BISLETT: - Vi kjører med hjertet i halsen når vi kjører i en gate med gateparkering. Man aner ikke når en dør plutselig åpnes, eller et barn kommer løpende ut mellom to parkerte biler, sier Mads Wam Schneider.

Han er trikkefører og nylig innmeldt i Oslo Venstre. Han mener fjerning av parkeringsplasser i Thereses gate har vært en suksess. Aller helst ønsker han en bilfri indre by.

- Ja, jeg skulle jo ønske det, sier han, men legger til at dette er hans personlige mening, og på ingen måte er et offisielt syn fra Oslotrikken.

BLOGG: Fjerning av parkeringsplassene har gitt svært positive effekter

Ni sekunder stans - en halvtimes forsinkelse

I en rapport nylig konkluderte Sweco med at prøveprosjektet med fjerning avgateparkering har vært en ubetinget suksess for trikken. Det har fått mange motstandere til å se rødt, fordi de mener det er ubetydelige forsinkelser som trekkes fram, og som igjen fremheves som en suksess.

Schneider mener mange av motstanderne misforstår tallene.

- La oss si at jeg kjører med full trikk i rushtiden. Det vil si 200 personer. Om jeg får ni sekunder stans da, så er det faktiske tidstapet på en halvtime, sier han, og viser til at hver passasjer mister ni sekunder av sin tid. Ganget med 200 personer blir dette altså en halvtime forsinkelse.

- Dette handler jo heller ikke bare om Thereses gate, dette handler om hundre andre steder i byen også, sier han, og viser til en rekke trikketraseer med gateparkering.

- Det betyr at problemet får mye større konsekvenser enn når man bare leser statistikken, sier han, og understreker at han ikke mener trikken skal kjøre fortere.

- Det handler ikke om fart, det handler om god flyt. Jeg har ikke noe glede av å kjøre fortere, det er den jevne flyten jeg er opptatt av, sier han.

Les også: - Dette er en hån mot alle som bor her

Ikke bare for biler

Da dittOslo.no omtalte fjerningen av gateparkering for et par uker siden, var de næringsdrivende i gata fortvilet over situasjonen. De kalte hele prøveprosjektet «en krigserkæring» fra byrådet.

- De har kun et formål, og det er å få trikken raskere fram. Vi skjønner ikke hvorfor de ikke kan se på andre tiltak, sammen med oss. Vi har flere ideer og kreative løsninger, sa daglig leder på Walkin Closet, Tori Jennie Fredriksen.

Les også:- Dette er en krigserklæring

Mads Wam Schneider mener det blir feil å legge opp til en krig mellom bilister og andre reisende, og sier det handler om å se totalbildet. Fjerning av gateparkering i Thereses gate er kun ett av til sammen hundre tiltak byrådet skal gjennomføre for å bedre fremkommeligheten for kollektivtransport i Oslo.

Schneider mener det er viktig å være tydelig på hva man vil, og handle deretter.

- Trikken kjører bare noen få gater i byen, mens bilene kan kjøre hvor som helst. Da mener jeg det er riktig at trikken får flere egne traseer, sier han, og fortsetter:

- Gatebruken må gjenspeile en rettferdig fordeling av arealet, og da synes jeg ikke det er riktig at trikken skal bli stående på grunn av feilparkerte biler. Om man setter det litt på spissen kan man jo si at bilene har hatt fire felt i Thereses gate, to til å kjøre i, og to til å parkere i. Det burde være et prinsipp at det ikke er gateparkering i trikkegater.

Les også: Kan fjerne parkering i flere Oslo-gater

- Bruk energien positivt

Schneider mener at det er viktig å gjøre kollektivtransport og sykling mer attraktivt i Oslo.

Byråd Guri Melby har sagt at de vil se på muligheten for å øke antall gateparkeringer i sidegatene til Thereses gate. Imidlertid er det ofte fullt i disse gatene allerede.

Schneider mener man bør vurdere smarte løsninger i sidegatene.

- Bymiljøetatens forslag om korttidsplasser i sidegatene på dagtid og fri bruk fra ettermiddag til morgen, ville være en vinn-vinn-situasjon for både næringsliv og beboere, sier han.

Dette forslaget stemte imidlertid Bydel St. Hanshaugen ned, da det ble forelagt bydelsutvalget.

BLOGG: - Prinsess Therese hadde snudd seg i graven

Schneider forstår at det oppleves vanskelig for både næringsdrivende og beboere, men mener det handler om å omstille seg.

- Jeg skjønner at det er smertefullt, men det er veien å gå. Jeg tror også at Oslo-folk er klare til å sykle, men det er ikke lagt godt nok til rette for dette. Jeg er syklist selv, men det er mange steder jeg ikke tør å sykle, sier han.

Nå ber han næringslivet om å bruke oppmerksomheten Thereses gate har fått, til å gjøre noe positivt.

- Jeg skulle ønske næringslivet her kunne gått sammen og brukt all energien i gata på noe positivt. Da kunne de gitt gata et løft. De burde se markedsverdien i alle den oppmerksomheten gata har fått den siste tiden, sier han.