi inn dersom vi har en berettiget mistanke om at en person på vårt senter har et problematisk forhold til trening og kost. Vedkommende som har en mistanke tar kontakt med treningsansvarlig på det aktuelle senteret, så skal de igjen handle i henhold til instruksene som er laget. Dette medfører at han eller hun snakker med den aktuelle personen, og gir konstruktiv støtte og hjelper med videreformidling til profesjonelle fagfolk, sier Lauvstad, og påpeker samtidig:

- Det er ingen på senteret som skal prøve seg som psykolog, men vi tar kontakt på en ordentlig måte med samtale rundt atferden, det er jo ikke sikkert man har et problem. Men vi har direkte kontakt med Ros og IKS (Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser).

Lauvstad har ikke tall på hvor ofte de har måttet gripe inn, men tror ikke dette er et mindre problem på treningssentrene enn ellers i samfunnet.

HTML EMBED

Kommentarer til denne saken