– Det er mange muslimer i Oslo som er skuffet nå, de aner at det er diskriminering som ligger til grunn, sier han til NTB.

Utdanningsdirektoratet godkjente søknaden til gruppen Mødre for muslimsk tidligere i år, men Oslo kommune klaget inn saken for Kunnskapsdepartementet. Torsdag fikk de medhold.

Linstad, som er daglig leder i Urtehagen-stiftelsen, mener departementets begrunnelse ikke holder mål.

– Vi vet jo om den politiske sammensetningen i regjeringen nå for tiden. Dette har sikkert noe med religion å gjøre, sier han.

– Søkerens seriøsitet
Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) understreker at beslutningen om å si nei til skolen, ikke har noe med religion eller etnisitet å gjøre.

Kriteriene for å starte kristne og muslimske skoler er nøyaktig de samme, fastholder han.

– Dette knytter seg kun til en konkret vurdering av denne skolen og av søkerens seriøsitet, sier Sanner til NTB.

Styret i Mødre for muslimsk grunnskole har ifølge Sanner klare forbindelseslinjer tilbake til de som var ansvarlige for Urtehagen, den første muslimske friskolen i Norge.

Skolen ble lagt ned i 2004 etter en opprivende konflikt. I kjølvannet av uroen kom Fylkesmannen med knusende kritikk i en tilsynsrapport.

Det har ikke lyktes NTB å få en kommentar fra Mødre for muslimsk grunnskole.

Lettet skolebyråd
Skolebyråden i Oslo, Anniken Hauglie (H), er lettet over at Kunnskapsdepartementet har gitt kommunen medhold.

– Vi mente vi hadde en godt begrunnet høringsuttalelse da vi anbefalte at Mødre for muslimsk grunnskole ikke burde godkjennes, sier hun.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har vært settestatsråd i klagesaken fordi kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) måtte erklære seg inhabil etter en uheldig SMS-utveksling med Hauglie.

Hauglie forklarte at hun var positiv til å sende inn en klage på Utdanningsdirektoratets godkjenning av skolen. Da svarte Røe Isaksen slik: «Sikker på det? Da gjør du dette til en politisk sak, og du vet vi ikke kan ta klagen til følge. Det vil kun forlenge en dårlig sak for oss.»

Ap hardt ut mot Isaksen

Røe Isaksen har i ettertid sagt at han ikke burde ha svart byråden på denne måten, men i stedet ha avventet departementets vurdering av klagen.

Arbeiderpartiets Marianne Aasen sier partiet støtter departementets beslutning. Hun reagerer imidlertid sterkt på SMS-utvekslingen mellom Røe Isaksen og Hauglie.

– Det er bekymringsverdig at statsråden opptrer på den måten, det sier noe om dømmekraften hans. Vi kommer til å sende et skriftlig spørsmål til ham om hvordan slike situasjoner håndteres. Har det skjedd med noen andre? sier Aasen til NTB.

FrP er tilfreds
Fremskrittspartiet er tilfreds med Kunnskapsdepartementets avslag til en ny muslimsk grunnskole i Oslo.


– For Frp er hensynet til god integrering altfor viktig til at vi ønsker en etablering av slike skoler velkommen, sier partiets utdanningspolitiske talsmann Sivert Bjørnstad.

Han er glad Oslo kommune vant fram med sin klage etter at Utdanningsdirektoratet først godkjente søknaden fra Mødre for muslimsk grunnskole tidligere i år.

– Kommunen har opptrådt ryddig og vist at den tar Oslos integreringsutfordringer på alvor. Det fortjener Oslos politikere honnør for, sier han. (©NTB)