Gå til sidens hovedinnhold

Trente takler stress best

Ny studie som sammenfatter positive psykologiske effekter av trening.

(SIDE2:) Forskning om sammenheng mellom fysisk aktivitet og helse, har som oftest fokus på de positive effektene fysisk aktivitet har på følelser og tankemessige (kognitive) funksjoner.

Artikkelen er skrevet av: Trening.no.

De fleste studier som omhandler følelser tar for seg treningens effekt på å redusere depresjoner eller symptomer på depresjoner. Disse studiene sidestiller treningens effekt med medisin og drøfter ulike nevrobiologiske årsaker til disse mekanismene.

Mot stress
Den positive effekten trening har på humør og angst er også godt dokumentert. Mekanismene bak dette kan være de psykologiske endringene som bedrer selvbilde og selvtillit. Men det er viktig å være klar over at utholdenhetstrening ikke alltid har en positiv effekt på mental helse. Unntak kan være overtrening.

Forskning på sammenheng mellom fysisk aktivitet og kognitive funksjoner viser av trening kan redusere aldersrelaterte kognitive dysfunksjoner og utsette demens.

Trening gir også positive effekter til barn og ungdommers mentale helse og kognitive funksjoner. Spesielt de viktige funksjonene som fortsatt er under utvikling gjennom ungdomstiden. Trening påvirker også stresshormonene våre. Godt trente personer takler, og kommer seg raskere etter å ha blitt utsatt for stressende situasjoner.

Les også:
Trening gjør deg i bedre humør
Trening og stress
Trening og selvbilde

Kommentarer til denne saken