(SIDE2): Det sier Randi Gislefoss til Dagens Medisin.

Hun har utført en doktorgradsstudie som er publisert i Scandinavian journal of clinical and laboratory investigation.

Her undersøkte hun blant annet stabiliteten av testosteron i historiske prøver og oppdaget at det mannlige kjønnshormonet er betydelig redusert i løpet av tretti år.

Sammen med kolleger ved Kreftregisteret og Oslo universitetssykehus studerte Gislefoss serumprøver fra 40–49-årige mannlige blodgivere i henholdsvis 1979, 1991, 2004 og 2008. Gjennom to målemetoder fant de ut at testosteronnivået var 18–20 prosent høyere i prøvene fra 1979 enn i 2008, skriver Dagens Medisin.

Vekt har betydning

Mye av grunnen kan være at færre røyker nå enn for 20 år siden.

- I doktorgradsarbeidet målte vi også kotininnivået og fant på den måten flere storrøykere i 1979 enn i 2008. Røyking øker testosteronnivået, noe som kan forklare at menn hadde mer testosteron for tretti år siden, sier Gislefoss.

Vekten kan også påvirke det mannlige hormonet og høy kroppsmasseindeks bidrar til å redusere testosteronnivået.

Norske menn blir stadig tyngre og derfor mener forskeren det er grunn til å tro at vekten også har en innvirkning på testosteronnivået. Hun legger til at andre forskere har antydet at miljøpåvirkningen av østrogenhermere også reduserer testosteronnivået.