(SIDE2): En ny studie har undersøkt effekten av styrketrening på utholdenheten til unge idrettsutøvere.

Artikkelen er levert av trening.no

Hensikten med studien var å undersøke hvordan styrketrening påvirker utholdenheten til unge basketballspillere (gjennomsnittsalder på 15 år).

Forsøkspersonene (25 gutter) trente styrke 2 ganger per uke hvor de brukte styrkeapparater og frie vekter. Dette ble gjennomført i tillegg til den vanlige basketballtreningen.

Kontrollgruppen (23 gutter) deltok kun på basketballtreninger.

Det ble gjennomført målinger av oksygenopptaket til begge gruppene før og etter treningsperioden, i tillegg ble det tatt styrketester.

Resultatene viste at verken gruppen som styrketrente eller kontrollgruppen fikk noen reduksjon i utholdenheten i løpet av den 12 uker lange treningsperioden.

Ikke uventet fikk gruppen som trente med vekter økt styrke.

Forskerne konkluderer med at du ikke får dårligere utholdenhet dersom du legger til styrketrening i tillegg til pågående treningen din.

Relaterte artikler fra trening.no
Øk muskelmasse og styrke på kortere tid
Hvor sjelden kan man trene styrke for å opprettholde styrke, spenst og hurtighet?
Ikke test maksimal styrke med smerter!

Kilde: Acta Physiol Hung. 2011 Sep;98(3):305-12.Influence of resistance training on cardiorespiratory endurance and muscle power and strength in young athletes.